Novosti

Petak, 17. svibnja 2019.

Matica hrvatska objavila zbornik radova o povijesti vlastita nakladništva


O povijesti Matičina nakladništva pišu STJEPAN DAMJANOVIĆ, STIPE BOTICA, IVO PRANJKOVIĆ, JOSIP LISAC, SUZANA COHA, ŽELJKO HOLJEVAC, STIPE KUTLEŠA, JURE VUJIĆ, STANISLAV TUKSAR, BOJAN MAROTTI i DAMIR BARBARIĆ.

Više o zborniku....


Pregled

datum