Odjeci

15.03.2008.

Jutarnji list

Mandić: publicist koji je još '71. zagovarao proeuropsku Hrvatsku. Recenzija "Notesa" Igora Mandića

Tekst je dostupan u PDF i u HTML obliku.


slikaKlikni za povratak

Pregled