Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu - najave

SARAJEVO - Znanstveni skup HRVATSKI PRIRODOSLOVCI 24 - Uloga Hrvata znanstvenika u razvoju prirodoslovlja u BiH

23. listopada 2015. u 9 sati, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Bistrik 7, Sarajevo

Skup se održava pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

9.00 Pozdravni govori:

Predstavnik ANUBiH: akademik Vladimir Beus
Predsjednik Matice Hrvatske Sarajevo: akademik Petar Perica Vidić
Predstavnik HAZU: akademik Nenad Trinajstić
Pročelnica Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske: mr. sc. Jasna Matekalo DraganovićPredsjedaju: prof. dr. sc. Paula Durbešić i prof. dr. sc. Dalibor Ballian

9.30
Prof. dr. sc. Ivica Martinović
Juraj Dragišić o pojmu mjesta u Dubrovniku godine 1498.

9.45
Dr. sc. Berislav Šebečić
Josip Šebečić – od Volavja kod Jastrebarskog do Sarajeva Učitelj, pisac i urednik časopisa, kalendara i knjiga od početka 20. stoljeća

10.00
Tatjana Kren, prof.
Izgled neba nad Stolcem i bavljenje astronomijom Ivana Mažuranića

10.15
Prof. dr. sc. Adnan Busuladžić
Odjeljenje prirodnih nauka Zemaljskoga muzeja Bosne i Hercegovine u ratnom i poratnom razdoblju

10.30
Prof. dr. sc. Darko Veljan
Matematičari u Bosni i Hercegovini

10.45
Rasprava

11.00
Stanka

Predsjedaju: prof. emer. dr. Rifat Hadžiselimović i prof. dr. sc. Nikola Ljubešić

11.15
Prof. dr. sc. Dalibor Ballian
Prof. Konrad Pintarić, europski uzgajivač šuma u Bosni i Hercegovini

11.30
Prof. emer. dr. Dubravka Šoljan
Željka Bjelčić-Pavić, plodonosna znanstvenica

11.45
Prof. dr. sc. Paula Durbešić
Povijest entomoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini

12.00
Prof. emer. dr. Dubravka Šoljan
Čedomil Šilić – izvrstan botaničar i umjetnik

12.15
Darko Mihelj, dipl. ing. biol. i prof. emer. Dubravka Šoljan
Povijesni pregled istraživanja roda Edraianthus A.DC. (Campanulaceae) u flori Bosne i Hercegovine

12.30
Akademik Teodor Wikerhauser, prof. dr. sc. Vesna Vučevac Bajt
Profesor Jakov Rukavina (1905. – 1978.) – utemeljitelj veterinarske parazitologije na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu

12.45
Rasprava

13.00
Stanka

Predsjedaju: prof. dr. sc. Adnan Busuladžić i Tatjana Kren, prof.

14.00
Prof. emer. dr. Rifat Hadžiselimović
Akademik Tonko Šoljan – prirodoslovac svjetskoga glasa                                                            

14.15
Prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar i Vanja Flegar, prof.Franjo Krleža i razvitak hrvatske i bosanskohercegovačke kemije

14.30
Doc. dr. sc. Josip Brana i mr. sc. Ankica Valenta
Akademik Krunoslav Ljolje, teorijski fizičar

14.45
Dr. sc. Branko Hanžek i prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Vrkljanovo istraživanje relativističke kvantne fizike

15.00
Dr. sc. Zvonimir Jakobović
Karlo Kempni, mnogostrani fizičar

15.15
Rasprava

15.30
Stanka

 Predsjedaju: prof. emer. dr. Dubravka Šoljan i dr. sc. Branko Hanžek

16.00
Vanja Flegar, prof. i prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar
Mladen Deželić – gradnja Prirodno-matematičkog fakulteta i početci nastave i znanstvenih istraživanja iz kemije u Sarajevu

16.15
Dr. sc. Berislav Šebečić
Boksiti Suvaje kod Bosanske Krupe, manganske rude i minerali Striževa, te uljni/bituminozni škriljavci južne Hercegovine i zapadne Bosne

16.30
Mr. sc. Zvonko Pađan
Prirodoslovna komponenta u arhitektonskoj misli i praksi Jurja Neidharta

16.45
Dr. sc. Krunoslav Kovačević
Vladimir Prelog – od Sarajeva 1906. do Züricha 1998. Manje poznati detalji iz Prelogova života

17.00
Rasprava

17.15
Predstavljanje časopisa Prirodoslovlje: urednica mr. sc. Barbara Bulat

17.30
Završna riječ: dr. sc. August Janeković

Organizacijski odbor

Petar Perica Vidić, Jasna Matekalo Draganović, Dalibor Ballian, Barbara Bulat, Mirko Cvjetko, Paula Durbešić, Suzana Inić, August Janeković, Nikola Ljubešić, Željko Mrak, Dubravka Šoljan, Teodor Wikerhauser

 

Skup se održava uz potporu Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnostiUredništvo

Ida Hitrec

Tajnica za ogranke Matice hrvatske

Ogranci

Arhiva