Odjeci

07.01.2015.

Glas Istre

Angažirane teme i dječje kreativno stvaralaštvo: novo izdanje BUJŠTINE, godišnjaka OMH Umag

Glas Istre (br. 5, 7. I. 2015, str. 36) objavio je osvrt na zbornik Bujština 2014., godišnjak Ogranka Matice hrvatske Umag u kojemu su, među ostalim, objavljeni i tekstovi akademikâ Stjepana Damjanovića i Radoslava Katičića te akademkinje Dubravke Oraić Tolić.
Klikni za povratak

Pregled