- najave

XXVIII SABOR HRVATSKE KULTURNE ZAJEDNICE WIESBADEN

Nedjelja, 25. veljače 2018. godine, u 14:30 sati u Dom kardinala Kuharića, Holsteinstr. 15A, u Wiesbadenu.

Srdačno Vas pozivamo na  

XXVIII SABOR HRVATSKE KULTURNE ZAJEDNICE WIESBADEN

Ovogodišnji Sabor bit će i izborna godišnja skupština Zajednice. 

Hrvatska kulturna zajednica/Kroatische Kulturgemeinschaft e.V. Wiesbaden (HKZ-Wi) je udruga registrirana na općinskom sudu u Wiesbadenu, pod brojem VR 2694, a od 2016. godine ima i status ogranka Matice hrvatske u Wiesbadenu.

Hrvatska kulturna zajednica/Kroatische Kulturgemeinschaft e.V. Wiesbaden (HKZ-Wi) registrirana je udruga na općinskom sudu u Wiesbadenu pod brojem VR 2694, a od 2016. godine ima i status ogranka Matice hrvatske u Wiesbadenu.

HKZ-Wi teži isključivo i neposredno općekorisnim, prosvjetiteljskim, humanitarnim i drugimdobročiniteljskim ciljevima. Svrha je društva pospješivati snošljivost među narodima na svim područjima uljudbe i razumijevanja među narodima. Svrha se prema Statutu društva  na području uljudbe postiže:

-   obrazovanjem pjevačkih, književnih i kazališnih grupa

-    organiziranjem predavanja o umjetnosti, povijesti i književnosti

-   organiziranjem prikazivanja filmova

-  njegovanjem odnosa i suradnje  s domovinskim kulturnim, religioznim i društvenim organizacijama, kao i s hrvatskim udrugama u SR Njemačkoj te svijetu, napose  s njemačkim, i ne samo njemačkim, kulturnim, religioznim i društvenim udrugama

-  uspostavom veza između ljudi obiju nacija sa svrhom međusobnog razumijevanja i međusobne pomoći.

Djelovanje zajednice prezentirano je na portalu: http://www.hkz-wi.de/ na hrvatskom jeziku, te njemačkoj inačici na portalu: http://de.hkz-wi.de/

Dokumentacija o višegodišnjem radu nalazi se u časopisu zajednice RIJEČ. Digitalizirani brojevi časopise nalaze se pohranjeni i dostupni su javnosti: http://www.rijec.hkz-wi.de/

 Radna grupa HKZ-Wi za unapređenja zdravlja i socijalno-zdravstvenu skrbi registrirana ju u gradskom poglavarstvu za Zdravstvo u glavnom gradu njemačke pokrajine Hessen. Grupa nosi naziv Kultur als Lebesnhilfe i djeluje kao samostalna zajednica za samopomoć. Program rada i ciljevi inicijative HKZ-Wiobjavljen je u Internetu: http://www.lebenshilfe.hkz-wi.de/haupt.html

Književnost u dijalogu/ Literatur im Dialog je niz događaja koji imaju za cilj približiti materinski jezik hrvatskih migranta  jezicima zemlje domaćina. Književni radove u originalu  kao prevedena djela trebaju potaknuti na razgovor, dijalog. Predstavljaju se  kritičari i pisci koji govore o uvjetima i ciljevima pisanja. Prikazuju se  aktualna djela i klasici svjetske književnosti. Ova serija je inicijativa Hrvatske kulturne zajednice e.V. Wiesbaden nastala u suradnji HKZ-Wi sa udruženjima i ustanovama na njemačkom govornom području. Dosadašnji rad kao najave objavljuju se na portalu: http://www.hkz-wi.de/de.hkz/Literatur%20im%20Dialog/home.html

Višegodišnji rad i tradicija kulturne zajednice –Ogranka Matice hrvatske Wiesbaden poslužio je  kao  poticaj za osnivanje Hrvatske čitaonice u Wiesbadenu. U spomen na Edvina Bukulina, suosnivača Hrvatske kulturne zajednice u Wiesbadenu, dugogodišnjeg suradnika uprave i člana redakcije Riječ, Hrvatska čitaonica u Wiesbadenu nosi ime: Hrvatska čitaonica „Edvin Bukulin“.

Ogranak Matice hrvatske u Wiesbadenu podsjeća na prve narodne (ilirske) čitaonice, koje se počevši u prvoj polovini 19. stoljeća počinju osnivati ponajprije u kajkavskom krugu, a vrlo brzo šire se i na cijelom hrvatskom etničkom području.

Statut HKZ/OMH ne samo da omogućava osnivanje čitaonice, nego to je bila i dosadašnja pozitivna praksa udruge kroz 26 godina rada. O potrebi takvih mjesta za susret, pouku i zabavu govorilo već u nekoliko navrata i zato podsjetimo se kako se prema Vjekoslavu Babukiću, već u 19. st. čitaonica  »smatrala kao ona ognjišta, na kojih se smrzla srca sunarodnjaka naših grijahu«.

Hrvatska čitaonica "Edvin Bukulin" u Wiesbadenu otvorena je svake druge srijede u mjesecu (osim praznika), s početkom u 19:00 sati, u prostorijama Doma kardinal Kuharić (Hrvatska katolička misija), Holsteinstr. 15a, (ugao Waldstrasse 39a), Wiesbaden.

HKZ-Wi je suosnivač i suvlasnik zadruge sa maloprodajnim prostorom u Idsteinu: Fair Trade Weltladen Idstein. Naš doprinos kulturi kroz pravednu trgovinu je: http://www.hkz-wi.de/fairtrade.html

HKZ-Wi  organizira u okviru  sportska grupe "Kegle" i aktivnu  samopomoć. Kultura se predstavlja kao i  životni trener. U zajednice kulturni rad ne prestaje sa naukom nego želi poučiti kako stvoriti održivu i zdravu zajednicu.

slika


Uredništvo

Ida Hitrec

Tajnica za ogranke Matice hrvatske

Katarina Cukovečki

 

Ogranci

Arhiva