Novosti

Srijeda, 10. srpnja 2013.

LJETO S KNJIGOM MATICE HRVATSKE

Za sve kupce Matičinih knjiga od 10. srpnja do 10. rujna 2013. popusti do 80%

Naslov knjige
             Cijena
POPUST
 Cijena s popustom
B. Maruna ŠTO JE ČUVALO NADU
290,00 kn
90,00%
29,00 kn
M. Galić DRUGO ČITANJE
49,00 kn
40,82%
29,00 kn
I. Mandić NOTES
49,00 kn
40,82%
29,00 kn
Grupa autora TREBOTIĆ U ZRCALU KRITIKE
99,00 kn
70,70%
29,00 kn
Ž. Dadić EGZAKTNE ZNANOSTI U HRVATA U DOBA PROSVJETITELJSTVA
140,00 kn
50,00%
70,00 kn
M. Šimundić RJEČNIK OSOBNIH IMENA
99,00 kn
40,40%
59,00 kn
R. Bogišić PATNJE MLADOG DŽORE
100,00 kn
50,00%
50,00 kn
V. Parun NOĆ ZA PAKOST
110,00 kn
20,00%
88,00 kn
N. Nalješković KNJIŽEVNA DJELA
150,00 kn
50,00%
75,00 kn
M. Žagar GRAFOLINGVISTIKA SREDNJOVJEKOVNIH TEKSTOVA
180,00 kn
50,00%
90,00 kn
R. ArnheimNOVI ESEJI O PSIHOLOGIJI UMJETNOSTI
180,00 kn
50,00%
90,00 kn
M. Kapović UVOD U INDOEUROPSKU LINGVISTIKU
180,00 kn
50,00%
90,00 kn
P. Selem PUTOPISI PUTOKAZI
180,00 kn
72,22%
50,00 kn
S. Antoljak HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA
110,00 kn
10,00%
99,00 kn
P. Selem LICA BOGOVA
210,00 kn
76,19%
50,00 kn
M. Šimundža BOG U DJELIMA HRVATSKIH PISACA sv.1
220,00 kn
50,00%
110,00 kn
M. Šimundža BOG U DJELIMA HRVATSKIH PISACA sv.2
220,00 kn
50,00%
110,00 kn
P. Pavličić EPIKA GRANICE
220,00 kn
50,00%
110,00 kn
P. Selem ŠUM ZASTORA
220,00 kn
77,27%
50,00 kn
I. Matičević PROSTOR SLOBODE
370,00 kn
86,49%
50,00 kn
N. Bezić-Božanić IZ PROŠLOSTI VISA
140,00 kn
64,28%
50,00kn
M. Solar KNIŽEVNI LEKSIKON
350,00 kn
31,428%
240,00 kn
F. Rabelais GARGANTUA I PANTAGRUEL
240,00 kn
50,00%
120,00 kn
A. StipčevićPOVIJEST KNJIGE II.prošireno i dopunjeno izdanje
240,00 kn
50,00%
120,00 kn
P. Selem RAZUM I ZANOS
240,00 kn
79,16%
50,,00 kn
R. Katičić LITTERARUM STUDIA, 2.izdanje
250,00 kn
50,00%
125,00 kn
S. Novak MIRISI, ZLATO I TAMJAN
160,00 kn
20,00%
128,00 kn
P. Selem DODIR TALIJE
270,00 kn
81,48%
50,00 kn
N. Petrak BLAŽENO DOBA
270,00 kn
74,07%
70,00 kn
M. Kovačić GRECIZMI U SUVREMENOM HRVATSKOM JEZIKU
280,00 kn
50,00%
140,00 kn
S. Novak DALJE TREBA MISLITI
190,00 kn
20,00%
152,00 kn
S. Novak IZGUBLJENI ZAVIČAJ
200,00 kn
20,00%
160,00 kn
S. Novak ZAKRIVLJENO VRIJEME
210,00 kn
20,00%
168,00 kn
P. Pavličić VUKOVARSKI SPOMENAR
340,00 kn
50,00%
170,00 kn
R. Matasović POREDBENOPOVIJESNA GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA
340,00 kn
50,00%
170,00 kn
R. Matasović KRATKA POREDBENO POV. GRAM. LAT.JEZIKA, 2. izdanje
190,00 kn
50,00%
95,00 kn
Grupa autora HRVATSKA ARHITEKTURA U XX. STOLJEĆU
270,00 kn
62,96%
100,00 kn
S. Novak PROTIMBE
230,00 kn
20,00%
184,00 kn
I. Zidić KOST I GOZBA
240,00 kn
50,00%
120,00 kn
M. Meštrović ŽIVOT I DJELO IVANA MEŠTROVIĆA
280,00 kn
50,00%
140,00 kn
Grupa autora HRVATSKA GLAZBA U XX. STOLJEĆU
290,00 kn
65,51%
100,00 kn
Grupa autora HRVATSKA ARHEOLOGIJA XX. STOLJEĆA
370,00 kn
72,97%
100,00 kn
D. Hirc STARI ZAGREB, Kaptol i Donji grad
390,00 kn
61,54%
150,00 kn
V. Žmegač PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA
400,00 kn
37,50%
250,00 kn
S. Prosperov Novak SLAVENI U RENESANSI
720,00 kn
72,22%
200,00 kn
W. Shakespeare HISTORIJE
720,00 kn
40,00%
432,00 kn
W. Shakespeare TRAGEDIJE
720,00 kn
40,00%
432,00 kn
W. Shakespeare KOMEDIJE
720,00 kn
40,00%
432,00 kn
W. Shakespeare ROMANCE I POEZIJA
720,00 kn
40,00%
432,00 kn
V. Žmegač MAJSTORI EUROPSKE GLAZBE
720,00 kn
35,00%
468,00 kn
V. Žmegač OD BACHA DO BAUHAUSA
790,00 kn
35,00%
513,50 kn
S. Novak GLASNICE U OLUJI
170,00 kn
20,00%
136,00 kn

Bibioteka SHK svi naslovi 20% popusta osim noviteta koji imaju 10% popusta.

Akcija traje od 10. srpnja do 10. rujna 2013.

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Knjižara Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Zagreb, tel.: +385 1 48 78 374

Narudžbenicu možete poslati poštom na adresu: Matica hrvatska, Ulica Matice hrvatske 2, Zagreb ili naručiti putem telefona: +385 1 4878-377; 4878-376, faksom: +385 1 4819-319, elektroničkom poštom: prodaja@matica.hr

Članovi ne ostvaruju dodatni popust. Popust se ne odnosi na veleprodajne kupce. Popusti akcije ne zbrajaju se.

Pregled

datum