Novosti

Utorak, 24. listopada 2023.

Iz tiska izišao treći ovogodišnji broj Hrvatske revije

Iz tiska je izišao novi broj Hrvatske revije (3/2023). Tema trećega ovogodišnjeg broja je Salona: vrijedni nalazi koji su se pojavili pri novim iskapanjima na tom najvećem arheološkom lokalitetu u nas, pogledi u povijest solinskih iskapanja te odnos prema ukupnoj baštini Salone, čemu je posvećeno više priloga.

Hrvatska revija u rubrici Obljetnice nastavlja niz o Anti Starčeviću u povodu 200. obljetnice rođenja Oca Domovine tekstom o stavu Mihovila Pavlinovića prema Starčevićevu nauku.

Kolaž priloga HR posvetila je i Zdravku Dučmeliću, hrvatsko-argentinskom slikaru rođenom 1923. u Vinkovcima, a umrlom 1989. u Buenos Airesu koji nije stručno obrađivan od hrvatske likovne kritike ili povjesničara umjetnosti.

O sjećanjima na rimske godine u vrijeme Benedikta XVI. podijelio je bivši veleposlanik pri Svetoj Stolici Emilio Marin.

Treći broj čitateljima donosi i rubriku Descriptio Croatiae o benediktinskom samostanu na Mljetu (Ivana Tomas), prikaze izložbi i nacionalno važnih izdanja o umjetničkoj baštini te prikaz zbirke pjesama.

 

Pregled

datum