Odjeci

23.11.2022.

glasistre.hr, tportal.hr

Objavljen zbornik radova "Stvaralački opus Igora Zidića"

Matica hrvatska objavila je zbornik radova Stvaralački opus Igora Zidića sa znanstvenog kolokvija održanog 27. ožujka 2019. u MH, a koji su uredili Milan Bešlić i Božidar Petrač. Znanstveni kolokvij u povodu 80. obljetnice rođenja okupio je velik broj povjesničara umjetnosti, književnih kritičara, likovnih kritičara, jezikoslovaca, slikara i intelektualaca koji su raščlanili segmente Zidićeva stvaralačkoga opusa i javnog djelovanja.

Iz medija izdvajamo:Klikni za povratak

Pregled