Ogranak Matice hrvatske u Širokom Brijegu - najave

Predstavljanje zbirke pjesama PONOS VISINA Radoslava Bošnjaka

Utorak, 14. ožujka 2017. u 19.30 u Narodnoj knjižnici Široki Brijeg.

Ogranak Matice hrvatske u Širokom Brijegu

poziva vas na predstavljanje zbirke pjesama

PONOS VISINA

Radoslava Bošnjaka 

Radoslav Bošnjak  rodio se 1955. u Dragićini, općina Grude. Osnovnu školu završio je u Grudama, a srednju školu strojarskog smjera u Mostaru. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu završio je ondašnji studij socijalnog rada.

Životna zbilja ga Božjim naumom vraća ponovno u rodno mjesto gdje trenutno živi, odgovarajući na izazove svakodnevnog života. Njegove pjesme su odraz životnog iskustva i pokušaj razjašnjenja nekih krivih postavki u sadašnjem trenutku.  Objavio je zbirke pjesama: Sjecište života (1998) i Tajna sjete (2002), te uradio amaterski dokumentarni film Kršćanin uzmiče, a Sotona riče (2007)

O novoj, trećoj, zbirci pjesama pod naslovom Ponos visina koja je izišla u nakladi Ogranka Matice hrvatske Široki Brijeg, govorit će svećenik, novinar i pjesnik don Ilija Drmić.

Program će voditi i stihove iz zbirke kazivati novinarka Ivana Bošnjak.

Da ova korizmena večer bude prožeta lijepom duhovnom glazbom pobrinut će se Marko Bošnjak.Uredništvo

Ida Hitrec

Tajnica za ogranke Matice hrvatske

Katarina Cukovečki

 

Ogranci

Arhiva