Novosti

Četvrtak, 23. srpnja 2015.

LJETO S KNJIGOM MATICE HRVATSKE

Naslov knjige

REDOVNA CIJENA

POPUST

Cijena s popustom (mpc)

CRTA JE MOJA PRVA NOĆ, Anka Žagar

180,00 kn

50,00%

90,00 kn

MAJSTORI HRVATSKE FOTOGRAFIJE, Z.Kuzmić, V.Lozić

50,00 kn

22,00%

39,00 kn

RJEČNIK OSOBNIH IMENA, Mate Šimundić

49,00 kn

20,40%

39,00 kn

KNJIŽEVNI LEKSIKON, Milivoj Solar

170,00 kn

29,41%

120,00 kn

IZ PROŠLOSTI VISA,  Nevenka Bežić-Božanić

50,00 kn

40,00%

30,00kn

PATNJE MLADOG DŽORE, Rafo Bogišić

50,00 kn

40,00%

30,00 kn

KNJIŽEVNA DJELA NIKOLA NALJEŠKOVIĆ

150,00 kn

53,33%

70,00 kn

NOĆ ZA PAKOST, Vesna Parun

110,00 kn

28,18%

88,00 kn

RIME I POEZIJA, Michelangelo Buonarroti

100,00 kn

40,00%

60,00 kn

HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA, Stjepan Antoljak

110,00 kn

10,00%

99,00 kn

POLARNA SVJETLOST, Drago Jančar

180,00 kn

61,11%

70,00 kn

ŠTO JE ČUVALO NADU, Boris Maruna

69,00 kn

57,97%

29,00 kn

HRVATSKE TV-DRAME I SERIJE, Nikola Vončina

140,00 kn

50,00%

70,00 kn

GARGANTUA I PANTAGRUEL, Francois Rabelais

240,00 kn

50,00%

120,00 kn

DRUGO ČITANJE, Mirko Galić

39,00 kn

25,64%

29,00 kn

NOTES IGORA MANDIĆA, Igor Mandić

39,00 kn

25,64%

29,00 kn

TREBOTIĆ U ZRCALU KRITIKE

40,00 kn

27,50%

29,00 kn

SUSRETI DVIJU KULURA-Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti

240,00 kn

58,33%

100,00 kn

1918. U HRVATSKOJ POVIJESTI

150,00 kn

46,66%

80,00 kn

STARI ZAGREB, Kaptol i Donji grad,

120,00 kn

41,66%

70,00 kn

GRECIZMI U SUVREMENOM HRVATSKOM JEZIKU

70,00 kn

15,71%

59,00 kn

NACRT FILMSKE GENOLOGIJE, Hrvoje Turković

100,00 kn

41,00%

59,00 kn

LITTERARUM STUDIA, 2.izdanje, Radoslav Katičić

150,00 kn

33,33%

100,00 kn

POREDBENOPOVIJESNA GRAMATIKA HRV. JEZIKA, R. Matasović

190,00 kn

21,05%

150,00 kn

KRATKA POREDBENO POV. GRAM. LAT.JEZIKA, 2. izdanje, R. Matasović

100,00 kn

20,00%

80,00 kn

HRVATSKO GLAGOLJSKA KNJIGA O ESTERI, V. B. Stipčević

180,00 kn

61,11%

70,00 kn

BLAŽENO DOBA, Nikica Petrak

100,00 kn

50,00%

50,00 kn

KOST I GOZBA , Igor Zidić

100,00 kn

50,00%

50,00 kn

GLASNICE U OLUJI, Slobodan Novak

     120,00 kn

41,66%

        70,00 kn

ZAKRIVLJENO VRIJEME, Slobodan Novak

120,00 kn

41,66%

70,00 kn

DALJE TREBA MISLITI, Slobodan Novak

120,00 kn

41,66%

70,00 kn

ŽIVOT I DJELO IVANA MEŠTROVIĆA, Maria Meštrović

120,00 kn

41,66%

70,00 kn

U POTRAZI ZA MIROM I BLAGOSTANJEM, POVIJEST HRVATA

240,00 kn

29,16%

170,00 kn

POVIJEST KNJIGE II.prošireno i dopunjeno izdanje,A. Stipčević

170,00 kn

47,64%

89,00 kn

SLAVENI U RENESANSI, S.P. Novak

170,00 kn

47,64%

89,00 kn

HISTORIJE, William Shakespeare

350,00 kn

28,57%

250,00 kn

TRAGEDIJE, William Shakespeare

350,00 kn

28,57%

250,00 kn

KOMEDIJE, William Shakespeare

350,00 kn

28,57%

250,00 kn

ROMANCE I POEZIJA, William Shakespeare

350,00 kn

28,57%

250,00 kn

SHK POMRČINE SUNCA I MJESECA, Ruđer Josip Bošković

     190,00 kn

52,63%

        90,00 kn

Akcija traje od 23. srpnja do 23. rujna 2015. ili do isteka zaliha.

Pregled

datum