Ogranak Matice hrvatske u Bednji - knjige

Bednja - mjesto i župa Uznesenja Blažene Djevice Marije

Zbornik radova sa znanstvenog skupa o povijesti bednjanske župe i trakošćanskog vlastelinstva te povijesno-umjetnički prikazi sakralne baštine na području župe Bednja

Neven Blažon i Anđelko Košćak

Autorica Ivana Peškan o Zborniku: "Ovaj Zbornik na neki način sakuplja na jednom mjestu sva znanja koja zasad imamo o sakralnoj baštini Župe Bednja. Zbornik je važan ne samo za žitelje Bednje da putem prizme povijesti nauče nešto novo o svom kraju, da ga više cijene, da ga više vole, već je važan i za buduće istraživače, kojima može biti osnova, poticaj i inspiracija za daljnje istraživanje te daljnje radove o Župi Bednja i bednjanskom kraju".

Autor i urednik Anđelko Košćak o Zborniku: "Polazište, susretište i utočište svega jesu dvije okomice ovoga kraja: župna crkva sa svojim kapelama i krajputašima, kojih ima 47, te Dvorac Trakošćan s plemićkim kurijama i gospodarskim objektima. Tu se oblikovao sav život bednjanskoga kraja; onaj vjernički, duhovni i odgojno-obrazovni, ali i društveni, gospodarski i politički" te naglasio da sve što je napisano u Zborniku ima svoju potvrdu u određenom arhivskom gradivu."

U časopisu Kolo pročitajte opširniji prikaz Ivana Zvonara: https://www.matica.hr/kolo/651/bogata-bastina-bednjanske-zupe-31695/

"Monografija Bednja – mjesto i župa sadrži iznimno bogat izbor preciznih i na više izvora provjerenih podataka s različitih područja narodnog života, Crkve, prosvjete, znanosti i umjetnosti pa može poslužiti kao sigurna osnova svim znanstvenicima koji se i ubuduće misle baviti ovdje uokvirenom problematikom. Još jednom valja istaći i iznimno bogat slikovni prilog, i to ne samo zbog njegove dokumentarnosti nego i zbog iznimne zanatske visine pri stvaranju i objavljivanju njegovih segmenata".

Ivan Zvonar

Knjiga je nagrađena Zlatnom poveljom Matice hrvatske.

Bednja - mjesto i župa Uznesenja Blažene Djevice Marije

Arhiva

Klikni za povratak