Obavijesti

Natječaj za radno mjesto

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 84/07), Matica hrvatska, Zagreb, Ulica Matice hrvatske 2, raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje sljedećega radnog mjesta na određeno vrijeme (godinu dana) uz probni rad od 3 mjeseca

1. Redaktor/ica
Uvjeti:
- visoka stručna sprema – Filozofski fakultet (filološke struke)
- znanje jednog svjetskog jezika
- poznavanje rada na računalu MS Office
- najmanje 3 godine iskustva na obavljanju sličnih stručnih poslova

Uz prijavu pristupnici trebaju priložiti:
- presliku diplome
- dokaz o znanju stranih jezika
- potvrdnicu o eventualnom aktivnom sudjelovanju u projektima i programima relevantnima za ovaj izbor
- presliku domovnice
- presliku rodnog lista
- životopis

Probni rad za ovo radno mjesto je 3 mjeseca.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja na adresu:

Matica hrvatska, – natječaj za radno mjesto redaktor,
Ulica Matice hrvatske 2, 10000 Zagreb.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od mjesec dana od isteka roka za podnošenje prijava.





Pregled

datum