Novosti

Utorak, 4. srpnja 2023.

Matica hrvatska pokrenula novu nagradu - Zaslužnik/zaslužnica Matice hrvatske

Matica hrvatska pokrenula je novu nagradu - Matičin zaslužnik ili zaslužnica, a prvu takvu nagradu primio je Josip Brleković, dugogodišnji Matičin zaposlenik i jedan od najboljih poznavatelja povijesti najstarije hrvatske kulturne institucije. 

Nagrada je osmišljena na prijedlog Matičina predsjedništva, dodjeljivat će se u obliku 3D loga Matice hrvatske autora Borisa Ljubičića, a na prijedlog akademika Stjepana Damjanovića nosi naziv „Zaslužnik/ica Matice hrvatske“. Može se dodijeliti članovima, zaposlenicima i ne-članovima koji su pridonijeli boljitku Matice hrvatske. Bilo koji član može svoj prijedlog uputiti Predsjedništvu, a konačnu odluku o dodjeli donosi Glavni odbor.

Svoj profesionalni put u Matici hrvatskoj Josip Brleković započeo je honorarno 1999, a od 1. srpnja 2002. postaje zaposlenik Matice gdje sudjeluje na raznim projektima.

Prilikom dodjele nagrade predsjednik Matice hrvatske Miro Gavran rekao je da je „tijekom svih godina rada Josip Brleković postao jedan od najvećih poznavatelja Matičine povijesti, kako one prije 180 godina, tako i ove nedavne. Ni jedna sinteza ili bilo koja druga kronika ili povijesno izdanje vezano za Maticu hrvatsku nije ugledalo svjetlo dana bez arhivske građe oko koje im je pomogao Josip Brleković. Bilo da se radi o Matičinim redakcijama, stručnim službama, zaposlenicima, dužnosnicima, članovima, suradnicima i ograncima ili pak vanjskim institucijama i pojedincima, kolega Josip nezaobilazna je stanica“.

Josip Brleković stručni je suradnik prve knjige biblioteke Enciklopedija Matice hrvatske od slova A do slova  G, objavljene 2015. godine. Glavni je urednik i pokretač edicije elektronička izdanja u kojima je od zaborava spasio stara i vrijedna Matičina izdanja, kao i edicije besplatnih elektroničkih, periodičkih i redovitih publikacija. Ta su izdanja dostupna na Matičinim mrežnim stranicama. Prošle je godine priredio digitalno izdanje Hrvatskoga tjednika prema očuvanim primjercima lista iz Matičina knjižničnoga fonda. Osim Matičinih novina za kulturna i društvena pitanja osobito važna tijekom Hrvatskoga proljeća, prošle je godine u suradnji s Hrvatskim povijesnim muzejom radio na dvije zapažene izložbe postavljene u povodu jubileja čiji je zapravo bio i autor idejne koncepcije 18 ti je desetljeća tek... 180 godina Matice hrvatske 1842–2022. kao i one o Matičinim predsjednicima –  „Matičine Matice – Predsjednici Matice hrvatske 1842–2022“.

Foto: Mirko Cvjetko

Pregled

datum