Obavijesti

Natječaj za radno mjesto

Matica hrvatska, Zagreb, Ulica Matice hrvatske 2, raspisuje
NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta poslovnog tajnika/tajnice Matice hrvatske na određeno vrijeme od 1 godine uz probni rad od 6 mjeseci (1 izvršitelj).
Opis posla: rukovođenje stručnim službama Matice hrvatske, sudjelovanje u radu Predsjedništva, provođenje odluka Predsjedništva, vođenje zapisnika sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora.
Uvjeti:
- visoka stručna sprema – društvenog smjera, prednost pravo
- najmanje 3 godine radnog iskustva u obavljanju sličnih poslova
- znanje rada na računalu
- znanje jednog stranog jezika, prednost engleski
- vozačka dozvola B kategorije.

Uz zamolbu pristupnici trebaju priložiti:
- preslik diplome
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu
- dokaz o znanju stranog jezika
- preslik domovnice
- preslik rodnog lista
- životopis.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Rok za podnošenje prijava: 10. rujna 2010.
Prijave se podnose isključivo putem pošte na adresu:

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb
Za natječaj za radno mjesto

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od mjesec dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Matica hrvatska Zagreb
Pregled

datum