Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu - najave

Natječaj ZDRAVKO PUCAK za mlade pjesnike

Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2016.

Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu i Grad Karlovac raspisali su natječaj za Hrvatsku književnu nagradu Zdravko Pucak za mlade pjesnike u 2016. godini


1. Pravo sudjelovanja imaju mladi pjesnici s područja Republike Hrvatske i dijaspore koji do završetka natječaja (15. svibnja 2016.) nisu navršili 30 godina života. 

2. Sudionici moraju Prosudbenom povjerenstvu dostaviti dva primjerka rukopisa i CD cjelovite zbirke pjesama i svoj životopis. 

3. Nagrada se sastoji od plakete, diplome i objavljivanja nagrađene zbirke. 

4. Osim nagrađene zbirke, Prosudbeno povjerenstvo može pohvaliti stanoviti broj rukopisa. 
Izbor iz pohvaljenih rukopisa bit će objavljen u "Svjetlu", časopisu Ogranka Matice hrvatske u Karlovcu. 

5. Rezultati Natječaja bit će objavljeni do 30. lipnja 2016. u dnevnom i tjednom tisku te na mrežnim stranicama ogranka. 

6. Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2016. godine.

7. Rukopisi se ne vraćaju. 

8. Rukopise dostaviti na adresu: Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu (Natječaj za mlade pjesnike), Pavleka Miškine 3, p.p. 29, 47 000 Karlovac. 

9. Na poleđini pošiljke obavezno navesti čitku adresu pošiljatelja. 

10. Radovi koji u potpunosti ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja neće biti razmatrani. 

slika

Nagrada "Zdravko Pucak" prošlogodišnjoj dobitnici Josipi GogićUredništvo

Ida Hitrec

Tajnica za ogranke Matice hrvatske

Katarina Cukovečki

 

Ogranci

Arhiva