Obavijesti

NATJEČAJ ZA POLAZNIKE VI. FILOZOFSKE ŠKOLE MATICE HRVATSKE

Slijedom višegodišnje uspješne tradicije Matica hrvatska i u 2018. godini nastavlja s održavanjem svoje Filozofske škole sa svrhom da nadarenim i perspektivnim studentima i doktorandima filozofije pruži dodatno izvannastavno obrazovanje. Osobitost Filozofske škole je prije svega specifičan način rada, teško izvediv u standardnim okvirima sveučilišne nastave. Škola se odvija cjelodnevno u manjem krugu sudionika, što omogućuje koncentriran i intenzivan rad. Osnova za razmatranje i raspravu teme u pravilu je neki od klasičnih i središnjih tekstova povijesti filozofije. Voditelji i pozvani predavači u uvodnim predavanjima izlažu i tumače ključne odlomke teksta i/ili osnovne filozofijske probleme sadržane u njemu. Nakon pojedinačnih izlaganja slijedi opširna i temeljita rasprava sadržaja. Posljednja tri dana rada posvećena su – uz intenzivnije sudjelovanje polaznica/-ka Škole – svestranoj raspravi iznesenih teza, praćenoj podrobnom analizom, komentarom i interpretacijom tekstova na kojima se teze zasnivaju. Tekstualna podloga rada je djelo u izvorniku, uz konzultaciju postojećih hrvatskih prijevoda.

VI. Filozofska škola MH ima temu „S onu stranu metafizike? Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra“, a održat će se u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu od 10. do 16. rujna 2018.

Odabranim studentima/-cama i doktorandima/-cama biti će stipendijom Matice hrvatske i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu pokriveni troškovi puta, smještaja i boravka u Đakovu za vrijeme trajanja Škole. Po završetku Škole stipendirani polaznici/-e dobit će službenu potvrdu o sudjelovanju. Na natječaj se mogu prijaviti studenti/-ce posljednjih godina preddiplomskog studija, studenti/-ce diplomskog studija i doktorandi/-ce filozofije s prosjekom ocjena iz filozofskih kolegija iznad 4,0. Prednost pri izboru imat će pristupnici sa znanjem njemačkoga jezika.

 U pisanoj prijavi za natječaj treba navesti:

– vrstu i godinu studija
– prosjek ocjena
– svjetske i klasične jezike koje pristupnik poznaje

Uz prijavu treba priložiti:

– kraći životopis
– preporuku 1 nastavnika na studiju koji pristupnik pohađa
– kratki esej (2 do 3 kartice teksta) u kojem kandidat/-kinja izlaže svoje shvaćanje osnovne ideje i glavnih postavki djela koje će se u Školi obrađivati

Prijavu s prilozima i kontakt-adresom treba do 15. lipnja 2018. dostaviti ili elektronički na adresu mcvjetko@matica.hr ili poštom na adresu Matica hrvatska, za Filozofsku školu, Ulica Matice hrvatske 2, 10000 Zagreb. Voditelji Filozofske škole prof. dr. Damir Barbarić, prof. dr. Igor Mikecin, dr. sc. Petar Šegedin i prof. dr. Ozren Žunec održat će po potrebi u razdoblju od 15. do 30. lipnja u Palači Matice hrvatske razgovor s pristupnicima/-ama odabranima u širi izbor. O terminu eventualnih razgovora kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Popis odabranih 10 kandidata bit će objavljen do 10. srpnja 2018.Pregled

datum