Kolo 4, 2006.

Naslovnica

gdje je što

Kvartet Vrdoljak

Miljenko Jergović: Ne moći prešutjeti

Bruno Kragić: Vrdoljakovi filmski obzori

Tomislav Šakić: Balkan kao stanje rata: partizanski filmovi Antuna Vrdoljaka

Vlaho Bogišić: Pet književnika i jedan pisac

Ogledi

Filip Hameršak: Zastala recepcija — Mate Ujević: Mladost Tome Ivića

Mate Kapović: Najnovije jezične promjene u zagrebačkom govoru

Žarko Domljan: Moj pogled na događaje

Književnost

Antun Vujić: U akvariju crvenoga smuđa

Wolfgang Bauer: Pripovijesti

Stara hrvatska svakodnevica

Damir Karbić: Mogućnosti proučavanja svakodnevice u seoskim naseljima srednjovjekovnoga šibenskog zaleđa

Branka Grbavac: Svakodnevni život notara u jednoj kasnosrednjovjekovnoj dalmatinskoj komuni – primjer Zadra

Marija Karbić: Svakodnevica u gradskim naseljima srednjovjekovne Slavonije

Sabine Florence Fabijanec: Od tržnice do luke

Gordan Ravančić: Krčme i krčmari srednjovjekovnog Dubrovnika

Vanja Skeledžija: Prilog o poznavanju života prostitutki u Bizantu

Zoran Ladić: Ponukani pobožnošću i znatiželjom

Meri Kunčić: Uloga votivnih (zavjetnih) slika u svakodnevici stanovnika dalmatinskih komuna na koncu srednjeg vijeka

Zrinka Novak: Život trogirske komune pod zaštitom bl. Ivana Trogirskoga i sv. Lovre

Goran Budeč: Historiografija i izvori za proučavanje problematike materijalnog života u kasnosrednjovjekovnoj Dalmaciji

Ivica Zvonar: Otvaranje knjižnica prema javnosti u novovjekovnom razdoblju

Tihana Luetić: Neki aspekti studentske svakodnevice u drugoj polovici XIX. st.

Kronika

Gundrum u Bugarskoj

Enio Stipčević

Kritika

Branko Maleš: (Ne)potrebnost poezije (Dražen Katunarić: Lira/ Delirij)

Miroslav Cmuk: Magikomični realizam po bosanski (Emir Imamović Pirke: Jel neko vidio djevojčice, kurve, ratne zločince)

Sanda Lucija Udier: Stil kao izbor i izbor kao stil (Marko Samardžija: Piščev izbor)

Matica hrvatska 2006.

Kolo 4, 2006.

4, 2006.

Klikni za povratak