Ogranci - Knjige - Autori

Željko Brguljan

Željko Brguljan

Željko Brguljan, nastavnik, slikar, istraživač kulturno-povijesne baštine, pisac, rođen je u Kotoru 1962. Osnovnu školu pohađao je u Prčanju, a srednju matematičkog smjera u Kotoru. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. Na Filozofskom fakultetu Zagreb završio je pedagošku skupinu predmeta 1993.

Radio je na najsloženijim poslovima razvoja tehnologije u tvornici Rade Končar, nakon stečaja u privatnoj tvrtki prodaje fotokopirni papir, potom radi kao nastavnik strojarske skupine predmeta na srednjim školama u Zagrebu.

Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova iz povijesti, povijesti umjetnosti, književnosti, kulturne baštine, posebno pomorsko-likovnih tema (portretno i zavjetno slikarstvo brodova) te desetak znanstveno-stručnih knjiga, većinim dvojezičnih: Crkva Blažene Djevice Marije u Prčanju = Birth of the Blessed Virgin Mary Church in Prčanj (Zagreb, 2008), Melita Bošnjak (Zagreb, 2010, koautor Tonko Maroević), Pomorstvo Boke kotorske na slikama Bazija Ivankovića = The Maritime Life of the Bay of Kotor in the Paintings of Bazi Ivancovich (Zagreb - Kotor, 2011), Na granici mora i neba. Zbirka maritimnog slikarstva iz župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Prčanju = At the Border of the Sea and Sky. The Collection of Marine Painting from the Parish Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Prčanj (Perast - Zagreb, 2015), Život i djelo Ide Verona = The Life and Work of Ida Verona (Zagreb, 2017), Bokeljske teme (Zagreb, 2018), Zbirka moderne i suvremene umjetnosti svetišta Gospe od Škrpjela na otoku pred Perastom = The Collection of Modern and Contemporary Art of the Shrine of Our Lady of Škrpjel on an Island off Perast (Perast - Zagreb, 2019), Preci svetog Leopolda Bogdana Mandića (Zagreb, 2022), Život Meduse. Likovna svjedočanstva putovanja i stradanja Lloydova parobroda Medusa = The Life of the Medusa. Pictorial evidence of the voyages and sufferings of the Lloyd steamship Medusa (Split - Zagreb, 2023). Urednik je mnogih knjiga, stručni suradnik na likovnoj monografiji Vjekoslav Parać (2011, autor Igor Zidić) i sabranim djelima Viktora Vide (2012, priredio Branimir Donat) te autor više recenzija, posebno knjige Boka kotorska – od kampanela do kampanela (2011, autor Slobodan Prosperov Novak).  Sudjelovao je radovima na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Autor je tematskih izložbi iz kulturne baštine Boke kotorske u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Italiji: Boka kotorska u hrvatskom slikarstvu (Zagreb, 1998, koautor Tonko Maroević), Bokeljska mornarica i njeni kapetani (Zagreb, 2006, koautor Josip Gjurović), Slikarsko djelo B. Ivankovića (Zagreb, 2006, koautor Nada Fisković), Iz prošlosti Boke kotorske – Kravata u Bokelja = Dalla storia delle Bocche di Cattaro – La cravatta tra i Bocchesi (Padova, Trst, Tivat, Zagreb, Rijeka, Pula, 2009 - 2014, koautor Nikola Albaneže), Zavjetni darovi bokeljskih pomoraca = Votive Offerings of the Boka Bay Mariners (Zagreb, 2014, koautor Arijana Koprčina). Organizator je mnogih izložbi.

U okviru književnog rada, objavio je više eseja (o Boki, pjesniku Viktoru Vidi, dramatičarki Idi Verona i dr.) te u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Boki kotorskoj knjigu pripovjedaka Priče sa Prčanja (Kotor, 2020.) i zbirku pjesama Olujni kompas (Kotor, 2021.).

Kao likovni umjetnik ostvario je 25 samostalnih izložbi te sudjelovao na brojnim žiriranim skupnim izložbama na europskom i američkom kontinentu. Dobitnik je više nagrada na izložbama u SAD-u (Cornell Museum of Art, Delray Beach; Mason Murer Fine Art, Atlanta, Limer Gallery, New York -Hudson, Berman Musem of Art, Collegville). Radovi mu se nalaze u muzejima i galerijama u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Francuskoj, Italiji i SAD-u. Zastupljen je u više inozemnih izdanja o suvremenom kolažu. Likovna monografija o Brguljanovu radu, autora Nikole Albanežea, objavljena je 2014. u izdanju Hrvatskog društva likovnih umjetnika.

Član je HDLU-a, NCS-a, Studijske sekcije ULUPUH-a i Matice hrvatske - Ogranka u Boki kotorskoj.

Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Knjige

OLUJNI KOMPAS

OLUJNI KOMPAS

127 str.

2021.

PRIČE SA PRČANJA

PRIČE SA PRČANJA

200 str.

2020.