Ogranak Matice hrvatske u Rijeci - najave

Predavanje prof. dr. sc. Marka Samardžije
DEKLARACIJA O NAZIVU I POLOŽAJU HRVATSKOG KNJIŽEVNOG JEZIKA 1967-2017

Srijeda, 25. travnja 2018. u 11 sati u predavaonici 006 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ogranak Matice hrvatske u Rijeci

Udruga studenata kroatistike Idiom

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

 

pozivaju vas na

predavanje i predstavljanje knjige

 

prof. dr. sc. Marka Samardžije

 

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967 ─ 2017

 

Vijesti, komentari, osude, zaključci

U povodu 50. obljetnice donošenja

 

 

 

25. travnja 2018. u 11.00 sati, u predavaonici 006

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišna avenija 4, RijekaUredništvo

Ida Hitrec
Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva