Kolo 3-4, 2013.

Književna scena

Sanja Damjan

Zacoprana mesečina


»ADIO BELLA...«

Moreš pisat kaj god očeš,
svet bo sejeno išel kam bo štel.
»Adio bella«, popevaju na radiu.
K vragu, v pekel!
Fort bo nešče delal za sitninu,
kak so negda kmeti.
Plusnula me kmica i reči nestaju
čez zrak, zdehavanje so požvakale
dalšine.
Bomo se smejali sami sebi, na sav
glas, kak da smo namokli na dežđu
bez kepenka.
Miškini saka čast, kaj je negda rekel
tak i vezda ima nekaj v tomu:
»Je, tak to ide, nekom kora kruha,
a nekome kolači...«
Al’ pohrdali smo vse ostanjke,
a sviet lepo ide k vragu.
Ve ti živi.
»Ni med cvetjem ni pravice...«
vučili nas negda v školi.
»Čkomi, no čkomi«,
viče moja mama,
»naj tak«.
»Am nigdar ne bilo kaj nekak
ne bi bilo...«
»Am, mama, pak moram nekom
reči kak je biti z praznim šatoflinom...«
A Oliver popeva: »Adio bella...«
A mi se kopičemo, lepo vu krugu,
z kojeg nemremo ziti.

________
sejeno, svejedno - kam bo štel, kud će htjeti - fort, stalno (uvijek) - nešče, netko - zdehavanje, uzdisanje - dalšine, daljine - kepenek, kabanica, ogrtač - ve, sad - čkomi, šuti – šatoflin, vreća, naprtnjača - kopičemo, koprcamo

 

BALADA O BEČANJU

Ivani

Beči od ranja, v zorju preluknjanu
z kmicom.
Beči.
Kak z britvom reže čkominu.
Beči.
Mleko, duda, z ruki vse curi.
Terem na normu.
Beči.
Čaja, čaja, duda, duda,
hiža luda, hiža luda.
Beči.
Kaj je pak ve? Nekaj smrdi!
Beči.
Premotam, vsa se zmotam, idemo
vu dučan.
Dojdemo nuter.
Dete vrišči od smeha.
»Buci, buci... joj kak se to dete
lepo smeje, sigurno na japu...«
veli trgovka.
»Buci, buci« nasmejem se.
Idemo doma.
Celim putem
beči.
Negda do trde kmice.
Posle blagoslivljamo čkominu.
(A itak nigdar nam je ne bilo
lepše neg’ vezda dok imamo
»buci, buci« koji negda, negda, beči.)

________
bečanje, plakanje - ranje, rano jutro - čkomina, šutnja - terem, radim - nuter, unutra - kmica, mrak

 

JAPA NA DRAVI

Rastepeni vrbiki.
Šibiki.
Kak kača se previja Drava.
Farbe neba.
Škornje sem strgal po
tem kamenju.
Pluča sem čistil tuliko put.
Pruti.
Kamenje.
Pogače.
Črvi i gliste.
Komarci.
I rana rosa čvaplje prek čižme.
Mala meglica, gda dehnem,
ide za menom.
Doma.
Tu sem doma.
...

Ščuke su neme, gda nema im
gazde.
Gazda je otišel.
Na presliku Drave vu špiglu.
...
Ve znam kak je bilo biti japa.
Iti saki den.
Med četri zida.
I saki den rano, vse isto.
Ftaplamo se vu svojem svietu.
Takvog smo si složili.
Paperi.
Računi.
Soze i malo smieha...

A Drava zove.
Vrišči.
»Hodi k meni! Hodi!«
A ja nemam časa.
Negda, negda,
zginem od vsega,
stojim na mostu i kričim:
»Drava, Drava!«
A ona me pita: »Gde je, gde je?«
A ja ji velim: »Japa, japa je otišel!«
I vrišči ona, vriščim ja i vriščimo skupa:
»Nema ga, nema, nema...«

________
šibiki, grmlje od šiblja - kača, zmija - škornje, čizme - ščuke, štuke (ribe) – iti, ići - vrišči, vrišti - zginem, nestanem

 

TRI SENJE

V hižici.
Kuruzni žganci.
Pogača.
Klobasi za polne,
zelja i krompera.
Ocvirki.
Prezvušta.
Špeka.
Luka.
Hiža diši, zobi škripleju.
Sega jega.

