- najave

Predstavljanje novog broja časopisa
RIJEČ 53/54

Srijeda, 11. travnja 2018. u 19 sati u Domu kardinala Kuharića (Hrvatska katolička misija) u Wiesbadenu

Hrvatska kulturna zajednica / Ogranak Matice hrvatske u
Wiesbadenu
poziva Vas na predstavljanje novog broja časopisa

RIJEČ  br. 53/54

Srdačno Vas pozivamo na predstavljanje novog broja časopisa Riječ - br. 53/54, koje će se održati u srijedu 11. travnja u 19 sati u Domu kardinala Kuharića (Hrvatska katolička misija) na adresi Holsteinstrasse 15a (ugao Waldstrasse 39a) u Wiesbadenu.

Vesleimo se Vašem dolasku!Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva