Najam dvorana

Telefon (01) 48 78 360

1. DVORANA JURE PETRIČEVIĆA, nova zgrada

 

147,60 m2, 104 sjedala, konferencijska

power-point (putem računala ili laptopa) CD, DVD, platno za projekcije, glasovir, audiosnimanje, tehničar
sat

700,00 kn + PDV

92,91 € + PDV

                                                                             

900,00 Kn + PDV

119,45 € + PDV

dopodne (8-12 h)

2.000,00 kn + PDV

265,45 € + PDV

  

3.000,00 Kn + PDV

398,17 € + PDV

poslijepodne (13-21 h)

2.500,00 kn + PDV

398,17 € + PDV

3.500,00 Kn + PDV

464,53 € + PDV

dan

3.500,00 kn + PDV

464,53 € + PDV

4.500,00 Kn + PDV

597,25 € + PDV

2. MALA DVORANA (nova zgrada) s izlazom na dvorište

 

74,93 m2, 30 - 40 sjedala

power-point (putem računala ili laptopa) CD, DVD, platno za projekcije, tehničar
sat            

450,00 kn + PDV  

59,73 € + PDV                                                  

550,00 kn + PDV

73,00 € + PDV

dopodne

(8-12 h)   

1.500,00 kn + PDV

199,08 € + PDV                                    

2.000,00 kn + PDV

265,45 € + PDV

poslijepodne (13-21 h)

2.000,00 kn + PDV

265,45€ + PDV

2.500,00 kn + PDV

331,81 € + PDV

dan

3.000,00 kn + PDV

398,17 € + PDV

4.000,00 kn + PDV

530,89 € + PDV

Kontakt