Kolo 4, 2021.

Književna scena

Božica Jelušić

Put v Hlebine


REKVIJEM ZA HIŽICU

Hižica je mlada bila, dihala,
Smejala se, saku bol je stišala.
Po dečici i čušpajzu dišala,
Šlingu lepu na obloku njihala.

Od vetra je, mraza, kiše, klonula.
Nega ruke, kaj bi grede zdignula.
Hižica se k crnoj zemlji prignula,
Vu dračje je i vu šiprag ftonula.

(2018.)


PUT V HLEBINE

Put v Hlebine, gdi šuma šušketa,
Hrastov reklec, pisani kaputi!
Veš na drotu kak jedra napeta:
Tu se naši otpiraju puti!

Fazan z ražnja i šumski vrganji,
To se samo negdi more najti!
Srečni ljudi pri crnoj tiganji,
V Gabajevi gredi, v maloj bajti!

Z močvare se želva nalukava,
Beli labud strese krasno perje.
Farbe cure z žepa i rukava:
Put v Hlebine steza je v bezmerje!
Srečno joko zobalo bu slike:
Svil’ni rupci v krošnjama se klate.
Prešli bumo polja i vrbike,
Gdi jagnjedi špilaju soldate!

Ivan, Jožek, Dragan, Milček, Mirko,
Drago jato na podravskoj grudi.
Okičeni z hajdinom i sirkom,
Vezda mirno spiju dobri ljudi.

I još drugi, gizdava družina,
Kojoj para nigda više ne bu.
Put v Hlebine, oprava meglina,
A slikari zvezde su na nebu!


USPAVANKA MALOMU JEZUŠU
(po kipecu Jožeka Generalića)

Jeden ajngel v šaltvu puše,
Na smrznutom sedi krohu.
V lampašu se sveče skruše,
Drobni ftiček išče johu.

Spi nam dečec, cvetni pušlek, dobri mali Jezušek!

Vol i oslek se spominju,
Štalica je puna svetla.
Vesel pavok v pavočinju:
Ne išče ga zlatna metla.

Spi nam dečec, pisan pužek, dobri mali Jezušek!

Mati v rupcu ružu sadi,
Ledvenke su kak farbanti.
Z jočima ju Jožef gladi,
Šerbeta donaša v kanti.

Spi nam, klupka razvezušek, dobri mali Jezušek!
Cimetasto nebo trepče,
Gda se Zvezda razgoreva.
Ovci svojoj pastir šepče,
I v jabuki črv popeva.

Spi nam jognja zlog gasitelj, sega sveta Spasitelj!


SAMO SPIM

Samo, spim, samo spim,
Gda se špinčit nemam s čim.
Z kroha svrdla beli dim,
Brunda veter kakti prim

Samo dremljem, samo čmržim,
I za tenku nit se držim.
Nikaj nemam nit kaj tržim,
Falšne posle vse razvržim.

Ništ ne špreham, samo šutim,
Zlevanku si tenku zmutim.
Na glupe se ljude ljutim;
Bes prikosnem, bol prigutim.

Naša zbilja, sprhla, bleda;
Puna buke i nereda.
Ta mi klima dihat ne da,
Novo vreme mi priseda.

Samo klenem, samo planem,
Zaletim se pak zastanem.
Kam da zidem, kud da banem,
S takvem svetom jednostranem?

Moji ftiči, tužno pleme,
Koji k Hiži Svetla streme,
Ovo vreme teško breme,
Takvo vreme ni za mene!


GDA JE BILA MEGLA

Gda je bila megla, nešče zel je zelje:
Vidli su se tragi na blatnomu putu.
Vezda zbogom sarma, seljačko veselje,
Mesni zamotuljki v žutomu kaputu.

Veruvati nemru moje joči sozne
Da bu svetek prešel kak cundravi dani.
Ostalo je nekaj melje kukuruzne,
Pak zlevanke bude vu crnoj tiganji.

Pes je zaspal v štaglju, v klupko se zamotal,
V zapečku je starec kak navek zakunjal.
A tie hahar ni nam z vrati zaklopotal,
Niti sam vrag ne zna otkud je dolunjal.

