Novosti

Srijeda, 13. prosinca 2017.

Poziv na dostavu ponude za tisak novina Vijenac

Poštovani.

Pozivamo Vas na dostavu ponude za tisak novina Vijenac prema priloženoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabave temeljem plana nabave iznosi 160.000,00 kn (bez pdv-a).

Ukoliko je potrebno možemo Vam dostaviti dosadašnji primjerak novina Vijenac, a za sve ostale upite vezane uz tehničku specifikaciju, dinamiku izlaženja i procesa primopredaje materijala slobodno kontaktirajte našu Službu tehničke pripreme:

Napomene:

  • Troškovnik: U privitku Vam dostavljamo tablični kalkulator radi lakšeg izračuna.
  • Oblik ponude: Ispunjeni Ponudbeni list (dostavljamo ga u privitku u obliku MS Word dokumenta).
  • Rok za dostavu ponude: 19. prosinca 2017. do 12 sati.
  • Način dostave ponude: poštom ili osobno na adresu naručitelja s naznakom (ponuda za tisak novina Vijenac – ne otvarati)
  • Otvaranje ponuda: nije javno.
  • Žalba na Odluku o odabiru: kako se ne radi o postupku javne nabave ponuditelji nemaju pravo žalbe.

U nadi buduće poslovne suradnje pozdravljamo Vas s poštovanjem.

Zorislav Lukić
Glavni tajnik Matice hrvatske

Dokumenti:
Troškovnik
Ponudbeni list

Pregled

datum