Najam dvorana

Telefon (01) 48 78 360

1. VELIKA DVORANA nova zgrada

 

147,60 m2, 104 sjedala, konferencijska

power-point (putem računala ili laptopa) CD, DVD, VHS, platno za projekcije, kasetofon, glasovir, audiosnimanje, tehničar
sat 700,00 Kn + PDV 900,00 Kn + PDV
dopodne (8-12 h) 2.000,00 Kn + PDV 3.000,00 Kn + PDV
poslijepodne (13-21 h) 2.500,00 Kn + PDV 3.500,00 Kn + PDV
dan 3.500,00 Kn + PDV 4.500,00 Kn + PDV

2. MALA DVORANA nova zgrada s pogledom na dvorište

 

74,93 m2, 30 - 40 sjedala

power-point (putem računala ili laptopa) CD, DVD, platno za projekcije, tehničar
sat 450,00 Kn + PDV 550,00 Kn + PDV
dopodne (8-12 h) 1.500,00 Kn + PDV 2.000,00 Kn + PDV
poslijepodne (13-21 h) 2.000,00 Kn + PDV 2.500,00 Kn + PDV
dan 3.000,00 Kn + PDV 4.000,00 Kn + PDV

Kontakt