- izvješća

Luka Ilić dobitnik nagrade Jaroslav Šidak na ovogodišnjem KLIOFESTU

Festival povijesti - Kliofest godišnja je manifestacija posvećena popularizaciji povijesne znanosti i srodnih struka. Prvi Kliofest održan je u Zagrebu 2014. godine. Nazvan je prema antičkoj grčkoj muzi Klio, zaštitnici povijesti. Prvi je Kliofest održan u lipnju 2014. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

U Zagrebu je od 16. do 19. svibnja 2023. održan Festival povijesti Kliofest 2023.

Ovogodišnja nagrada Jaroslav Šidak inozemnom povjesničaru za 2023. godinu dodijeljena je  dr. sc. Luki Iliću za autorsku knjigu o procesu radikalizacije u teologiji Matije Vlačića Ilirika. Luka Ilić član je Hrvatske kulturne zajednice / Ogranka Matice Hrvatske u Wiesbadenu.

Luka Ilić, rođen je 1969. godine u Karlovcu, međunarodno je etablirani povjesničar protestantizma i teolog, koji se nakon magisterija u Amsterdamu i doktorata na Evangeličkom (luteranskom) fakultetu u Philadelphiji nastanio u Njemačkoj.

Znanstvena literatura o Matiji Vlačiću Iliriku na hrvatskome jeziku obogaćena je prošle godine prijevodom Ilićeve knjige Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika – proces radikalizacije u Flaciusovoj misli, izvorno objavljene na engleskom jeziku (Theologian of Sin and Grace: The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus). Hrvatsko izdanje ponešto je prerađeno i prošireno u odnosu na izvornik, tj. dodana je i novija literatura i neke dodatne spoznaje o Vlačiću i reformaciji. Knjigu je objavio Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu u svojoj ediciji Folia Protestantica Croatica. Riječ je o intelektualnoj biografiji u kojoj Ilić prati ideje  i misli Matije Vlačića Ilirika i studiozno ih proučava u kontekstu njegovog životopisa. Rezultat je znanstveno utemeljeno i uzbudljivo štivo gdje čitatelj ima priliku upoznati se s Vlačićevim teološkom i filozofskom mišlju i opusom njegovog stvaralaštva, a istovremeno i s njegovim obiteljskim životom i akademskom kao i crkvenom karijerom.

Dr. Ilić se posebno bavio Vlačićevim naukom o grijehu i poimanjem Božje milosti koja mu je bila od temeljne važnosti, jer je samo ona mogla biti kontrapunkt potpunoj čovjekovoj iskvarenosti. Samo milošću Božjom, a ne činjenjem dobrih djela (što dakako nije loše, ali nije dovoljno), ljudi mogu dobiti spas i tako zaslužiti novi život. 

Na koncu možemo zaključiti: djelo Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika značajan je doprinos ne samo dubljem i boljem razumijevanju svekolikog stvaralaštva velikog Istranina, već nam zorno ilustrira i koliko je to nasljeđe još uvijek živo i aktualno. Ilić je obavio velik, titanski, ali ujedno i pionirski istraživački rad s kojim se, i to s pravom, svrstao među intelektualce od formata od kojih možemo očekivati  nove radove, slične, visoke kvalitete.

Ivica Košak

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva