Ogranci - Knjige - Autori

Marija Vukić Perković

Marija Vukić Perković

Marija Perković (r. Vukić) rodila se 8. kolovoza 1942. godine u Gospiću od oca Stipe i majke Kate. Osnovnu i učiteljsku školu te pedagošku akademiju završava u svome rodnom gradu. Nakon završetka školovanja službuje kao učiteljica razredne nastave i hrvatskog jezika u okolici Zadra (Ljubač, Ražanac, Crno), a zatim u Zadru.

Otrgnuta od svoga rodnoga grada i voljene Like zavoli Zadar i on je za se ,,priveza“ zlatnim koncem. U svome prosvjetnom djelovanju (vođenje slobodnih aktivnosti s učenicima) vrlo uspješno je vodila novinarsku skupinu, folklornu skupinu i jezičnu skupinu. Iako su joj se neprestano rojili stihovi u glavi, najviše je pozornosti posvećivala jezičnoj skupini, želeći kod učenika razvijati svijest o ljepoti hrvatskoga jezika. Tuđe cijeni, a svoje voli i cijeni bio je njezin životni moto na satovima slobodnih aktivnosti.

U Čehuljici, glasilu Osnovne škole Šime Budinića u kojoj je radila, imala je Jezična skupina Dragutina Parčića svoje stranice ispunjene najraznovrsnijim prilozima (glagoljica, povijest hrvatskoga jezika, tuđice, jezično kloniranje, životopisi hrvatskih jezikoslovaca, misli o jeziku...). Važno je istaknuti da je u Zadarskoj županiji djelovala samo Jezična skupina Dragutina Parčića koju je Marija Vukić Perković uspješno i s ljubavlju vodila. Umirovljena je 31. prosinca 2002. godine.

Svoje pjesme objavljivala je u Zadarskom listu, Zadarskom regionalu i Ličkom planinaru. Tiskane su joj zbirke pjesama Sunce iza oblaka (Matica hrvatska, Zadar 2003.), Velebite, postajo moje ljubavi (Matica hrvatska, Zadar 2006.), Što ljubav može... (Matica hrvatska, Zadar 2009.) i Uzdah (Matica hrvatska, Zadar 2018.).

Zastupljena je u antologijama Ane Lemić i Jasminke Brala Mudrovčić Lika i velebitsko primorje u hrvatskoj književnosti (2017.). Za monografiju Sto godina učiteljskog obrazovanja u Gospiću Vesna Grahovac-Pražić i Sanja-Vrcić Mataija, Zadar 2019., napisala je Moja sjećanja na Učiteljsku školu u Gospiću od 1957. do 1962. I Ante Bežen ju je uvrstio u svoju knjigu Gospić - grad, identitet, ljudi (2013.) u izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, a Josip Fajdić u Leksikon istaknutih i zaslužnih Gospićana u prošlosti i sadašnjosti, Gospić, Zagreb, Požega 2019. Zastupljena je u udžbeniku Kovač-Jukić-Dumpavlov: Hrvatska krijesnica, za 8. razred.

Knjiga Iz životne torbe jedne nastavnice njezino je najnovije poetsko-prozno djelo.

Živi i djeluje u Zadru.

Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Knjige