Obavijesti

FILOZOFSKA ŠKOLA MATICE HRVATSKE

Natječaj za polaznike generacije 2010.
Slijedom uspješnih simpozija koje je Odjel za filozofiju Matice hrvatske organizirao u Orebiću – Nasljeđe renesanse (listopad, 2005), Filozofiranje i more (listopad, 2007) i Platonov nauk o duši (svibanj, 2009) – Matica hrvatska ove godine u Orebiću pokreće Filozofsku školu sa svrhom da se nadarenim i perspektivnim studentima i doktorandima filozofije pruži dodatno izvannastavno obrazovanje. Stoga Matica hrvatska raspisuje natječaj za izbor studenata Filozofske škole MH 2010. koja će se održati u Orebiću, na Pelješcu, od 3. do 10. listopada. Školu organiziraju i vode prof. dr. Damir Barbarić, Zorislav Lukić, mr. Petar Šegedin i prof. dr. Ozren Žunec. Odabranim studentima i doktorandima bit će stipendijom Matice hrvatske pokriveni troškovi puta, smještaja i boravka u Orebiću za vrijeme trajanja Škole.

Tema ovogodišnje Škole, na koju je pozvano deset predavača, je Aristotelova Fizika. Izvedba programa uključuje predavanja i diskusije o osnovnim temama djela te intenzivan rad na tumačenju odabranih tekstova. Teme koje će se obrađivati su: opća načela onog prirodnog, predmet prirodne znanosti, četvorstvo uzrokâ, svrhovitost, kretanje, mogućnost i zbiljnost, ono beskonačno, kretanje i prostor, vrijeme, neprekidnost i postavka prvog pokretača.


Natječaj za polaznike generacije 2010.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti posljednjih godina preddiplomskog studija, studenti diplomskog studija i doktorandi filozofije s prosjekom ocjena iz filozofskih kolegija iznad 4,0.

Prednost pri izboru imat će pristupnici sa znanjem klasičnih jezika, ponajprije grčkog, te njemačkog i engleskog jezika.

U pisanoj prijavi za natječaj treba navesti:
- vrstu i godinu studija
- prosjek ocjena
- klasične i svjetske jezike koje pristupnik poznaje

Uz prijavu treba priložiti:
- kraći životopis
- preporuku nastavnika na studiju koji pristupnik pohađa
- obrazloženje interesa za ovogodišnju temu Škole (do jedne kartice teksta)

Prijavu s prilozima i kontakt adresom treba dostaviti elektronički na e-mail klara.cicin-sain@matica.hr ili poštom na adresu Matica hrvatska, za Filozofsku školu, Ulica Matice hrvatske 2, 10000 Zagreb, do 30. svibnja 2010. Razgovor s pristupnicima koji su odabrani u širi izbor održat će se u Matici hrvatskoj tijekom lipnja. O terminu razgovora kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Lista odabranih 10 kandidata bit će objavljena do 15. srpnja 2010. godine.
Pregled

datum