Novosti

Utorak, 24. siječnja 2023.

Predstavljanje knjige Josipa Kosora "Moj prijatelj Stefan Zweig"

Radi se o potpuno nepoznatim i ni u jednom hrvatskom izvoru spomenutim pismima književnika Josipa Kosora glasovitom austrijskom piscu Stefanu Zweigu

Matica hrvatska u četvrtak, 26. siječnja u 12 sati (Knjižara, Ulica Matice hrvatske 2) predstavlja knjigu Moj prijatelj Stefan Zweig. Nepoznata pisma Josipa Kosora Stefanu Zweigu.

O knjizi će govoriti: akademik Boris Senker, priređivač Ivica Matičević, prevoditelj Tihomir Glowatzky, prevoditeljica Marta Glowatzky Novosel uz moderiranje glavnog urednika Nakladništva Matice hrvatske Luku Šeputa.

Riječ je o posve nepoznatim i ni u jednom stručnom hrvatskom izvoru spomenutim pismima hrvatskog književnika Josipa Kosora glasovitom austrijskom piscu Stefanu Zweigu. Otkrivena su posve slučajno tijekom ožujka 2020, u sveučilišnoj biblioteci u saveznoj državi New York, gdje je Zweig boravio nakon odlaska iz Europe, a prije odlaska u Južnu Ameriku.

Posrijedi je rukopis od 111 pisama i razglednica, uglavnom pisama, koja su nastajala od 1909. do 1938, u godinama kada je Kosor boravio u Beču i Njemačkoj do Zweigova odlaska u Brazil. Pisana su na njemačkom jeziku, s teško čitljivim Kosorovim rukopisom, koji se ipak uspio „dešifrirati“ uz mnoštvo konzultacija s izvornim govornicima njemačkog jezika.

U njima je cijeli raspon informacija i Kosorovih dojmova o radu na dramama, njegovim boravcima u Berlinu, Beču i Münchenu, o odnosu sa zagrebačkim umjetničkim krugovima, a ponajviše o njegovu odnosu sa Zweigom koji mu je bio mentor i mecena. Pisma pokazuju da je Kosor bio u uronjen u maticu europskih umjetničkih zbivanja u vrijeme avangarde i moderne književnosti kao ni jedan hrvatski pisac u to vrijeme. Iz pisama je razvidna njegova bliska suradnja s Blanchardom, Stanislavskim, Bahrom i Przybyszewskim, vodećim intelektualcima toga doba.

Knjiga je objavljena na hrvatskom i njemačkom jeziku u biblioteci Posebna izdanja, opremljena je s 85 crno-bijelih ilustracija, predgovorom priređivača Ivice Matičevića i napomenom prevoditelja Tihomira Glowatzkoga. Glavni urednik: Luka Šeput, likovni urednik: Željko Podoreški, grafički urednik: Neven Osojnik, tisak Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb.

Pregled

datum