Kolo 4, 2017.

Naslovnica , Novi prijevod

Edith Stein

Hrana anđela


RAZMIŠLJANJA O DUHU SVETOM

Tko si ti, svjetlo
što me ispunjaš
i rasvjetljavaš tamu
mojega srca?
Vodiš me
slično majčinoj ruci.
Da me napustiš,
ne bih mogla ni koraknuti.
Ti si prostor
koji moj bitak okružuje,
koji ga u sebi skriva.
Nestati iz tebe
znači pasti u ništavilo,
iz kojeg si me ti uzdigao.
Ti si bliži meni
nego ja sama sebi,
unutarnjiji nego
moja nutrina,
a ipak neshvatljiv,
ni jedno te ime ne obuhvaća:
Duše Sveti – vječna ljubavi!

* * * * *

Nisi li ti mana
što se iz Sinova srca
pretače u moje,
hrano anđela
i svetaca?
On, koji je iz smrti
ustao u novi život,
on je i mene
oživio,
probudio iz sna smrti,
dajući mi novi život
iz dana u dan.
Jednom će me njegova punina
potpuno prožeti.
Život od tvoga života –
da, ti sâm:
Duše Sveti – vječni živote!

* * * * *

Nisi li ti zraka
koja bljesnu
od prijestolja sudca
u dubini noći duše,
koja se nikad nije spoznala?
Milosrdno, neumoljivo
prodirući u bore skrivene,
uplašena od pogleda
sebe same,
ustupa prostor,
sveti strah,
početak one mudrosti,
koja dolazi iz visine
usidrujući nas u visinu,
u tvojem djelovanju
koje nas stvara novim:
Duše Sveti – pronicava zrako!

* * * * *

Nisi li ti punina
duha i sila
kojom Janje skida pečate
s vječne Božje oduvjekne odluke?
Tobom tjerani,
jašu vjesnici suda
po svijetu
i dijele oštrinom mača
kraljevstvo svjetla
od kraljevstva noći.
Onda će biti novo nebo
i nova zemlja,
i sve će stati na svoje pravo mjesto,
po tvome naumu:
Duše Sveti – pobjednička silo!

Nisi li ti pjesma ljubavi
i svetoga straha,
što vječno odjekuje
oko Božjeg prijestolja,
što u sebi spaja svih bića
čisti zvuk?
Suzvuk koji
udove s glavom spaja,
u kojemu svakog bitka
tajni se smisao ostvaruje
te klicajuć
u tvoju struju
struji iz sebe:
Duše Sveti – vječno klicanje!


SLIJEDITI

Dopusti mi, Gospodine, slijepo ići putovima
koji su tvoji.
Ne hoteći razumjeti tvoje vodstvo,
tvoje sam dijete.
Ti si otac istine, a i moj otac.
Vodiš kroz noć!
Vodiš ipak k tebi!
Gospodine, neka se dogodi što mu drago,
ja sam spremna.
Iako nećeš smiriti moj život
u ovome vremenu,
ostvari sve što misliš
u svojem svijetu.
Kad me tiho opominješ na žrtvu,
pomozi da je i ostvarim.
Dopusti da zaboravim
svoje malo ja,
da sebi mrtva,
samo tebi živim.


JUSTA CRUCEM TECUM STARE
(Danas stajah pod križem tvojim)

Pod križem danas stajah s tobom
spoznavši sasvim jasno i shvaćajući
da si nam tek pod njim postala majkom.
Kako se ovozemaljska majka
brine ispuniti sina zadnju želju,
a ti si ipak samo službenica gospodnja.
Čovjekopostali Božji bitak i život
bijahu usko povezani
s tvojim bitkom i životom.
Time si svaki ti pretvorila u svoj ti
i s krvlju srca i gorke boli
svakoj duši novi život isprosila.

Ti nas sve poznaješ,
naše rane naše pogreške,
znaš i neba slavu,
koju ljubav sina tvoga
svima nama udijeliti želi.
Kako pažljivo vodiš naše korake.
Ništa ti nije teško, samo da dostignemo cilj.

Ali one koje si izabrala da te prate,
koji bi katkad trebali biti uza te,
moraju najprije s tobom pod križ stati,
moraju krvlju i patnjama
nebesku slavu zadobiti,
slavu koju im je Bog Sin dao za baštinu.


RODITI SE

Gospodine,
je li moguće da se netko
ponovno rodi,
onaj koji je već star
i koji je prešao
polovicu života?
To si ti potvrdio,
a u isti mah
mi to posta stvarnošću
cijeloga moga života.
Teret i grijeh
umah padoše
s mojih leđa!


BLAGOSLOV

Blagoslovi trpeći
shrvanu smisao,
tešku samoću,
nemirni bitak,
bol neobjavljivu.
Svaki pokret
noćnih umišljaja,
sablast nepoznatih lutanja.

Blagoslovi ljudsku bijedu
onih koji sada umiru.
Udijeli im
spokoj u tebi.

Blagoslovi ogorčena srca.
Olakšaj teret bolesnima.
Budi uz one
kojima si uzeo najdraže
da ne zaborave.

Blagoslovi sve duše svijeta
da ne upadnu u bijedu!


NJEMU

Njemu
koji na Golgoti
u krvi lica svoga
zaklanjajući Oca,
njemu
je uspjela pobjeda,
po njemu se promijenila
budućnost svijeta,
kletnici!
Njemu se klanjajte
i ne pitajte više: Tko?
Gdje?
Kako?
Kada?


PREDANJE

Gospodine Bože daješ mi sve da dođem k tebi!
Gospodine Bože uzmi mi sve što me dijeli od tebe!
Gospodine Bože uzmi me meni i pokloni me tebi

Preveo s njemačkog jezika:
Mario Crvenka

Kolo 4, 2017.

4, 2017.

Klikni za povratak