Ogranci - Knjige - Autori

Matija Divković

Divković, Matija, hrvatski vjerski pisac (Jelaške kraj Vareša, 1563 – Olovo, 21. VIII. 1631). O njegovu životu zna se samo ono što je on o sebi ostavio na naslovnicama i u posvetama svojih djela, koja je pisao u Sarajevu, gdje je 1609. bio kapelan, te u samostanima u Kreševu i Olovu. Budući da je odlično znao talijanski i latinski jezik, što je vidljivo iz uporabe izvora i predložaka, drži se da je studirao u Italiji. Svrha Divkovićeva pisanja bila je pružiti kvalitetna i teološki, glede Tridentskoga koncila, ispravna moralno-poučna katolička djela redovnicima i svjetovnjacima. S toga je gledišta on osnivač bosanske franjevačke teološke škole. 

Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Knjige

IZBOR IZ DJELA

IZBOR IZ DJELA

670 str.

2019.