Odjeci

26.11.2017.

Telegram

Borba za Palaču Matice hrvatske na Strossmayerovom trgu je napokon, čini se, gotova. Matica je opet vlasnik

Na mrežnim stranicama Telegrama objavljen je članak o povraku Matičine palače u njezino vlasništvo. Tekst je dostupan u PDF-fomatu i na spomenutim mrežnim stranicama.
Klikni za povratak

Pregled