Novosti

Četvrtak, 22. travnja 2021.

Video: Marulova »plavca nova« u MH - podsjetnik na jedno slavno izdanje

U povodu triju obljetnica »Judite« Marka Marulića – 500. obljetnice prvoga izdanja (1521), 520. obljetnice završetka »Judite« (1501) i 120. obljetnice divot-izdanja Matice hrvatske (1901) književna povjesničarka Lahorka Plejić Poje govori o izdanjima tog prvoga umjetničkog epa hrvatske književnosti ispjevana na hrvatskome jeziku, koji je potvrdio pojavljivanje renesanse u hrvatskoj književnoj kulturi i postao važnim djelom nacionalne književne tradicije.
Posebno se osvrnula na izdanje Matice hrvatske iz 1901, objavljeno u povodu 400. obljetnice završetka »Judite«, koje je dovelo do preokreta recepcije epa i njegova autora Marka Marulića. »Bilo je to prvo izdanje koje se obraća široj kulturnoj publici, a ujedno afirmira »Juditu« kao živu pjesničku tvorevinu (Bratislav Lučin)«.
Grafički i likovno to je izdanje opremljeno kao divot-knjiga, koje je zahvaljujući suradnji Petra Kasandrića i Marcela Kušara opskrbljeno vrsnom uvodnom monografskom studijom, tumačem i napomenama o Marulićevu jeziku te Rječnikom, s osam slika u slogu i pet izvornih slika hrvatskih umjetnika na biblijsku juditinsku temu – tri slike Otona Ivekovića i dvije slike Celestina Medovića.
Osim izdanja iz 1901, Matica hrvatska objavila je još nekoliko izdanja »Judite« – 1998. (s pretiskom drugog izdanja iz 1522; priredio i protumačio Milan Moguš, pogovor Josip Vončina), 2003. (u suvremeni hrvatski jezik prenio i komentirao Marko Grčić, pogovor Josip Bratulić) te u ediciji Stoljeća hrvatske književnosti u knjizi Marko Marulić: »Hrvatski stihovi i proza« (priredio Bratislav Lučin, 2018).

Pregled

datum