Kolo 3, 2017.

Tema broja: Uz 175. obljetnicu utemeljenja Matice hrvatske

Vinko Brešić

Bibliografija Matičinog časopisa Hrvatsko kolo (1905.–1912.)


Uvod

Matičino Kolo, najtrajniji hrvatski književni časopis, prošao je nekoliko faza koje su obilježile kraće ili duže stanke među njima, ali je kontinuitet – ma koliko narušen – ipak očuvan. Nakon početničkih poteškoća i relativne stabilnosti u razdoblju od 1842. do 1853. nastupila je potom prva velika i ujedno najduža stanka, koja je trajala sve do 1905. kada je Kolo ponovo oživljeno. Ova je odluka bila potaknuta gašenjem Vienca (1869.‒1903.) kojemu Matica hrvatska nije mogla »bez štete za redovna svoja izdanja davati potpore, a kamo li ga sama izdavati«, pa su se »počeli sve to više u odboru dizati glasovi i priedlozi za izdavanje kakvoga drugoga povremenoga časopisa«. Odlučilo se za obnovu Kola, sada pod imenom Hrvatsko kolo ‒ i ova druga njegova inačica opstala je sve do 1971. godine, također s povremenim krizama te kraćim ili dužim prekidima. Nakon još jedne oveće, ovaj put dvadesetogodišnje stanke, Kolo je 1991. i treći put uskrsnulo, i to pod svojim izvornim imenom potvrdivši i na taj način svoju ustrajnost, s njome i sve one razloge zbog kojih je nacionalnoj kulturi i najstarijoj njezinoj instituciji Matici hrvatskoj bilo stalo da Kolo – svemu usprkos – opstane i izlazi sve do danas.

O Kolu postoji relativno bogata literatura – u prvome redu iscrpna monografija Ivana Martinčića (Knjiga o Kolu, Zagreb 1993.), a potom nekoliko mojih priloga od kojih izdvajam dva. Prvi je prigodni zapis Od Vraza do Fišera o 175 godina Kola objavljen u Matičinome Vijencu 28. rujna ove godine, a drugi bibliografija Kola u sklopu moga istraživačkog projekta Hrvatski književni časopisi 19. stoljeća, u kojemu su, nakon uvodne rasprave Kako čitati časopis?, i bibliografije 48 časopisa, među njima, dakako, i Kola 1842.–1853. (2006, sv. 1, str. 235-241). Na isti način istražio sam i bibliografski opisao Hrvatsko kolo. Prvi dio toga opisa ovdje donosim, a tiče se razdoblja od 1905. do 1912. godine nakon koje je nastupila stanka tijekom 1913.–1926. da bi Hrvatsko kolo ponovo nastavilo 1927. zborničkom knjigom VIII. kao »redovno izdanje Matice Hrvatske za g. 1925. i 1926.« Ovu sam bibliografiju neznatno pojednostavio i uglavnom grafički prilagodio, a temelji se na dvama načelima: kronologiji i vjerodostojnosti, pa se ni u kojem smislu nije interveniralo. Tamo gdje je to bilo nužno, intervencije su u uglatim zagradama.

Ova bibliografija na prvoj razini prati godišta, knjige/sveske i brojeve, odnosno promjene u podnaslovu, uredništvu, izdavaču/nakladniku, tiskari ili formatu, a na drugoj priloge, tj. njihove autore, naslove/podnaslove, godišta, brojeve i stranice na kojima se prilozi nalaze. Zapis svakoga priloga završava šifrom njegove žanrovske pripadnosti prema ovoj klasifikaciji:

–ab = autobiografija

–af = aforizam

–ank = anketa

–ant = antologija

–b = biografija

–baj = bajka

–bas = basna

bibl = bibliografija

–bilj = bilješka

–c = crtica

–čl = članak

–d = drama

–dn = dnevnik

–e = esej

–epig = epigram

g = govor

–i = intervju

–il = ilustracija

–k = kritika

–m = memoari

–n = novela

–nek = nekrolog

–np = narodna priča

–npj= narodna pjesma

–ob = obav/ijest

–p = pismo

–pj = pjesma

–pjs = pjesma/sonet

–pol = polemika

–posl = poslovica

–posv = posveta

–pp = pjesma u prozi

–pri = prikaz

proglas = proglas

–put = putopis

–r = roman

–rekl = reklama

–rječ = rječnik

–s = studija

–zag = zagonetka


Bibliografija

Knjiga I. (1905.)

HRVATSKO KOLO. Naučno-književni i umjetnički zbornik. Knjiga I. 1905. Izdala »Matica Hrvatska«. Dionička tiskara u Zagrebu, 1905. [Format: 21.5x14.2cm]

1. Odbor »Matice Hrvatske«. I. 1. III-IV –ob

2. Ivan Meštrović: Lice za spomenik Luke Botića u Spljetu. I. 1. [Umetnuti list] –il

3. V. Novak: Iz velegradskog podzemlja. I. 1. 1-14 –n

4. Jovan Hranilović: Na grobu Strossmayera. I.1. 15-16 –pj

5. R. Valdec: J. J. Strossmayer. I. 1. [Umetnuti list] –il

6. Jos. Eug. Tomić: Paka ljubav. Iz dnevnika mlada kavalira. I. 1. 17-39 –n

7. [Anonimno]: Zulumcar. Drama iz bosanskog života u pet čino va. Nagragjeno iz zaklade Dušana Kotura za godinu 1901. I. 1. 40-95 –d

8. M. Podravski: Nitakrita. I.1. 96-100 –pj

9. Radoslav: Babina vaza. I. 1. 101-117 –n

10. J. Draženović: Iz uspomena: Blažen čovjek; Biblijofil; Laž; Dobrohoće; Izdajica domovine. I.1. 118-127 –n

11. Miroljub: Nujni časi. I. 1. 128-129 –pj

12. Jovan Hranilović: Angjin Božić. Slika iz Žumberka. I.1. 130-148 –n

13. Viktorija Risaković: Suncu na rastanku. I. 1. 149 –pj

14. Ladislav Ladanjski: Majčine oči. I. 1. 150-152 –c

15. Alberto Weber: Danse macabre. I. 1. 153 –pj

16. Svetozar Ritig: Moje kumovanje. I. 1. 154-164 –n

17. Dr. Velimir Deželić: Na Gvozdu. Chanson d’amour. Već vene. I. 1. 165-167 –pj

18. Viktorija Risaković: Marta. I. 1. 168-181 –n

19. Ferdo Rožić: Imam zlatnu formingu. Tri pjesmice. I. 1. 182 –pj

20. Vj. Klaić: Mile Uspomene. (1883.-1889.). 1. Začuđeni svatovi; 2. Illustrissimus Battorych; 3. Biser-Kata. I. 1. 183-196 –m

21. C. M. Medović: Madona. I. 1. [Umetnuti list] –il

22. Gjuro Arnold: Iz različitih pretinaca: Jedared samo; Divne li su; Ohladnjeli smo; Kada zviezde sviću; Bogu. I. 1. 197-199 –pj

23. Dr. Jakov Čuka. Spomen biskupa J. Jurja Strossmayera. I. 1. 200-214 –nek

24. R. Frangeš. Sve za vjeru i za domovinu. I. 1. [Umetnuti list] –il

25. C. M. Medović: Madona. I. 1. [Umetnuti list] –il

26. I.Kršnjavi: Pogled na razvoj hrvatske umjetnosti u moje doba. Iz mojih zapisaka. I. 1. 215-307 –s

27. B. Csikoš: Dante i Mathelda. I. 1. [Umetnuti list] –il

28. C. M. Medović: Sv. Jeronim. I. 1. [ Umetnuti list] –il

29. I.Tišov: Žrtva Abrahamova. I. 1. [Umetnuti list]. –il

30. F. Kovačević: U proljeće. I. 1. [Umetnuti list] –il

31. V Becić: Sa sela. B. Šenoa: Ljeto. I. 1. [Umetnuti list] –il

32. I.Milčetić: Nikola Tommaseo. Prilozi. I. 1. 308-336 –s

33. Jovan Hranilović: Osvrt na hrvatsku beletristiku od g. 1900. do najnovijeg vremena. I. Uvod.

34. II. Opći pogledi na razvoj novije beletristike kod nas i drugdje. III. Pjesništvo. IV. Pripovjedači. V. Dramski pisci. VI. Pogovor. I. 1. 337-374 –čl

35. Dr. Fran Ilešić: Ocrt najnovije slovenske književnosti. I. Liepa književnost (beletristika). II. Znanost. I. 1. 375-428 –čl

36. Jovan Skerlić: Mlada srpska poezija i pripovetka. I. 1. 429-443 –čl

37. Cherubin Šegvić: Geneza najnovijih pojava u hrvatskoj književnosti. (Prikaz.) I. 1. 444-462 –pri

Knjiga II. (1906.)

Naučno-književni zbornik.

38. Jakov Marinković: Dorina. (Novela iz dalmatinske bodolarije) (Nagradjena I. natječajnom nagradom za Hrvatsko Kolo«.). II. 1 –n

39. J. Draženović: Iz uspomena. (Nagradjeno II. natječajnom nagradom za »Hrvatsko Kolo«). Znoj. Altruizam. U mirini. Posljednje pijanstvo. II. 1. 69-74 –c

40. J. Draženović: Iz maštanja. Pod svibanjskim oblacima. Rastanak. Krletka. Višnje s njezina groba. II. 1. 75-82 –c

41. Beralt Herma (Alberto Weber) i Hermina Brkić: Ivan od Pomuka. (Dramska legenda u jednom činu.). (Nagradjena II. natječajnom nagradom za »Hrvatsko Kolo«). II. 1. 83-96 –d

42. Dr. Fran Ilešić: Kačić-Miošić i slovinstvo u Slovenaca. (Nagradjeno natječajnom nagradom za poučne radnje u »Hrv. Kolu«). I. Ilirsko doba. II. Osamnaesto stoljeće (Kačićevo doba). II. 1. 97-106 –s

43. Gjuro Arnold. Pilat. II. 1. 107-112 –pj

44. Kršnjavi: Sv. Franjo Asiški i sv. Ivan Kapistran. (Prigodom obnovljenja iločke crkve.). II. 1. 113-121 –čl

45. M. Šenoa: Na svjetioniku sv. Ivana. II. 1. 122-153 –n

46. Dr. O. Kučera: Elektriciteta i materija. II. 1. 154-165 –čl

47. Alberto Weber: Rendezvous. II. 1. 166-167 –pj

48. Miroljub: Daleko si, pramaljeće. II. 1. 168 –pj

49. Svetozar Ritig: Grijeh. (Iz pučkog života.). II. 1. 169-173 –n

50. Svetozar Ritig: Vilenjak. II. 1. 174-181 –n

51. Hermina Brkić: Doći će dani. II. 1. 182-183 –pj

52. Stjepan Radić: kako se odgajaju gospodari svijeta. I. Što znači ona: tko jači, taj kvači. II. Englezka obitelj – mala absolutistička država. III. Englezki odgoj tiela i duha. IV. Englezka škola – djelo englezkoga društva. V. Uzor prosvietljene demokracije. VI. Englezka sveučilišta i pučka prosvjeta. VII. Glavna poluga englezke veličine. VIII. Englezka kao uzor kopnenoj Evropi. II. 1. 184-216 –s

53. Viktorija Risaković: Persino vjenčanje. II. 1. 217-223 –n

54. Dr. Rudolf Horvat: Politička povjest grada Rijeke.*(1) II.1. 224- 269 –s

55. Jovan Hranilović: Pjesme Jovana Hranilovića: Uspomeni pobratima Gjure Badovinca. U tiranovoj duši. Besmrtnoj duši. II. 1. 270-273 –pj

56. Stjepan Banović: Gundulićev »Osman« i narodne pjesme. II. 1. 274-280 –čl

57. Milan M. Jenovski: U buri i mećavi. II. 1. 281-292 –n

58. Ladislav Ladanjski: Južina. 293-295 –n

59. Jovan Hranilović: Najnovije hrvatsko pjesništvo. II. 1. 296-323 –čl

60. Cherubin Šegvić: Roblje u Hrvatskoj. (Prikaz.). II. 1. 324-332 –pri

61. Dr. Dragotin Lončar: Javno življenje pri Slovencih. II. 1. 333-353 –čl

62. Ante Jukić (Veljko Obradov): Zar je tako moralo biti? (Novela sa sela u Bosni.). II. 1. 354-374 –n

63. Fr. Š. Kuhač: Žetelačke popievke plavih Hrvata iz Hrvatskog zagorja. Obaviest. II. 1. 375-384 –čl

64. S. Grančarić: Oj djevojko. II. I. 385-390 –nz

65. S. Grančarić: Ljuven sanak. II. 1. 391-394 –nz

66. Julije Kempf: Prilozi za povjest sredovječnog kaptola sv. Petra kod Požege. II. 1. 395-405 –čl

67. V. Klaić: Dva svježa groba. Vlenceslav Novak. Josip Eugen Tomic. II. 1. 406-412 –nek

68. Dr. Fran Ilešić: Književni obzor. Pregled slovenske književnosti god. 1905./1906. II. 1. 413-418 –čl

69. Stjepan Radić: Hrvati i Hrvatska u poljskom »slavenskom svietu«. II. 1. 418-434 –čl

70. Vlado Jugović: Henrik Ibsen. II. 1. 435-441 –nek

71. Dr. V. Lozovina: Edmond de Amicis svome narodu o jeziku. II. 1. 441-454 –čl

72. Stjepan Radić: Židovstvo kao negativni elemenat kulture. II. 1. 454-463 – čl

Knjiga III. (1907.)

73. Bude Budisavljević: Nekolike uspomene na Augusta Šenou. III. 1. 3-23 –čl

74. [Anonimno]: Izgubljeni. Primorska slika. III. 1.28-46 –d

75. V. Klaić. Duvanjsko polje. III. 1. 47-90 –s

76. Antun Jiroušek: Slika I. Duvanjsko polje. III. 1. 48 –il

77. [Anonimno]: Slika 2. Selimovića gradina kod Županjca. III. 1. 54 –il

78. [Anonimno]: Slika 3. Tlocrt i prosjek Gradine kod D. Brišnika. III. 1. 55 –il

79. [Anonimno]: Slika 4. Tlocrt foruma na »Crkvini« u Županjcu. III. 1. 62 –il

80. [Anonimno]: Sl. 5. Žrtvenik božici Diani. III. 1. 63 –il

81. [Anonimno]: Sl. 6. Votivni relief Diane. III. 1. 64 –il

82. [Anonimno]: Sl. 7. Žrtvenik bogu Armatu. III. 1. 64 –il

83. [Anonimno]: Slika 8. Budimir, kralj hrvatski. III. 1. 72 –il

84. Adalbert Kuzmanović: Za obraz! Žalosna igra u tri čina. III. 1. 91-119 –d

85. Oton Iveković: S puta po Italiji. III. 1. 120-156 –put

86. Jovan Hranilović: Podunavčice: Proljetna elegija. Pod Fruškom gorom. Na majčinu krilu. Tajna. Svetište slobode. Samotnica višnja. Memento. Na pobratimovu grobu. Jutro. Prvoga svibnja. Na istok. Povratak. III. 1. 157-168 –pj

87. Dr. Lazar Car: O uzroku smrti. Čitano dne 10. veljače 1907. na predavanju društva »Akademije« u Ljubljani. III. 1. 169-191 –čl

88. Josip Kosor: Tužna obitelj. III. 1. 192-207 –n

89. Fr. X. Kuhač: Narodne osobine u gestima i karakteristika pojedinih naroda.(2) III. 1.208-248 –s

90. Milivoj Podravski: Pabirci iz Horacija: Beatus ille, qui procul negotiis. Quid dedicatum poscit Apollinem vates? Aequam memento rebus in arduis. Vides ut alta stet nive candidum Soracte.

91. Nolis longa ferae bella Numantiae. III. 1. 249-254 –pj

92. Dr. Albert Bazala: Narodna kultura. III. 1. 255-283 –s

93. Božo Lovrić: Iz triju knjiga: O dobama: Iz knjige III. Vitez. Toranj. U sumračje. Gjerdani. Srok. Sfinx. Uzdah. Zdenac. Mrtvi grad. Grieh. III. 1. 284-287 –pj

94. M. Lisičar: Idila. III. 1. 288-292 –n

95. Ferdo Rožić: iz knjge »evangjeoskih pjesama«: I. Samaritanac. II. Ples. III. Abbe Briand. IV. Pod križem. III. 1. 293-297 –pj

96. Bog. Hrvatovski, pr. K. S.: »Nigda čoek«. III. 1. 298-314 –n

97. Dr. Fran Ilešić: Slovenski novčani prinosi za Jelačićevu vojsku godine 1848. III. 1. 315-326 –pri

98. Miroljub: Da ste zdravo, ptice. U bašči. III. 1. 327 –pj

99. Stjepan Radić: Jedina buržoazija na svietu. III. 1. 328-355 –čl

100. Josip Milaković. Školstvo u Bosni i Hercegovini. I. Prije okupacije. II. Poslije okupacije. III. Još riječ, dvije. III. 1. 356-380 –čl

101. B. Branko: Nurija. III. 1. 381- 384 –n

102. Ivan Krmpotić: Razvitak biologije u Hrvatskoj. III. 1. 385-416 –čl

103. Josip Miličić: Ines. Bratu. III. 1. 417-418 –pj

104. Dr. Fran Ilešić, dr. Pavao Pesotnik i dr. Gregor Žerjav. Uredio dr. Fran Ilešić: Slovenci u prošlosti i sadašnjosti. Uvod. III. 1. 419-441 –čl

Književni obzor.

105. Cherubin Šegvić: Iz »Savremenika«, mjesečnika Društva hrvatskih književnika. III. 1. 442-448 –pri

106. Cherubin Šegvić: Smrt majke Jugovića. Dramska pjesma u tri pjevanja. III. 1. 448-453 –čl

107. Stjepan Radić: Aktuelna pitanja izvanjske politike u Evropi. (Les questions actuelles de Politique etrangère en Europe. Paris, Alcan, 1907. str. 296. s 9 karata, 3 fr. 50 ct.) Politika Njemačke – Pitanje Austro-Ugarske – Pitanje macedonsko i balkansko – Pitanje rusko. III. 1. 453-469 –čl

108. Dr. V. Lozovina: Iz talijanske književnosti. »Osmrtnice«, »obljetnice«, »književne komemoracije« godine 1907. III. 1. 442-480 –pri

109. Ispravi: III. 1. 480 – bilj

110. Kršnjavi: Primamo: [U prvom svesku...]. III. 1. 480 –bilj

Knjiga IV. (1908.)

111. Dr. Nikola Andrić: iz hrvatske književnosti: I. Putovanja Gajeva po Rusiji. II. Novi prilozi Leonorinoj bajci iz naše tradicionalne poezije. III. Kompletiranje narodnih pjesama. IV. 1. 3-31 –čl

112. Gjuro Arnold: Zadnja noć u domu. IV. 1. 32-35 –pj

113. Gjuro Arnold: Stari konjik. IV. 1. 36-37 –pj

114. Gjuro Arnold: Ćaća. IV. 1. 38-40 –pj

115. Fr. X. Kuhač: Uspomene na dra. Franja Liszta. Uvod. IV. 1. 41-62 –čl

116. [Anonimno]: Evo Lisztove slike, kada mu je bilo trideset godine. IV. 1. 53 –il

117. [Anonimno]: Evo Lisztove slike u odmakloj dobi kao abbe. IV. 1. 60 –il

118. Adalbert Kuzmanović: Republika u Magaraševcu. Lakrdija u jednom činu s promjenom, s pjevanjem i igranjem. (Ovo je djelo nagradilo Hrvatsko zem. Kazalište god. 1908.) IV. 1 61-96 – d

119. Oton Kučera: O nevidljivim zvijezdama. IV. 1. 97-111 –čl

120. Jovan Hranilović: Iz zbirke »Jesenčice«: Pada lišće. Bez vjere. Ima dana. Onaj dan. Sipi kiša. Klonula je. Dragomu Žumberku. Pobratimu. Molitva. IV. 1. 112-122 –pj

121. Dr. A. Bazala: pravo nagona. IV. 1. 123-136 –čl

122. [Milan Šenoa]: Robovi. IV. 1. 137-163 –d

123. Dr. Ferdo pl. Šišić: Pogibija Smail-Age Čengića. (6. oktobra 1840.)*(3) IV. 1. 164-181 –čl

124. [Fran Galović]: Pjesme Frana Galovića: La dame aux camelias. San. U sjeni večeri sive. Tuga. IV. 1. 182-183 –pj

125. Dr. Rudolf Horvat: Zapljena Zrinskih imanja. IV. 1. 184-235 –čl

126. Stjepan Radić: kritički razmišljaji o Slavenskom kongresu u Pragu od 12. do 18. srpnja 1908. I. Predteče kongresu: Ustavna Rusija i demokratska Poljska. II. Priprave za kongres. III. Organizacija smoga kongresa. IV. Obilježje kongresa. V. Praktični rezultati kongresa. IV. 1. 236-263 –pri

127. P. Krstinić. Kobna oklada. Drama u četiri čina. IV. 1. 265-295 –d

128. Dr. V. Lozovina: Edmondo de Amicis. I. 1846., † 1908. IV. 1. 296-307 –nek

129. Cherubin Šegvić: Edmondo de Amicis.II. De Amicisov utjecaj na hrvatsku književnost. IV. 1. 307-324 –čl

130. Niko Andrijašević: Kauri-drvo. IV. 1. 325-362 –n

131. Milan Ogrizović: Bog. IV. 1. 363-372 –n

132. Albin Prepeluh: O slovenskih kulturnih smereh. IV. 1. 373-381 –čl

133. Is. Velikanović: Knez od Ludije. IV. 1. 382-400 –pj

134. Prof. Dr. St. Plivelić: Opasno djelovanje električnih struja. IV. 1. 401-420 –čl

135. Izo Lanov: Rukovet epigrama: Život. Nekrologije. Nova knjiga. Dvije vjere. Poeta kosmopolita. Poeta darvinista. Kritičar mata. Nova vremena – novi ljudi. Ad imagem suam? S neiskustva na vješala. Vjesnici slobode. Kakav senat – onakav imperator. Finis coronat opus. Svak je kovač svoje sreće. Najteže i najlakše. Moć navike. Kosti i meso. Mjeraču svemira. Veristi. Xeres i orginalnost. Xeres i Izo Lanov. Sempre avanti. IV. 1. 421-425 –epig

136. Kerubin Šegvić: Učenjački jubilej don Frana Bulića. IV. 1. 426-431 –čl

Knjževni obzor.

137. Kerubin Šegvić: Po »Savremeniku«. IV. 1. 432-? –čl/pol

138. Dr. V. Lozovina: Paradoksi u Ivekovićevom »S Puta po Italiji«. III. 1. 438-447 –k

139. Stjepan Radić: Poljski pisac slavenske povjesti. III. 1. 447-456 –čl

140. V. L: Kritički pogledi u D’Annunzijevu pjesničku tvorbu. (Ulomak iz književnog pisma.). III. 1. 456-460 –p/k

141. A.R: Dr. M. Murko: Povjest starijih jugoslavenskih književnosti. IV. 1. 432-462 –pri

Knjiga V. (1909.)

Hrvatska pučka seljačka tiskara d. d. u Zagrebu, 1909.

142. Dr. Dane Gruber: Smještenje Hrvata u novoj postojbini poslije seobe. V. 1. 3-54 –s

143. Dr. A. Tresić Pavičić. Strahor. V. 1. 55-63 –pj

144. Dr. Oton Kučera: Najnovija istraživanja o Marsu. V. 1. 64-83 –čl

145. [Flammarion i Antoniadij]: Sl. 1. Prijegledna karta Marsa po Flammarionu i Antoniadiju. V. 1. 66 –il

146. [Brenner]: Sl. 2. Karta Marsa po Brenneru (1904.) u Malom Lošinju – Kanal 138 (»Ister« P²-P¹¹) opazili su prvi dne 30. travnja 1903. na zvjezdarnici u Malom Lošinju Leo Brenner i Dr. Oton Kučera. V. 1. 68 –il

147. [Anonimno]: Sl. 3. Fotografija Marsa od 28. srpnja 1907. u 11h 14m. V. 1. 70 –il

148. [Anonimno]: Sl. 4. Fotografija Marsa od 5. kolovoza 1907. u 9h 8m. V. 1. 71 –il

149. [Anonimno]: Sl. 5. Fotografija Marsa od Lowella dne 11. srpnja 1907. V. 1. 72 –il

150. [Anonimno]: Sl. 6. Crtnja Marsa od Lowella od 11. srpnja 1907. koja pripada slici 5. V. 1. 72 –il

151. [Anonimno]: Sl. 7. Fotografija Marsa od Lowella dne 28. srpnja 1907. V. 1. 74 –il

152. [Anonimno]: Sl. 8. Crtnja Marsa od Lowella dne 28. srpnja 1907., koja pripada slici 7. V. 1. 74 –il

153. [Anonimno]: Sl. 9. Uvećana i retuširana fotografija Marsa od 28. srpnja 1907. (pločica 13. na slici 3.), kraj oko Gangesa. V. 1. 76 –il

154. [Flammarion]: Sl. 10. Isti kraj, kao na slici 9., po Flammarionovu globusu Marsa od god. 1898. V. 1. 77 –il

155. [Jarry-Desloges]: Sl. 11. Mars dne 13. srpnja 1907. u 9h i 15m po crtnji Jarry-Deslogesa. V. 1. 78 –il

156. [Jarry-Desloges]: Sl. 12. Mars dne 15. srpnja 1907. u 11h 15m po crtnji Jarry-Deslogesa i Fourniera. V. 1. 79 –il

157. [Jarry-Desloges]: Sl. 13. Mars po crtnji Jarry-Deslogesa dne 19. srpnja 1907. u 10h i u 11h 40m. V. 1. 80 –il

158. P. Krstinić: Borba proti sitnicama: U pet slika. V. 1. 84-130 –d

159. Dr. Fr. Ilešić: O početkih »Matice dalmatinske« 1.1848/9. V. 1. 131-137 –čl

160. Kerubin Šegvić. Bokeljska mornarica. (Prigodom 11. stogodišnjice njezinog opstanka) V. 1. 138-149 –pri

161. Dr. Albert Bazala: Egoizam i altruizam. V 1. 150-162 –čl

162. Is. Velikanović: Za božjim ledjima. Idile. V.1. 163-184 –pj

163. Albin Prepeluh: Socializem med Slovenci. V. 1. 185-191 –čl

164. Dr. Ferdo pl. Šišić: Neke stranice iz novije naše historije. (1797.-1814.) V. 1. 192-278 –s

165. Stjepan Radić: Ruska grana naših Jelačića. I. Mihajlo Jelačić: Tri drame. II. Evgenij Jelačić. V. 1. 279-304 –čl

166. Niko Andrijašević: Priba zlatokrila. V. 1. 305-313 –n

167. Oton Iveković: Moji »paradoksi« s puta po Italiji. V.1. 314-330 –čl/pol

168. S. Šp. Perišić: Gubavica(4). V. 1. 331-343 –n

169. Franjo Bučar: Primož Trubar. (Prilikom njegove četiristogodišnjice.) V. 1. 344-361 –čl

170. [Anonimno]: Primož Trubar. V. 1. [Umetnuti list] –il

171. Josip Kosor: Smušić. V. 1. 362-373 –n

172. Dr. Oton Kučera: Samotan putnik iz daleka svemira. V. 1. 374-409. čl

173. [Anonimno]: Sl. 1. Sunce i planeti isporedjeni po veličini. V. 1. 376 –il

174. [Anonimno]: Sl. 2. Obitelj našega Sunca. V. 1. 377 –il

175. [Anonimno]: Sl. 3. Komet Donatov od g. 1858. motren s terase Pariške zvjezdarnice u listop. 858. V. 1. 379 –il

176. [Anonimno]: Sl. 4. Put planeta oko Sunca. V. 1. 381 –il

177. [Anonimno]: Sl. 5. Položaj kometova repa spram Sunca. V. 1. 382 –il

178. [Anonimno]: Sl. 6. Staze kometa (repatica). V. 1. 382 –il

179. [Anonimno]: Sl. 7. Parabola i elipsa kao staze kometa. V. 1. 383 –il

180. [Anonimno]: Sl. 8. Položaj elipse Halleyeva kometa spram staza planeta između Zemlje i Neptuna. V. 1. 384 –il

181. [Anonimno]: Sl. 9. Položaj staze Halleyeva kometa i njegove čvornice spram staze Zemlje.

182. V. 1. 385 –il

183. [Anonimno]: Sl. 10. Halleyev komet godine 1682. V. 1. 387 –il

184. [Anonimno]: Sl. 11. Halleyev komet godine 1759. V. 1. 390 –il

185. [Anonimno]: Sl. 12. Halleyev komet godine 1835. V. 1. 391 –il

186. [Anonimno]: Sl. 13. Halleyeva kometa u Herschelovu durbinu od 20 stopa dne 28. siječnja 1836. V. 1. 392 –il

187. [Anonimno]: Sl. 14. Halleyeva kometa u Herschelovu durbinu od 20 stopa dne 11. veljače 1836. V. 1. 393 –il

188. [Anonimno]: Sl. 15. Prividni put Halleyeva kometa po nebeskom svodu od 2. listopada 1908. do 7. prosinca 1909.(5) V. 1. 395 –il

189. [Anonimno]: Sl. 16. Starija prikazivanja kometa. (Zahn: Specula Physico-Matehematico-Historica.) V. 1. 399 –il

190. [Anonimno]: Sl. 17. Pojava Halleyeva kometa u kod. 1066., kada je izišao iz područja sunčanih zraka. V. 1. 402 –il

191. [Anonimno]: Sl. 18. Halleyev komet u godini 1456. (Lucienicki, Thetrum Cometicum.) V. 1. 405 –il

192. [Anonimno]: Sl. 19. Bielin komet dne 19. veljače 1846. po Sturveu. V. 1. 406 –il

193. [Anonimno]: Sl. 20. Papa Pijo IX. Motri kišu krijesnica od studena 1872., nazvanu »Danaina kiša«. V. 1. [Umetnuti list] –il

194. [Anonimno]: Sl. 21. Max Wolf ravnatelj zvjezdarnice Königstuhl u Heidelbergu. V. 1. 408 –il

195. Dr. A. Tresić Pavičić: Na raskršću. V. 1. 410-416 –pj

196. Kerubin Šegvić: Martin Krpan i Kanjoš Macedonović. V. 1. 417-425 –čl

197. Josip Miličić: Pjesme: Na obali morskoj. Tišina na moru. Noć na moru. Sa uzvišice. Jučer. Oblak ljetne večeri. Dolores. V. 1. 426-430 –pj

198. A.Kuzmanović: Strah. V. 1. 431-437 –n

199. Izo Lanov : Iz druge rukoveti epigrama: Vraćen zajam. Modernito. Dva naslova. Moje i tvoje. Drama i honobar. Naš grad. Vanstranački baćuška. Vlastelinka Stana. Crnom barjaktaru. Duje balavac. Evolucija. V. 1. 438-440 –epig

200. Dr. F. D. Marušić: Utisci sa spljetske izložbe. V. 1. 441-445 –pri

Knjiga VI. (1910.)

Dionička tiskara u Zagrebu, 1910.

201. [Dr. Branko Drechsler]: Antun Mihanović. Iz »preporodnih studija« dra. Branka Drechslera. VI. 1. 3-25 –čl

202. [Anonimno]: Ana Obrenovićeva. VI. 1. 15 –il

203. [Anonimno]: [Mihanović]. VI. 1. 19 –il

204. P. Krstinić: Dvije tri o jeziku. VI. 1. 26-42 –čl

205. Mile Magdić: Senj u XVII. vieku. VI. 1. 43-61 –čl

206. Ivan Krmpotić: O primjeni biologije u sociologiji. VI. 1. 62-81 –čl

207. Fran Bubanović: Popularizacija kemijske nauke. VI. 1. 82-86 –čl

208. M. Ebrić: O socijalnim pojavama i o sociologiji. VI. 1. 87-100 –čl

209. Albert Bazala: O slobodi volje. VI. 1.101-109 –čl

210. Dr. Ferdo pl. Šišić: Nova mišljenja o pravijeku Slavena, o seobi Hrvata i o postanku glagolice. VI. 1. 110-119 –čl

211. Vjekoslav Klaić: Sutla. (Zemljopisno-povjestnička crtica.) VI. 1. 121-150 –s

212. [Anonimno]: Sutla i njezina dolina. VI. 1. [122] –il

213. [Anonimno]: Ulaz u Zelenjak sa sjevera. (Po starom drvorezu od god. 1682.) VI. 1. [124] –il

214. [Anonimno]: Novi Dvori kod Klanjca. VI. 1. [149] –il

215. [Anonimno]: Cesargrad. VI. 1. [149] –il

216. [Anonimno]: Podčetrtek. VI. 1. [150] –il

217. [Josip Milaković]: Iz »djedovih priča«.*(6) Ostavština Josipa Kozarca. VI. 1. 151-158 –n

218. Tugomir Alaupović: Iz »seoskih elegija«: U ormaru. U sumraku. Na Markov dan. U molitvi. Veliki petak. VI. 1. 159-165 –pj

219. Josip Kosor: »Prvi od svita«. Vi. 1. 166-183 –n

220. Dragutin M. Domjanić: Molitva iseljenikova. VI. 1. 184-185 –pj

221. Mihovil Danko: Stara bradva. VI. 1. 186-187 –pj

222. Antonija Kassovitz-Cvijić: Psichoprofil. VI. 1. 188-198 –n

223. Sane Kurjaković: Ciganjsko vjenčanje. VI. 1. 199-203 –pj

224. Joza Ivakić: Ruža Golubićka. VI. 1. 204-218 –n

225. Ivan Krnic: Pjesnik i smrt. Ritornel. VI. 1. 219-220 –pj

226. Ivan Krnic: Ritornel. VI. 1. 220-221 –pj

227. Petar Petrović: Jadnik. VI. 1. 222-233 –n

228. Rikard Katalinić Jeretov: Vjerna pratilica. Kada ljeti. Davna priča davna. VI. 1. 234-235 –pj

229. Franjo Horvat-Kiš: U kuhinji. VI: 1. 236-248 –n

230. Juraj Zagorelec: Vanitas. Post nubila phoebus. VI. 1. 248-251 –pj

231. Stjepan Banović: Brdski soneti: Pozdrav. Opravdanje. Osvit. Vi. 1. 253-254 –pjs

232. Ilija Despot: Ja ću ljubit!... VI. 1. 255 –pjs

233. Dr. F. D. Marušić. Ivan Karalija. VI. 1. 256-263 –n

234. Fran G. Marijanov: U ribarskoj kolibi. VI. 1. 264 –pj

235. Božo Lovrić: Primo vere. Pjesnik. Maruliću Marku. Mihovilu Pavlinoviću. Pozdrav noći. Ljeto. S puta. Srokovi. Jesen. Čežnja. Orpheus. VI. 1. 265-272 –pj

236. Milan Ogrizović: Isukrst pred Pilatom. VI. 1. 273-287 –n

237. Mirko Jurkić: Davori, davori, slavjanska vilo! VI. 1. 288-290 –pj

238. Josip Draženović: Druga cvatnja. VI. 1. 291-299 –n

239. Ivan Kozarac: Odonda pa zavazda. VI. 1. 300-306 –n

240. Rudolf Franjin Magjer: Dnevni dogagjaj.*(7) VI. 1. 305-311 –pj

241. Dragan Melkus: Pastirica Janja. VI. 1. 312-315 –n

242. M: Dvije sile. VI. 1. 317-324 –n

243. Dr. Jos. Tominšek: Ilirska pesem Slovenca O. L. 1848. VI. 1. 325-327 –čl

244. Adam Kostelić: Gorki roman. VI. 1. 328-338 –n

245. Lovre Katić: Zadnji trenuci. VI: 1. 339-342 –n

246. B. Branko: Slavonac Marko. VI. 1. 343-356 –n

Listak. Sabrao urednik K. Šegvić.

247. [Anonimno]: Mili pokojnici. VI. 1. 357-368 –nek

248. [Anonimno]: Jedna književna pojava: Chantecler. Komad u četiri čina. Spjevao Edmond Rostand: VI. 1. 368-376 –pri

249. [Anonimno]: Nesavjesna kritika. A) Bogoslovnoj smotri. B) Savremeniku. VI. 1. 377-383 –k/pol

[1911. ne izlazi!]

Knjiga VII. (1912.)

Urednik: Dr. Branko Drechsler

250. Vjekoslav Klaić: Kr. Akademija znanosti u Zagrebu. (1776.) VII. 1. 3-33 –čl

251. Ivan Kerdić: Grad Zagreb (Plaketa). VII. 1. 33 –il

252. Dinko Šimunović: Pojila. VII. 1. 34-70 –n

253. Mirko Rački: Pred vratima smrti (Triptihon). VII. 1. 43 –il

254. Mirko Rački: Grad Dis (Iz »Božanstvene komedije«). VII. 1. 59 –il

255. A.Tresić Pavičić: Pjesme: Materinstvo. Artemidini hrtovi. VII. 1. 71-75 –pj

256. Ivan Kerdić: Za spomen (Plaketa). VII. 1. 75 –il

257. Ivan Krnic: Markovo posljednje putovanje. VII. 1. 76-89 –n

258. M. Cl. Crnčić: Kamenita vrata. Bakrorez iz »Albuma grada Zagreba«. VII. 1. 85 –il

259. Fran Galović: Svekar. VII. 1. 90-123 –n

260. M. Cl. Crnčić: Pod zidom. Bakrorez iz »Albuma grada Zagreba«. VII. 1. 103 –il

261. Tomislav Krizman. Portret (g. Vl. Š.). VII. 1. 118 –il

262. Adam Kostelić: Bez sjaja u očima. VII. 1. 124-141 –n

263. Tomislav Krizman. U aleji. (Iz Dalmacije.) VII. 1. 141 –il

264. Vladimir Nazor: Planinske pjesme: I. Bijeg. II. Vila ravijojla. III. Magle. IV. Tankoprelja. V. Na vrhu. VI. Blagoslov. VII. Jutarnja pjesma. VIII. »Ave maris stella!« (Epilog.) VII. 1. 142-155 –pj

265. Ivan Kerdić: Spomen I. sveslavenskog sokolskog sleta (Plaketa). VII. 1. 155 –il

266. Marija Žagar: Laž. VII. 1. 156-159 –n

267. Dr. Oton Kučera: Let u uzduhu i strojevi za letenje. VII. 1. 160-195 –čl

268. [Anonimno]: Sl. 1. Shematičan leteći zmaj. VII. 1. 168 –il

269. [Anonimno]: Sl. 2. Tlak vjetra i središte tlaka. VII. 1. 172 –il

270. [Anonimno]: Sl. 3. Strujanje uzduha pokraj plohe zmaja. VII. 1. 172 –il

271. [Anonimno]: Sl. 4. Razdioba tlaka uzduž plohe zmaja; O središte plohe; D središte tlaka. VII. 1. 173 –il

272. [Anonimno]: Sl. 5. Tlak vjetra W i trenje R daju nešto kosu rezultantu. VII. 1. 173 –il

273. [Anonimno]: Sl. 6. a i b. Lilienthal se spušta niz brežuljak. VII. 1. 175 –il

274. [Anonimno]: Sl. 7. Lilienthalov uzdušni sklizač dvoplošac u letu. (Straga i odozdo.). VII. 1. 176 –il

275. [Anonimno]: Sl. 8. Kormilo za visinu. VII. 1. 177 –il

276. [Anonimno]: Sl. 9. Kormilo za smjer. VII. 1. 178 –il

277. [Anonimno]: Sl. 10. Uzdušni sklizač braće w. O. Wright. VII. 1. 179 –il

278. [Anonimno]: Sl. 11. Wrightov stroj za letenje (odozgo); zmajevac dvoplošac. VII. 1. 180 –il

279. [Anonimno]: Sl. 12. Wrightov stroj za letenje (sa strane); zmajevac dvoplošac. VII. 1. 181 –il

280. [Anonimno]: Sl. 13. Wrightov zmajevac dvoplošac u letu. VII. 1. 182 –il

281. [Anonimno]: Sl. 14. Wrightov zmajevac dvoplošac s aparatom, da se zaleti. VII. 1. 183 –il

282. [Anonimno]: Sl. 15. Zmajevac-dvoplošac Santos-Dumonta. VII. 1. 183 –il

283. [Anonimno]: Sl. 16. Prvi let Santos-Dumonta. VII. 1. 184 –il

284. [Anonimno]: Sl. 17. Farman u letu. VII. 1. 185 –il

285. [Anonimno]: Sl. 18. Voisin-Paulhanov aeroplan-dvoplošac (1909.). VII. 1. 186 –il

286. [Anonimno]: Sl. 19. Dvoplošac (biplan) Sommerov (1910.). VII. 1. 186 –il

287. [Anonimno]: Sl. 20. Breguetov dvoplošac sa strane (1912.). VII. 1. 187 –il

288. [Anonimno]: Sl. 21. Breguetov dvoplošac (biplan) složenih krila. VII. 1. 187 –il

289. [Anonimno]: Sl. 22. Breguetov dvoplošac u punom letu sa 3 osobe. VII. 1. 188 –il

290. [Anonimno]: Sl. 23. Jednoplošac (monoplan) Bleriot br. 10. VII. 1. 189 –il

291. [Anonimno]: Sl. 24. Jednoplošac (monoplan) Antoinette (Lathan, decembar 1909.). VII. 1. 190 –il

292. [Anonimno]: Sl. 25. Jednoplošac (monoplan) Esnault- Pelterie REP br. 2 u aeronautičkoj izložbi u Parizu 1908. VII. 1. 190 –il

