Obavijesti

UREDNIŠTVU TJEDNIKA »GLOBUS« I SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

Ispravak netočne informacije

UREDNIŠTVU TJEDNIKA GLOBUS I SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

U Globusu od 22. veljače 2013. objavljena je vijest da je Forum hrvatske sloge pripremio deklaraciju kojom poziva na stvaranje općeg društvenog konsenzusa i formiranje nestranačke stručne vlade u Hrvatskoj. Nadnaslov ovoj vijesti glasi Bizarna kampanja zaboravljenih političkih asova, a u podnaslovu Globusov novinar Nikola Jelić tvrdi da tu deklaraciju podupire i Matica hrvatska, a u daljnjem tekstu spominje se uz Maticu i Komisija Justitia et pax.

Premda je u tekstu riječ o uglednim osobama iz naše znanstvene, javne i političke sredine a ne o »zaboravljenim političkim asovima«, Matica hrvatska mora izjaviti da o citiranoj Deklaraciji foruma hrvatske sloge dosad ništa nije znala, da o tome nikad nije raspravljala pa ni donosila nikakve odluke.

U Matici hrvatskoj ova izmišljena vijest izaziva čuđenje i pitanje s kojim se ciljem nastoji diskreditirati Komisija Justitia et pax i Matica hrvatska.

U Zagrebu, 21. veljače 2013.

Za Maticu hrvatsku
Igor Zidić, predsjednik

Pregled

datum