Novosti

Petak, 11. listopada 2013.

Rezultati natječaja Komunikološke škole 2013.

Kandidati izabrani Natječajem za polaznike KŠMH 2013, objavljenim na mrežnim stranicama Matice hrvatske, Hrvatskih studija i Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu:

Blažina Katarina, HS
Fedor Ivan, HS
Horvat Matea, HS
Lechpammer Stela, FPZG
Miholić Nina, FPZG
Minić Simona, HS
Nekić Ivan, FPZG
Pavlić Ana, HS
Pongrac Lucija, FPZG
Skalicki Tena, HS
Stipović Jelena, FPZG
Tuškan Martina, HS

U Zagrebu, 10. listopada 2013.

Pregled

datum