293. [Anonimno]: Sl. 26. a i b. Jednoplošac Etrich (u Welsu) odozgo i sa strane. VII. 1. 191 –il

294. [Anonimno]: Sl. 27. Jednoplošac Etrich (Etrichov »golub«) u letu. VII. 1. 192 –il

295. Ladislav Ladanjski: Inače. VII. 1. 196-209 –n

296. Tomislav Krizman. Sa Save. VII. 1. 209 –il

297. Andrija Mičinović: Ševa. VII. 1. 210-215 –n

298. Marin Sabić: Iz knjige »San i java«: To je trenut samo. On i ona. Sve su noćas s neba zviezde. Mjesecu. Sjena. Ja žedjam, šta se zviezda rosi. Zalud, dušo moja. VII. 1. 220-225 –pj

299. Milo Mistra: Sakriti život. VII. 1. 226-242 –n

300. Tomislav Krizman: Portret g. Vl. J. VII. 1. 232 –il

301. Tomislav Krizman: Čekanje. (Skica za radirung.). VII. 1. 242 –il

302. Josip Pasarić: Dmitrije Sergejevič Merežkovski. VII. 1. 243-259 –čl

303. [Anonimno]: Dmitrije Sergejevič Merežkovski. VII. 1. 247 –il

304. Milan Ogrizović: Neznani kraj. Pripovijest iz prošloga vijeka. VII. 1 –n

305. Hermina pl. Ferić: Plaketa barunice H. VII. 1. 267 –il

306. Hermina pl. Ferić: Seljanka iz Posavine. (Plaketa). VII. 1. 275 –il

307. Dr. Ferdo Šišić: Natko Nodilo: 1. Život. 2. Naučni rad. VII. 1. 282-313 –čl

308. [Anonimno]: Natko Nodilo. VII. 1. 247 –il

309. Jure Turić: Gladan i žedan ljubavi. VII. 1. 314-337. -n

310. Hermina pl. Ferić: Seljak iz Posavine. (Plaketa). VII. 1. 317 –il

311. Ljubo Babić: Stari Jug Bogdan. VII. 1. 325 –il

312. Ljubo Babić: Motiv iz Travnika (Osoje). VII. 1. 337 –il

313. Božo Lovrić: Hranitelj ptica. VII. 1. 338-347 –n

314. Dragica Leppee: Disakord. VII. 1. 348-354 –n

315. Branko Drechsler: Dr. Ante Starčević. Književna studija iz doba apsolutizma Bachova: I. Djakovanje. II. Književni prvenci. III. Filozofske kozerije. IV. Književna kritika i polemika. V. Starčević kao dramatik. VI. Ante Starčević i Matica ilirska. VII. Starčevićeva »Rečoslovca«. VII. 1. 355-408 –s

316. Rikard Katalinić Jeretov: Prekasno. VII. 1. 409 –c

317. Rikard Katalinić Jeretov: Umrla je ribarica mala. VII. 1. 409-410 –c

318. Ljubo Babić: Momir i Grozdana. (Iz »Slavenskih Legenda« Vl. Nazora.). VII. 1. 410 –il

319. Milan Šenoa: Ima tomu sto godina. VII. 1. 411-442 –n

320. Mirko Rački: Licemjeri. (Iz Danteova: Pakla.). VII. 1. 425 –il

321. Ljubo Babić: Gornja Mahala (Jajce). VII. 1. 442 –il

Kulturni pregled.

I. Hrvatska kulturna društva.*(8)

322. Vladimir Tkalčić: Matica hrvatska. Jugoslavenska akademija. Društvo hrvatskih književnika. Kr. hrvatsko zemaljsko kazalište. Književno društvo sv. Jeronima u Zagrebu. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Klub hrvatskih književnika u Osijeku. Hrvatski pedagoško-književni zbor. Arheološki odio Narodnoga muzeja i Hrvatsko arheološko društvo. VII. 1. 443-457 –čl

323. Dr. K. Babić: Hrv. zemaljski zoološki muzej. VII. 1. 458-460 –čl

324. G. Sz.: Povjerenstvo za čuvanje spomenika i njegova zadaća. VII. 1. 460-463 –čl

325. Julije Gollner: Razvitak hrvatskoga zadrugarstva. VII. 1. 463-468 –čl

326. [Anonimno]: Društvo hrvatskih sveučilišnih gradjana za pouku analfabeta. VII. 1. 468 –čl

327. [Anonimno]: Pučka sveučilišna predavanja. VII. 1. 468-470 –čl

II. Pregled hrvatske književnosti.

328. A.G. M.: Hrvatska drama. VII. 1. 470-475 –e

329. A.G. M.: Lirika. VII. 1. 475-480 –e

330. Andrija Milčinović: Hrvatska pripovijetka i roman. VII. 1. 480-491 –e

331. Andrija Milčinović: Slike. VII. 1. 493-494 –bilj

[1913. – 1926. Hrvatsko kolo ne izlazi!]____________________

(1) Izvadak iz djela: »Rieka prama Hrvatskoj«. Napisao dr. Franjo Rački. U Zagrebu 1866.

(2) Odlomak iz moje opće folkloristike, izradjene god. 1876.-1884., a kašnje još nadopunjene, ali do sada još ne štampane.

(3) [Izgradjeno na osnovu ovih izvora i radnja:]

(4) Veliki vodeni slap na Cetini u Dalmaciji, na kojem se sada obavljaju kolosalne radnje.

(5) Gemini = Blizanci; Taurus = Bik; Canis maior = Veliki pas.

(6) Ovo je nastavak priča, što su počele izlaziti god. 1887. u »Hrvat. Omladini«, koju je uređivao Josip Milaković.

(7) Na šestom literarno-zabavnom posjelu »Kluba Hrvatskih Književnika« u Osieku deklamovao g. Dragoljub P. Gošić, član Hrvatskog narodnog kazališta u Osieku (9. travnja 1910).

(8) U ovome pregledu dolaze samo ona kulturna društva, koja su poslala podatke o svome radu.

Kolo 3, 2017.

3, 2017.

Klikni za povratak