Kolo 4, 2015.

Suprotstavljanja

Loretana Farkaš

Kroatistikom uzvodno ‒ rasprava o autorstvu (2)

Reagiranje prof. dr. sc. Loretane Farkaš na polemički tekst prof. dr. sc. Sande Ham »Kroatistikom uzvodno ‒ rasprava o autorstvu« objavljen u časopisu Kolo br. 3/2015.

Kolo 4, 2015.

4, 2015.

Klikni za povratak