Robače.
Fine gače.
Lepe kravate.
Mefke čarape.
Suknje.
Dučani puni vsega.
Skupi kaputi.
Glavni aduti.
Cvetje, škampi i
skupe »kočije«.
.. .

Bosi dečec na putu.

Zamusikan.
Ne zna za oca i mater.
Ne zna za dišeče poplune
i mefkoga kruha.
Sedi.
Z botom riše po zemli.
Senje nedoteknjene.

________
sega jega, svega ima - »kočije«, automobili - zamusikan, zaprljan, zmazan - bota, drveni štap - senje nedoteknjene, netaknuti snovi, sanje

 

SKULA

Mudim se z fajtanjem robače,
z nafaldanim suknjama.
Zdehavam.
Gledim čez oblok.
Mudim se z loncima, šeflama.
A išla bi vun!
Vun!
Na sonce!
Tulike rane vu meni.
Zidi me stišču.
Betegi.
Skule.
A išla bi vun!
Nikak da zaraste ta zverižena
skula na peti.
Tratim olofke zabadaf.
Ta skula zarašča stiha,
letima i letima.

________
skula, rana, krasta - muditi se, gubiti vrijeme - fajtati, vlažiti rublje kod glačanja - falda, nabor na suknji – zverižena, iskrivljena - tratim, trošim

 

ZACOPRANA MESEČINA

Zacoprana mesečina
cupka po Dravi.
V čonu žmirkamo, pokriti z
zvezdanom ponjavom.
Veslo sam zgubil kak
sam te kušuval.
Na ranje smo drftali
v čonu.
Pod nama zdrobleno
licitarsko srce se smeje.

________
zacoprana, začarana - v čonu, u čamcu

 

OTHAĐAM

Morem sama pogotnuti
svoju bol.
Ili pozabiti, ak’ treba,
vse betege i kmice
ovog sveta.
Othađati.
Den, po den.
Ali nemrem čez ta
zadnja vrata prejti.
Bez kušleca.
Tvojega kušleca.

________
othađam, odlazim - pogotnuti, progutati - betege, bolesti - čez, kroz

 

ČRLENA AMBRELA

Kmični den od ranja.
Curi.
Zleva se.
Dežđi jesenski.
Ampak, nekak mi toplo
denes.
Tu pri srcu.
Malo sem si zapopevala.
Oblekla se.
Joj, pak na posel.
Nek samo curi.
Otprla sem črlenu ambrelu.
Nasmejala se.
Ne dam svoje senje!
Ne dam!
Črlena ambrela žegetala je
nebo nad menom.
Nebo se smeje.
Smejemo se nebu.

________
črlena ambrel,a, crveni kišobran - dežđi, kiše - ampak, ali - pak, opet - žegetala, škakljala

 

NEGA VIŠE RUNJAČA

Negda su runjili kuruzu.
Imali su runjača.
Dva, tri koša za kuruzu.
Motike.
Kopanje.
Svinje, cucke, mačke.

A mi idemo na posel.
Delamo, delamo.
Imamo facebooka, notbooka,
mobitela, sms-a, gps-a...
Zbližavamo se na vse načine.
Ali brat-bratu,
nigdar nismo dalši bili.

________
kopanje, drvena korita za napoj - dalši, udaljeniji

 

RASPELA

Deni si za škrlak vsa ta leta.
Kak spirek mi je sceđena duša.
Othađam.
Dohađam.
Kvaka i pocek se zlizali.
Zdrapale cipele.
Hiža mi denes zgledi
tak prazna kak nigdar.
Ponjava samine zatrla je
ovu raskolenu dušu.
Ne čujem ftiče.
Čez obločec ne vidim
farbe, nebo, cvetje.
Tulika raspela me
razvlače.
Kam ve?
Kak dale?
Hapraju me.
Čez luknju čvaple moje
drobno sonce.
Raspela.
Vse oko mene raspela.

________
deni si, stavi si - spirek, krpa za pranje suđa - pocek, (kućni) prag - ponjava, velika plahta za sušenje žitarica - samina, samoća - ftiči, ptice - čez, kroz - luknja, otvor, rupa - čvaple, kaplje

Kolo 3-4, 2013.

3-4, 2013.

Klikni za povratak