Kad ti okre polne suseda se javi
(Baš se bila megla kak perje rastresla):
»Evo je pri meni mešni obed pravi,
Pak sem lonec sarme i k vami donesla!«

Tak je, gda nuz sebe imaš dobre ljude,
Jeden mali nasmeh mam ti lice vmije.
Velim: Nešče zel je zelje, nek’ mu bude!
Čovek živi lepo, dok je pajdašije!

(2020.)


VELJAČA

Veljača je premetača,
Sitno cvetje raste z drača,
Kotura se gruđva z brega,
Nega mraza, nega snega.

V knjigi čmrži mrtvo slovo,
Pluča dišu čez olovo,
Nigdi nemrem mira najti,
Ježi spiju v mojoj bajti.

Vre bršljani na vrj idu,
Bombeki na vočki zidu.
Zvarano je se kaj raste,
Poleg vode migoljaste.

Bela čalja nebo križa,
Vlovila je dva oštriža.
Šumske duhe dojdu v hižu
I kulavci glave zdižu.

Gda se krene kakov pršec,
Il’ zapuše veter skršec,
Ljudi vele: »Zimski den je!
Telo trudno, a duh len je!«

Ampak, se je samo pričin:
Nespodobno to je z ničim.
Nakrivo se svet obrača,
Veljača je premetača!


V LOŠE VREME
(odfučkano na fučkalku)

Pušlek cvetja vun se zemlje rivlje,
Krt nadigne ledinu i vrta.
Se bi štelo biti vekše, divlje;
Nemre duša ostati zaprta.

Črv obleče metuljevo ruho,
V luft se vine, hlepi uzvišenja.
Soha leti k nebu v doba gluho,
Mračnu luknju za Mlečni put menja.

Ne zna bosjak kaj je masna kaša,
Zakaj gruntaš z gruntom se oženi.
Najlepši je žitek vandrokaša,
Pun je bogat z prahom pozlačenim.
I ja moram zleznuti zvun hiže,
K svetlu pružam ruke raširene.
Celom svetu moram biti bliže,
Prejdi neg’ me Kerber pod zub zeme.

(2020.)


MORJE GLEDIM

Morje gledim, huste se spominjem,
Nežne farbe: roza, plava, bela.
Lepe bore na prsa prigrinjam:
Tu v kamenju iščem trudna tela.

Negda prejdem nuz more bez reči,
Misli slažem kak oprane flake.
V maloj cirkvi moja senca kleči,
Morje gledim, pak zbrajam oblake.

Nešče piše: »Pri morju si doma«.
Ampak v meni trepte slike drage.
Mene vleče medvena aroma,
Na orsage, panonske okruge.

K morju dojdem od severne strane,
Gdi se z rekom šlinga megle spaja.
Pak ponavljam one reči slane:
»Fali more, al’ drži se kraja!«

Kak na dlanu mali zaton leži:
Još si joči z brnistrom pogostim.
Hitro pero po paperu beži,
I od morja z pesmom se oprostim!


FTIČ I VITIZNANKA

Da bi meni Božek dal denek za čmele,
Da bi bar oblaček zakril sunce letno!
Vu mrzloj bi vodi prala ruke vrele,
I po vrtu dračje spukala bi fletno.

Da bi mi za krte pustil koju vuru,
I za pilipare povapnjene v belo.
Krila bi me šuma vu svoju manduru,
Senjala bi lasi, kak je žito zrelo.

Risala bi v travi z nogom kolobare,
Po pesku bi z granum raskutnice vlekla.
Od prođa i listja delala oltare,
Bapčicu drvenu v lopuh bi oblekla.

Da bi Božek pustil da se kotač vrne,
Nekaj malo više neg je pol stoletja,
Bežati bi mogla, kak dve male srne,
Srkala bi pelud z medonosnog cvetja.

Tak si nekaj gruntam i nekaj mrmorim,
Gda vrelina z ganjka na vrata vudira.
Od dihanja samog v času se premorim,
Gda vanjkuš natresen stara glava zbira.

Vezda vu me gledi jen ftič krivokljunec,
Pak mi z grane daje savjet hasnoviti:
Božek dal je tebi jeden kušlec-včunec,
Da vse svoje jade v pesme moreš zviti!

Kolo 4, 2021.

4, 2021.

Klikni za povratak