Kolo 3, 2023.

Naslovnica , Tema broja: Uz 80. rođendan književnika Luka Paljetka

Ernest Fišer

MEŠTAR SVIJU RIJEČI


                                    Luku Paljetku, prijateljski

Ako je najkraća definicija poezije – alkemija riječi,
u kojoj se trajno traži ali ne nalazi kamen mudraca,
to Meštra sviju riječi, Luka, niti trenutak ne priječi
da od riječi stvara čuda, makar i popio silu udaraca

Na iskanju kamena mudraca otkrio si eliksir života,
i to u jeziku našem, koji čovjeka liječi, i pomlađuje,
našao si smisao sviju riječi – što je očekivana divota
pjesnikâ po vokaciji, dok one netalentirane izluđuje

Nema te riječi koja tebe priječi da je začudno usvojiš
kao materinsku, raguzinsku; svaki takav stih je ubav,
jer spaja prošlost i budućnost, dok ga s drugima grliš,
a nama, poput neba i zvijezda, ostaje pak čista ljubav

Kolo 3, 2023.

3, 2023.

Klikni za povratak