- najave

Predstavljanje knjige- VILINSKA VRATA - I DALJE TRAGOVIMA SVETIH PJESAMA NAŠE PRETKRŠĆANSKE STARINE u čast Radoslava Katičića

Srijeda. 9. listopada 2019. godine, u Domu kardinala Kuharića (Hrvatska katolička misija), Holsteinstr. 15a (ugao Waldstrasse 39a).

Hrvatska kulturna zajednica u Wiesbadenu

poziva Vas na literarnu tribinu i radionicu
u kojoj će biti predstavljena knjiga


Vilinska vrata 
I dalje tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starineautora Radoslava Katičića (1930.-2019.)

Predstavljanje je zamišljeno kao hommage nedavno preminulom hrvatskom jezikoslovcu i književnom povjesničaru Radoslavu Katičiću. Ulogu moderatora vršiti će redakcija časopisa RIJEČ, a bit će predstavljena knjiga Vilinska vrata u kojoj je autor kroz rekonstrukciju praslavenskog sakralnog pjesništva napravio prikaz konteksta kršćanskog i pretkršćanskog svjetonazora.

Predstavljenje će se održati u srijedu. 9. listopada 2019. godine, u Domu kardinala Kuharića (Hrvatska katolička misija), Holsteinstr. 15a (ugao Waldstrasse 39a).

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva