Obavijesti

Matica hrvatska objavila novu knjigu Pavla Pavličića − ROPOTARNICA!

Ropotarnica je nekada bila vrlo česta pojava: u kući bi se odredila osobita prostorija u koju će se odlagati islužene stvari. Dakako, da bi takva prostorija mogla postojati, moralo je u kući i inače biti dosta mjesta, pa su ropotarnice bile karakteristične za imućnija kućanstva, dok su obitelji skromnijega stanja spremale stare stvari na tavan. Sirotinja, dakako, nije ni imala ničega nepotrebnog što bi trebalo nekamo skloniti. U svakom slučaju, Petar Skok u svome Etimološkom rječniku tvrdi da riječ ropotarnica dolazi od njemačko­ga Rumpelkammer, što znači ostava za staru kramu…

(…) Iz pravoga života ropotarnice su nestale. Nitko više ne odlaže stare stvari u posebnu prostoriju. Ne samo zato što takve prostorije i nema (a nema vrlo često ni podruma ili tavana), nego još više zato što danas više ne postoje stvari za koje bismo bili toliko ve­zani da bi nam bilo žao baciti ih onda kad se pokvare ili onda kad nabavimo bolje. Mi živimo u potrošačkom društvu i zato, već od časa kada dođemo u posjed nekakva predmeta, koristimo taj pred­met s pretpostavkom da ćemo ga jednom, u ne tako dalekoj bu­dućnosti, baciti u smeće. Niti je on načinjen da traje, niti bismo mi pristali da ga dugo koristimo. Recimo, današnji prosječni korisnik mobitela jedva da je kadar opisati vanjski izgled svojega aparata: svjestan je da će ga već dogodine zamijeniti novim, pa zašto onda da ga pamti? Zato mobitel i ne može završiti u ropotarnici: kome je do toga da ga čuva?

Ukratko, ljudi više ne čuvaju stare stvari, kao što ne drže ni do vlastite prošlosti, i zato ropotarnice pomalo nestaju. Moglo bi se zapravo reći da one odlaze u ropotarnicu povijesti, kad bi nešto slično doista postojalo; ali, bojim se da je stvar mnogo tužnija: one nestaju zauvijek. A s njima će, vjerujete mi, nestati i jedan veliki dio našega svijeta...

VIŠE O KNJIZI...Pregled

datum