Odjeci

15.05.2008.

Regional Express

Znanstvenici o Istri u XX. stoljeću

USPJEŠNO ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP

U organizaciji Matice hrvatske uspješno je održan 9. i 10. svibnja u Umagu u hotelu Sol Aurora međunarodni znanstveni skup pod naslovom Istra u XX. st. Skup je zamišljen kao prvi u nizu susreta znanstvenika koji se bave istraživanjem povijesnih, umjetničkih (književnih, likovnih, glazbenih, filmskih, …), jezičnih, duhovnih / religijskih, političkih, ekonomskih, medijskih i uopće kulturoloških pitanja, aspekata i gibanja prostora Istre tijekom XX. stoljeća.Matica hrvatska je pak, u skladu sa svojim renomeom – najstarije i najuglednije hrvatske kulturne institucije, pri izboru znanstvenika i obradi tema postavila zahtjeve za izvrsnošću te znanstvenom vjerodostojnošću i autentičnošću. Pri tome je Matica, prema svojim sadašnjim nastojanjima, otvorila prostor i za mlađe znanstvenike koji su iz svojih suvremenijih i neopterećenijih perspektiva ponudili podosta otvorenosti i svježine: kako u obradi samih tema, tako i u odnosu na pozicije iz kojih se određenoj temi pristupa. K tome treba pridodati da se pri koncipiranju skupa krenulo od uvažavanja osobitosti Istre kao višenacionalnog i multikulturalnog prostora. Na skupu je tako , uz dobro poznata i eminentna znanstvena i umjetnička imena poput akademika Petra Strčića i Josipa Bratulića, znanstvenika i književnika Milorada Stojevića, Danijela Načinovića, Borisa Domagoja Biletića; znanstvenika Nevia Šetića, Stipana Trogrlića, Darka Dukovskog, Marina Manina, Berislava Valušeka, …, sudjelovao i niz znanstvenika mlađih generacija iz Hrvatske i Slovenije: Slaven Bertoša, Andrea Roknić, Lina Pliško, Daniel Mikulaco, Teodora Fonović Cvijanović, Blaženka Martinović, Irena Mikulaco, Marko Ljubešić, Valter Milovan, Lada Duraković, Deborah Rogoznica, Gorazd Bajc, Borut Klabjan i drugi.

Svi zajedno ponudili su rezultate vlastitih istraživanja i promišljanja te osvrte na još uglavnom nedovoljno proučena i valorizirana pa i neka, do nedavno prešućivana ili pak potpuno nova pitanja, koja se u najširem smislu odnose na različite i nerijetko vrlo složene identitete Istre u XX. stoljeću, a koja se nadaju kao bitna za promišljanje kako sadašnjosti tako i budućnosti ovog počesto vrlo zanemarivanog ili čak i krivo interpretiranog prostora. Zato je bitno naglasiti kako je ovaj znanstveni skup, sklopljen od iskustva i mladosti onih koji se Istrom iscrpno bave, ponudio vjerodostojne i otvorene poglede na Istru XX. st. iz Istre same, a ne izvan nje ili od negdje sa strane. Skupu su, uz studente povijesti, kroatistike te kulture i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prisustvovali i različiti predstavnici upravnih institucija gradova te neki članovi Matice i ostali zainteresirani građani kojima su, kako se čini, izlaganja bila interesantna i intrigantna pa se tako, iz postavljenih pitanja tijekom rasprava, u nekoliko navrata razvila i koja žustrija polemika. Kako je u znanosti i uobičajeno, ovim prvim, inicijalnim Matičinim skupom, ništa nije dorečeno, tek otvoreno za daljnji rad, daljnja proučavanja i propitivanja te nove susrete i nove perspektive. Slijedi sakupljanje izloženih radova i tiskanje reprezentativnog zbornika. Daniel Mikulaco Preuzeto sa stranica Regional Expressa.


Klikni za povratak

Pregled