Obavijesti

Matica hrvatska na Interliberu 2011.

Posjetite štandove Matice hrvatske na Interliberu 2011. Štandovi se nalaze u 5. paviljonu (štand br. 11b) i u 6. paviljonu (štand br. 3e)
slikaPozivamo Vas na sajam knjigaINTERLIBER 2011.

darovi za kupce, popusti od 20% do 80%


SUSRET S

Viktorom Žmegačem

subota, 12. studenoga 2011. u 18 sati, paviljon 6, štand 3e

Pregled

datum