Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru - izvješća

Dani Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji

OMH u Vukovaru od 16. do 30. listopada prigodnim kulturnim događanjima (izložba posvećena vukovarskim školama, predstavljanje jubilarnog 10. broja Vukovarskog zbornika, znanstveno-stručna predavanja i sl.) dao obol obilježavanju Dana Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Program je osmislio organizacijski odbor u sastavu: Lidija Miletić (predsjednica), Darija Benaković, fra Vjenceslav Tunjo Janjić, Vesna Karaula, Dražen Živić, Sandra Cvikić, Ivan Hubalek, Petar Elez, Ivan Henrik Damjanović i Mateo Žanić. Uspješnoj realizaciji pridonijele su i društveno-kulturne, znanstvene i vjerske ustanove:  Franjevački samostan Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Hrvatski dom Vukovar, Državni arhiv u Vukovaru, Muzej vučedolske kulture, OMH u Vinkovcima, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, udruga Cornacum – Sotin, kao i pojedine vukovarske osnovne i srednje škole.  (Petar Elez)Uredništvo

Ida Hitrec

Tajnica za ogranke Matice hrvatske

Ogranci

Arhiva