- izvješća

Ogranak organizira edukaciju za povjesničare-amatere

OMH u Belišću provodi edukaciju Kako istraživati ambijentalnu povijest. Voditelj aktivnosti jest povjesničar Zdenko Samaržija, a edukacija se provodi u obliku radionica. Svrha je uputiti istražitelje ambijentalne prošlosti, heterogene po obrazovanju, u metodologiju povijesnih istraživanja te podizanje kvalitete istraživanja ambijentalne prošlosti, osobito povijesti sela i ruralnoga načina življenja. U šest dvosatnih radionica sudionici će razviti istraživačke kompetencije, a voditelji radionica uputit će ih u relevantnu literaturu i načine korištenja objavljenom i neobjavljenom građom. Stručnu potporu voditelju edukacije dat će gostujući povjesničari i arhivari. (Zdenko Glasovac)

Izvor: Vijenac, god. XXIII, br. 554, 28. svibnja 2015.

http://www.matica.hr/vijenac/554/IZ%20OGRANAKA/Uredništvo

Ida Hitrec
Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva