Kolo 1, 2005.

Ogledi

Višnja Višnjić Karković

Prilozi Draga Gervaisa u periodičkim publikacijama od 1925. do 1987.

Višnja Višnjić Karković

Prilozi Draga Gervaisa u periodičkim publikacijama od 1925. do 1987.

Jedan od mogućih scenarija za priču o jednome od najpopularnijih pjesnika na dijalektu slatke čakavštine - Dragu Gervaisu uzima 1929. kao godinu kad je Gervais na nagovor Vladimira Nazora ušao u književnost. Te je godine Gervais u vlastitoj nakladi objavio knjižicu Čakavski stihovi1 s nekolicinom čakavskih minijatura koje su postale opća mjesta hrvatske književnosti.

Upravo se u protekloj (2004.) godini navršilo sto godina od rođenja autora Čakavskih stihova pa je to prigoda za podsjećanje na ukupno stvaralaštvo Draga Gervaisa, što uključuje mnoštvo ostalih književnih formi poput, primjerice, komedija koje su pedesetih godina prošlog stoljeća bile jako popularne, dok su u obilju bibliografskih jedinica neki drugi književni pokušaji u prozi, doduše malobrojni, ostali zaista samo bibliografska jedinica bez osobite književne vrijednosti. Nezaobilazna tema u priči o Dragu Gervaisu, pjesniku čakavštine je Opatija, u kojoj je 1904. godine Gervais rođen i koja je, naravno, ostavila najupečatljiviji trag u njegovom cjelokupnom književnom stvaralaštvu. Budući da je zbog fašističke okupacije Opatije kao četrnaestogodišnjak morao napustiti rodni kraj, trauma neiživljenog djetinjstva s lokalnim bojama, mirisima i likovima ispod Učke trajno odzvanja iz njegovih književnih radova.

Gimnaziju je završio na Sušaku, pravo je studirao u Ljubljani i Zagrebu. Za vrijeme prvoga zaposlenja u Crikvenici i druženja s Vladimirom Nazorom, koji je u to vrijeme također živio u Crikvenici kao upravitelj Đačkoga doma, Gervais izdaje sveščić Čakavskih stihova. Boravi i radi u Bakru, Bjelovaru, Beogradu, da bi se nakon Drugoga svjetskoga rata vratio u Opatiju i Rijeku. U cjelokupnom svom stvaralačkom razdoblju piše mnogo, objavljuje u mnogim časopisima i dnevnom tisku cijelo vrijeme nastojeći uz čakavske minijature stvoriti i značajnija prozna djela. Ipak je i tu većinom ostajao na manjim fragmentima, kao da se u manjoj formi ipak bolje snalazio. U svom curicullumu Slavku Batušiću i sam je Gervais izjavio: »Pišem kraću prozu i članke i oni su objavljivani u raznim našim časopisima, ali o tome nemam nikakve evidencije.«

Vjerujem da sam u ovome prilogu prvi put na jednome mjestu sakupila kritičnu većinu tih rasutih priloga Draga Gevaisa koji su u razdoblju od trideset godina za Gervaisova života objavljivani u četrdesetak različitih časopisa i novina.

Sam Gervais je u tekstu Tobože autobiografija tvrdio da je poetski progovorio već godine 1923. dok je boravio u zagrebačkome đačkome domu u Ilici 83 kad se jednog tužnog jutra rodila pjesma Trešete. Pjesma je tek 1927. godine objavljena u časopisu Istarska riječ.

U razdoblju od 1925. do 1928, za vrijeme studija, Drago Gervais se povremeno javljao u časopisu Naš glas,2 književno-kulturnoj reviji popularnog karaktera, pokrenutoj u Trstu. Suradnici toga glasila su, poput Draga Gervaisa i Ive Mihovilovića, bili đaci i studenti istarskog podrijetla na studiju u Zagrebu, a njihovi su tekstovi pisani ekavicom i latiničkim pismom. Već u prvome godištu mladi Gervais objavljuje literarne minijature i lirske impresije.

U svom tekstu Mladi Gervais, objavljenom u prvome broju Riječke revije godine 1960. Gervaisov školski kolega Ante Rojnić3 piše o Gervaisovom sudjelovanju u časopisu Naš glas, ali previđa Gervaisove priloge iz 1925. No, Drago Gervais objavio je te 1925. godine dvije lirske minijature/pjesme u prozi pod svojim punim imenom i prezimenom naslovljene Mojoj prijateljici i Mi, koje su s obzirom na nadnaslov Iz Improvizacija bile fragmenti očito veće lirske cjeline, koja, barem koliko je dosad poznato, nije nigdje objavljena u cijelosti. Iste godine objavljuje i članak Novo vreme, a sljedeće dvije godine još jedan humoristično intonirani prilog te još pet članaka.

Već 1927. časopis prelazi omladinske okvire i razvija se u književno-kulturnu reviju širega tipa. Godine 1928. Gervais ne surađuje, a časopisu je nasilno obustavljeno daljnje izlaženje.

Godine 1929. Gervais radi kao pravnik-pripravnik u Crikvenici i objavljuje svoju prvu zbirku stihova. Tridesetih godina živi u Bakru i Bjelovaru kao odvjetnik, piše novelete i humoreske te roman Mladić, koji nije nikada dovršio, (čije tek fragmente objavljuje u Književnoj reviji 1936). U istome razdoblju čakavske su mu minijature uvrštene u dvije pjesničke antologije: 1933. kod Tadijanovića i Delorka u Hrvatskoj modernoj lirici, a 1934. kod Jelenovića i Petrisa u Antologiji novije čakavske lirike. Tridesetih godina izlaze još dva izdanja Čakavskih stihova, a prvome iz 1935. predgovor/panegirik pod naslovom »Leut i armunika« piše Vladimir Nazor.

Ipak, prema pisanju njegova prijatelja iz bjelovarskoga razdoblja Milana Selakovića4, bez obzira na sjajan uspjeh s čakavskim lirskim minijaturama, Gervais se silno želi potvrditi u prozi. Počinje surađivati sa časopisom »Savremeni pogledi« i urednikom Josipom Berkovićem no inicijativa neslavno završava pljenidbom 10. broja u kojem je trebao biti objavljen upravo prozni prilog D. Gervaisa.5

Tijekom Drugoga svjetskoga rata, za životnog razdoblja u Beogradu kao istarski emigrant, koji je i za Prvoga svjetskoga rata s obitelji morao emigrirati pred talijanskim fašistima, Gervais surađuje s nizom intelektualaca u ediciji Oko Trsta. Druži se s drugim poznatim Istranima i Primorcima. U Beogradu u to vrijeme žive i poznati skladatelj Ivan Matetić Ronjgov te književnici Mijo Mirković/Mate Balota i David Kabalin Vinodolski s kojima se Gervais druži i surađuje. Za to vrijeme u Zagrebu su mu bez njegova znanja i suglasnosti objavljene čakavske pjesme u zbornicima i antologijama: Između dva rata - novija hrvatska lirika, 1942. ur. Vinka Nikolića, Hrvatska majka u pjesmi, 1941. te Četrdeset dvojica, 1942. ur. Ljube Wiesnera.6

Povratkom u rodni kraj, neposredno nakon Drugoga svjetskoga rata, u razdoblju velikih i značajnih povijesnih mijena za Istru i Hrv. primorje, Gervais sudjeluje u Istarskom zborniku.7 Njegovo uključivanje u javnu pisanu riječ naglašeno je obojeno njegovim specifičnim životnim iskustvom i doživljavanjem nacionalnih i političkih kretanja u Istri.

Uključuje se, naravno, u obnovu javnog i kulturnog života u Rijeci, Sušaku i Opatiji. Pokreće se hrvatski tisak. U Rijeci na tradicijama Supilovog Riječkog novog lista, (čije je izlaženje prekinuto 1915.), kreće novi dnevnik Riječki list. Drago Gervais vrlo brzo postaje članom redakcije Riječkoga lista, a prve pjesme i prvi članak objavljuje u studenome 1947, no i nadalje ostaje vrlo aktivni autor priloga u mnogim drugim periodičkim publikacijama. Javlja se u Glasu Istre, Republici, Razgledima, Ilustriranome vjesniku, Borbi, Hrvatskom kolu,8 Vjesniku, Vjesniku u srijedu i dr. Već 1948. objavljuje dvadesetak novinskih članaka i sedam autorskih priloga. Budući da se već iduće 1949. javlja prvom komedijom Reakcionari, očito je i nju napisao prethodne 1948. kao što je pripremio i još jedno izadnje Čakavskih stihova, koje, također, izlazi 1949.

Pojačani interes za teme iz kazališnoga života rezultat je njegova zaposlenja na mjestu ravnatelja drame, a kasnije i intendanta Narodnog kazališta »Ivan Zajc«. Od 1949. do prerane i tragične smrti 1957. napisao je osam komedija, deveta je izgubljena,9 u kojima je ismijavajući aktualna društvena događanja stekao veliku popularnost. Gervaisove komedije su igrane na svim pozornicama Jugoslavije, ali su samo sporadično objavljene i to u četiri broja časopisa, a samo je komedija Reakcionari objavljena kao knjiga. U istome razdoblju, primjerice 1951, u Riječkome listu objavljuje svakoga tjedna, a budući da nedjeljno izdanje ima četiri stranice, gotovo svake nedjelje objavljuje humoreske ili literarizirane članke, a u malobrojoj ekipi suradnika možemo lako prepoznati Dragu Gervaisa i u tekstovima koji su potpisani samo slovom (d)rago ili (Grd). Uvijek je riječ o aktualnoj problematici, kazališnom repertoaru, a stil je uvijek »prpošan, humoran, lakrdijaški, uz smiješak«10 pa je zato gotovo sigurno da je i tu riječ o Dragi Gervaisu. Paralelno sudjeluje u redakciji riječkoga kulturnoga časopisa Riječka revija gdje objavljuje gotovo redovito od prvoga broja do smrti.

Godine 1987. u povodu trideset godina od smrti Draga Gervaisa Opatijac mr. sc. Mario Glogović organizirao je manifestaciju Gervaisovi dani, koja je započela na dan Gervaisova rođenja 18. travnja i završila na dan Gervaisove smrti 1. srpnja. U tome je razdoblju održan znanstveni skup Gervais kot čovek.11 Publicirana su nova izdanja Gervaisove poezije,12 organizirano nekoliko izložbi.

Kao sudionica te manifestacije pripremila sam tada izložbu o Gervaisovu životu i radu, koja je u srpnju 1987. održana i u Spomen-domu Pazin, a dio pripremljenoga materijala iskoristila sam i za kraći videofilm, koji je s profesionalnim snimateljem Josipom Bernićem snimljen na gervaisovskim lokacijama što su danas već iščezle: izvor Vrutki iznad Gervaisove rodne kuće ili perilo Marije lavanderke (pralje) ispod tadašnjeg hotela Royal.

Otada do danas o Gervaisu se pisalo i objavljivalo upravo u povodu obljetnica rođenja ili smrti. Pisalo se gotovo uvijek o Gervaisovome poetskom djelu, koje uvijek iznova intrigira i inspirira za pisanje na dijalektu. U dramskome stvaralaštvu jači sud vremena preživjele su samo Gervaisove komedije iz posljednjega tematskoga kruga poput Duha ili Karoline Riječke, koja je čak dvaput zaogrnuta glazbenim ruhom mjuzikla.

Gervaisovim brojim prilozima u periodičkim publikacijama nije se dosad bavio nitko. Prilozi skupljeni i objavljeni ovom prigodom svrstani su u tri temeljne skupine kronološkim redoslijedom:

A)

Pjesme, novele i humoreske u časopisima i novinama

B)

Članci u časopisima i novinama

C)

Dramski tekstovi u časopisima

Pretraženi su i obrađeni prilozi u sljedećim periodičkim publikacijama (abecedno):

Borba, Organ Komunističke partije Jugoslavije, Zagreb

Borec, Revija za zgodovino, literaturo in antropologijo, Ljubljana

Čuvar Jadrana, List ratne mornarice, Split

Dometi, Rijeka

Glas Istre, Glasilo jedinstvene narodno-oslobodilačke fronte za Istru, Labin - Rijeka

Gledališki list Mestnega gledališča Celje, Celje

Gospodarski kalendar, Zagreb

Hrvatsko kolo, književno-naučni zbornik, Zagreb

Istarska riječ, Tjednik za pouku, gospodarstvo i politiku istarskog naroda, Trst, 1925-1926.

Istarski zbornik, Zagreb

Istra, Bilten Informativnog biroa Oblasnog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru, Pazin

Ilustrirani vjesnik, Zagreb

Jadranska straža, Split

Jadranski kalendar, Kalendar jugoslavenskih emigranata iz Julijske Krajine, Zagreb

Jugoslavenski mornar, Split

Kerempuh, Humoristički list, Zagreb

Književna revija, Beograd

Koledar osvobodilne fronte slovenskog naroda za Tržaško ozemlje, Trst

Kulturni radnik, Organ Saveza kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske, Zagreb

Mogućnosti, Časopis za književnost, umjetnost i kulturne probleme, Split

Naprijed, Organ KPH, Zagreb

Naš glas, Trst

Naša sloga, Sušak

Narodni list Socijalističkog saveza radnog naroda grada Zagreba

Novi list, Rijeka

Novosti, Zagreb

15 dana, mjesečnik, Izdavačko poduzeće Otokar Keršovani, Rijeka

Piassa grande, Organo del Fronte popolare per la citta di Rovigno, Rovinj

Razgledi, Trst

Republika, Zagreb

Riječka revija, Rijeka

Riječki list, Glasilo narodnog fronta za Riječku oblast, Rijeka, 1947-1954. (od 16. IV. 1954. mijenja naziv u Novi list)

Rijeka Zbornik, Rijeka

Sloga, Polumjesečnik Središnjice prosvjetnog društva Seljačka sloga, Zagreb

Spremnost, Misao i volja Ustaške Hrvatske, Zagreb

Treći program Radio Beograda, Beograd

Vez, Ljubljana

Vjesnik Narodne fronte Hrvatske, Zagreb

Vjesnik u srijedu, Zagreb

Zbornik Kastavštine, Kastav

Žena u borbi, Zagreb

A) Pjesme, novele i humoreske u časopisima i novinama

Gervais, Drago: Mojoj prijateljici. Iz Improvizacija, Naš glas, Trst, I./1925, str. 52

Gervais, Drago: Mi. Iz Improvizacija, Naš glas, I./1925, str. 75-76

Gervais, Drago: Kad sunce prihaja, Vez, Ljubljana, II./1927, br. 11, str. 85

Gervais, Drago: Monolog gospodina Ništice, Naš glas, III./1927. br. 9, str. 247-249

Gervais, Drago: Obed, Vez, II./1927, br. 9, str. 68

Gervais, Drago: Trešete, Istarska riječ, 1927.

Gervais, Drago: Zov mora, Novela, Jadranska straža, Split, IX./1931, br. 2, str. 47-49

Gervais, Drago: Vagon trećeg razreda, (fragment romana Mladić), Književna revija, I./1936, br. 1, str. 17-20

Gervais, Drago: Balada, Dažjić, Istra, X./1938, br. 14-15-16, str. 9

Gervais, Drago: Duga čekanja, Iz Priča s mora, Jadranska straža, XVIII./1940, br. 10, str. 413-415

Gervais, Drago: Moja zemja, Spremnost, II./1943, br. 46, 10. I. 1943. str. 9

Gervais, Drago: Maglica, Glas Istre, IV./1946, br. 200, 7. IV. 1946. str. 3

Gervais, Drago: Ona bodulska, Glas Istre, IV./1946, br. 202, 10. IV. 1946. str. 3

Gervais, Drago: Kmet se je stal, Riječki list, I./1947, br. 231, 29. XI. 1947. str. 4

Gervais, Drago: Istarski partizan, Riječki list, I./1947, br. 251, 22. XII. 1947. str. 3

(Riječki list, Glasilo narodnog fronta za Riječku oblast, Rijeka, 1947-1954; dalje u tekstu RL; od 16. IV. 1954. mijenja naziv u Novi list)

Gervais, Drago: Volovi dolaze. Kišoviti jesenski dan 1944. godine, Republika, IV./1948. br. 2, str. 158-162

Gervais, Drago: Dva iz vasi, Razgledi, III./1948. br. 4-5, str. 165-169

Gervais, Drago: Kohorte u Podhumu - I-V, RL, II./1948. br. 7 (264), 9. 1. 1948. str. 3; br. 8 (265), 10. 1. 1948. str. 4; br. 9 (266), 11. 1. 1948. str. 3; br. 10 (267), 13. 1. 1948. str. 3; br. 11 (268), 14. 1. 1948. str. 3

/Lumberski/ Gervais, Drago: Guraj, narode, RL, II./1948. br. 152 (409), 27. VI. 1948, str. 2

Gervais, Drago: Istarski partizan, Žena u borbi, VII./1949, br. 1, str. 10

Gervais, Drago: Sunce na Kvarnere, Istarski zbornik, I./1949. str. 100; One su hodile, str. 106; Dvojica iz jednog sela, str. 107-111; Istarski partizan, str. 112; Nonići stari, str. 188

Gervais, Drago: Voli prihajajo, Borec, II./1950, br. 3, str. 66-68.

Gervais, Drago: Pustinjaci mora, Ilustrirani vjesnik, /1950. br. 273, str. 14-15

/G-s/ Gervais, Drago: Samo san, RL, IV./1950. br. 269 (1140), 12. IX. 1950, str. 3

/G-s/ Gervais, Drago: Klavir u krumpiru ili traži se Kolumba, RL, IV./1950. br. 274 (1145), 19. XI. 1950, str. 3

Gervais, Drago: Priredba, humoreska, RL, V./1951. br. 47 (1236), 25. II. 1951, str. 3 s karikaturom pisca

Grd/Gervais, Drago: Piše mi ujak iz Amerike, humoreska, RL, V./1951. br. 111 (1300), 13. V. 1951, str. 3

/Grd/ Gervais, Drago: Začarani lokal, humoreska, RL, V./1951, br. 182 (1371), 5. VIII. 1951, str. 3

GRD/Gervais, Drago: Kultura u krizi, humoreska, RL, V./1951. br. 194(1383), 19. VIII. 1951, str. 3

Gervais, Drago: Za zemju i pravicu, pjesma, RL, V./1951, br. 212 (1400), 9. IX. 1951, str. 3

Gervais, Drago: Istarski kanat (odlomak), RL, V./1951. br. 281(1468), 29. XI. 1951, str. 5

Gervais, Drago: Voli prihajajo (Prev.: A. Budal). Koledar Osvobodilne fronte slovenskega naroda za Tržaško ozemlje, 1951, str. 70

Gervais, Drago: Burin, Čuvar Jadrana, 20. XII. 1951, str. 172

GRD/Gervais, Drago: Pastiri ovaca svojih, humoreska, RL, V./1951, br. 296 (1484), 20. XII. 1951, str. 3

Gervais, Drago: Uskočka epopeja, Borba, XVI./1951. br. 307, 23. XII. 1951.

Gervais, Drago: Obračun, Ilustrirani vjesnik, 1951, br. 301, str. 22-23

Gervais, Drago: Istarski partizan, Gledališki list Mestnega gledališča v Celju, VI./1951-2, zv. 9, str. 141

Gervais, Drago: Oživjeli dom, novela, RL, VI./1952, br. 305 (493), 1. I. 1952, str. 7

Gervais, Drago: Otac, Vjesnik Narodnog fronta Hrvatske, VIII./1952. br 2143, 23. III. 1952, str. 5 s ilustr.

Gervais, Drago: Istarski partizan, Glas Istre, IX./1952, 6. IX. 1952, str. 9

Gervais, Drago: Barke faren, Borba, XVII./1952, br. 216, 10. IX. 1952, str. 6

Gervais, Drago: Socijalni, humoreska, Vjesnik NFH, XII./1952, br. 2398, 9. XII. 1952, str. 5

Gervais, Drago: Napušteni dom, odlomak, Vjesnik NFH, XII./1952, br. 2411, 22. XII. 1952, str. 4

Gervais, Drago: Na cesti, Naprijed, IX./1952, br. 54, 26. XII. 1952.

Gervais, Drago: Bez domovine, Hrvatsko kolo, V./1952, br. 5, str. 267-268

Gervais, Drago: Istarski partizan, Gledališki list Mestnega gledališča v Ljubljani, III./1952-53, str. 24-25

Gervais, Drago: Naš pomorac, Jugoslavenski mornar, VIII./1952, br. 7-8, str. 249

Gervais, Drago: Prsten, Riječka revija, I./1952. br. 1, str. 28-29

Gervais, Drago: Štorija, Jugoslavenski mornar. VIII./1952, br. 1, str. 15

Gervais, Drago: Stambena historija, Kerempuh. VIII./1952, br. 377, 26. XII. 1952, str. 2 s ilustr. Z. Boureka

Gervais, Drago: Bijeg, Hrvatsko kolo, VI./1953, str. 134-147

Gervais, Drago: Ive Rožin, novela, Jugoslavenski mornar, IX./1953, br. 9, str. 237

Gervais, Drago: Partizan s »rajhs-pasom«, Vjesnik u srijedu, II./1953, br. 51, 22. IV. 1953, str. 9 s ilustr.

Gervais, Drago: Bračno-stambene komplikacije, Naprijed, X./1953, br. 25, 19. VI. 1953, str. 12

Gervais, Drago: Mati, Vjesnik u srijedu, II./1953, br. 63, 15. VII. 1953, str. 9

Gervais, Drago: One tri (Ona bodulska, Ona bakarska, Ona kostrenska), Vjesnik NFH, IX./1953, br. 6, str. 140

Gervais, Drago: Pesmice od ljubavi, Riječka revija, II./1953. br. 1-2, str. 65

Gervais, Drago: Pometnja među kulturnim radnicima, Vjesnik u srijedu, II./1953, br. 76, 14. X. 1953, str. 3

Gervais, Drago: Tršćansko pitanje, Vjesnik u srijedu, II./1953, br. 80, 11. XI. 1953, str. 5

Gervais, Drago: Sunce, Glas Istre, XI./1954, br. 45, 5. XI. 1954, str. 5

Gervais, Drago: Tri brati, Gospodarski kalendar, 1954. str. 154

Gervais, Drago: Dječak u kavani, Riječka revija, III./1954. br. 1-2, str. 19-21

Gervais, Drago: Istarski partizan, Narodni kalendar. Sloga, 1954. str. 92

Gervais, Drago: Na godišnjem odmoru, humoreska, Novi list. VIII./1954, br. 14 (2208), 1. V. 1954, str. 6

Žerve, Drago: Novembarske noći, Novi list, VIII./1954, br. 194, 29/30. XI. i 1. XII. 1954.

Gervais, Drago: April 1941. /odlomci/, Riječka revija, V./1955, br. 3-4, str. 145-146

Gervais, Drago: Kameleon, Mogućnosti, II./1955, br. 12, str. 881-890

Gervais, Drago: Organizacija iznad svega, Kerempuh, I./1955, br. 1, str. 22

Gervais, Drago: Krava muzara, Narodni list, XII./1956, br. 3295, 5. II. 1956, str. 10

Gervais, Drago: Ratni liferant, Narodni list, XII./1956, br. 3459, 19. VIII. 1956, str. 10 s ilustr.

Gervais, Drago: Va tujine, Riječka revija, V./1956, br. 5, str. 251

Gervais, Drago: Voda i more, Riječka revija, V./1956, br. 5, str. 252

Gervais, Drago: Pul Tonića, Riječka revija, V./1956, br. 5, str. 252

Gervais, Drago: Kohorte u Podhumu, Riječka revija, V./1956. br. 5 i 6, str. 161-164

Gervais, Drago: Žanka, Borba, XXI./1956, br. 110, ˝ i 3. V. 1956.

Gervais, Drago: Ukleti hotel, Vjesnik NFH, XVII./1956, br. 35689, 17. VIII. 1956, str. 5

Gervais, Drago: Crekvina, Riječka revija, VI./1957, br. 5-6, str. 133

Gervais, Drago: Lokva, Riječka revija, VI./1957. br. 5-6, str. 134-135

Gervais, Drago: Autorsko pravo, novela, Narodni list, XIII./1957, br. 3708, 11. VI. 1957, str. 9

Gervais, Drago: Došao je očekivani dan, Narodni list, XIII./1957, br. 3748, 27. VII. 1957.

Gervais, Drago: Pod Učkun, Jadranski kalendar, 1958, str. 76

Gervais, Drago: Kmet se je stal, Kulturni radnik, XII./1959, br. 5, str. 7

Gervais, Drago: One su hodile, Sloga, XXI./1959, br. 3 str. 2

Gervais, Drago: Vagon trećeg razreda, Književna revija, I./1963. br. 1, str. 17-20

Gervais, Drago: Antologija čakavske poezije. Korablja začinjavaca, Dometi, Rijeka, I./1968. br. 6-7; Moja zemja, str. 129, Sunce, str. 130; Boći, str. 131; Trešete, str. 132; Briškula, str. 133; Burin, str. 134; Ćić, str. 135; Tanac, str. 136; Tri nonice, str. 137; Stari mladić, str. 138; Barke faren, str. 139; Balada, str. 140; Bog, domovina, str. 141

Gervais, Drago: Lokva, Zbornik Kastavštine, II./1981. str. 59; Kastavska balada, str. 60-62

B) Članci u časopisima i novinama

Gervais, Drago: Novo vreme, Naš glas, Trst, I./1925, br. 3, str. 55-56

Gervais, Drago: Duševne krize, Naš glas,, II./1926, br. 1-2, str. 4

Gervais, Drago: O Slavenima, Naš glas, II./1926, br. 3-4, str. 46-49

Gervais, Drago: Spomen-knjiga o dr. Jugu, Naš glas, II./1926, br. 8-9, str. 3

Gervais, Drago: Istarski seljak, Naš glas, II./1926, br. 10-12, str. 167-172

Gervais, Drago: Istra u literaturi, Naš glas, III./1927. br. 2, str. 56-60

Gervais, Drago: Refleksije jednog zakašnjelog trubadura, Naš glas, III./1927, br. 9, str. 306-308

Gervais, Drago: Don Kihoti, Hamleti i Panca, Naš glas, III./1927, br. 11, str. 356-359

Gervais, Drago: Istarski gradovi od Vladimira Nazora, Naša sloga, Sušak, 1930. br. 1. i 2./20. XII. 1930.

Gervais, Drago: Regionalizam u hrvatskoj lirici. Naša kajkavska i čakavska poezija, Novosti, /1940, br. 276, 6. X. 1940.

Gervais, Drago: Beogradsko pismo, Glas Istre, IV./1946, br. 153, 9. II. 1946, str. 3

D./rago G./ervais/: Slovenska Koruška na braniku protiv germanizacije Slovenaca, RL, I./1947, br. 244, 14. XII. 1947, str. 3

Gervais, Drago: S puta po Istri, RL, II./1948, br. 25 (282), 30. I. 1948, str. 3

Gervais, Drago: Doprinos Slovenske Koruške kulturnom razvoju slovenskog naroda, RL, II./1948, br. 25 (282), 30. I. 1948, str. 3

dg/ Drago Gervais/: Antologija nove čakavske lirike, RL, II./1948, br. 26 (311), 4. III. 1948, str. 3

Gervais, Drago: Hrvatski književnici po prvi put u Istri, RL, II./1948, br. 99, 25. IV. 1948, str. 3

Gervais, Drago: Sa hrvatskim književnicima, RL, II./1948, br. 110 (367), 9. V. 1948, str. 3

Žerve, Drago: Koljači u ime Gospodnje, RL, II./1948, br. 192 (458), 13. VIII. 1948, str. 3

Gervais, Drago: S puta po Istri. Pionirska republika na Pinetu, RL, II./1948, br. 242 (498) 10. X. 1948, str. 3

Gervais, Drago: S puta po Istri. U Puli o Puli, RL, II./1948, br. 250 (506), 20. X. 1948, str. 3

Gervais, Drago: S puta po Istri. Poezija brojeva, RL, II./1948, br. 252 (508), 22. X. 1948, str. 3

Gervais, Drago: S puta po Istri. Učiteljica iz Kavrana, RL, II./1948, br. 254 (510), 24. X. 1948, str. 3

Gervais, Drago: S puta po Istri. U Buzetu, RL, II./1948, br. 256 (512), 27. X. 1948, str. 3

Gervais, Drago: S puta po Istri. Fontana, RL, II./1948, br. 268 (524), 10. XI. 1948, str. 3

Gervais, Drago: S puta po Istri. Od Buzeta do Kvarnera, RL, II./1948, br. 270 (526), 12. XI. 1948, str. 3

Gervais, Drago: S puta po Istri. Medju ljudima svjesnih svoga uspjeha. RL, II./1948, br. 272 (piše 258 a treba 528), 14. XI. 1948, str. 3

Gervais, Drago: O našim priredbama, RL, II./1948, br. 293 (549), 10. XII. 1948, str. 3

Gervais, Drago: O čakavštini i čakavskoj lirici, RL, III./1949, br. 2 (569), 4. I. 1949, str. 3

Gervais, Drago: Slovenska Koruška, Istarski zbornik, I./1949, str. 79-83

DŽ/ Drago Žerve/: Jasan put, RL, IV./1950, br. 21 1087), 9. IX. 1950, str. 3

(d)rago Gervais: Repertoar suncokreta. Stanje u kazalištima informbiroovskih zemalja, RL, V./1951, br. 34 (1223), 11. II. 1951, str. 3

(d) Gervais, Drago: Fašisti iz ledenog doba, RL, V./1951, br. 37 (1226), 14. II. 1951, str. 3

(d)Gervais, Drago: Scenski razgovor o ljubavi i braku, RL, V./1951, br. 129 (1318), 3. VI. 1951, str. 3

Gervais, Drago: O talijanskom iredentizmu I-VI. Predavanje održano u Klubu kulturnih djelatnika 4. 10. 1951, RL, V./1951. br. 234 (1422), 5. X. 1951. str. 3; br. 235 (1423), 6. X. 1951. str. 3; br 236 (1424), 7. X. 1951. str. 3; br. 237 (1425), 9. X. 1951. str. 3; br. 238 (1426), 10. X. 1951. str. 3; br. 240 (1428), 12. X. 1951. str. 3

(d)rago Gervais: Scribe na daskama riječkog kazališta, RL, V./1951, br. 243 (1431), 16. X. 1951, str. 3

(d)rago Gervais: Zaključen glembajevski ciklus, RL, V./1951, br. 278 (1465), 25. XI. 1951, str. 3

(d)rago Gervais: Izvedba Božićeve »Skretnice«, RL, V./1951, br. 282 (1469), 2. XII. 1951, str. 3

Žerve, Drago: Uskočka epopeja, Borba, XVI./1951, br. 307, 23. XII. 1951, str. 5 s ilustr. F. Vaića

(d)rago Gervais: Puritansko-klerikalni cenzori u Italiji, RL, V./1951, br. 801 (1489), 26. XII. 1951, str. 3

Gervais, Drago: Kulturno-prosvjetna problematika Istre. Riječka revija. I/1952, br. 1, str. 53

DG/Drago Gervais/: Rapotec, dr. Vinko: Praksa Italije s Slovenci in Hrvati 1918-1940, Riječka revija, 1952, br. 3, str. 185-186

D/Drago Gervais/: Istarski sabor (1909-1914), I, Riječka revija, I/1952, br. 3, str. 150-156

D/drago Gervais/: Istarski sabor (1909-1914), II, Riječka revija, I/1952, br. 4, str. 219-225

Gervais, Drago: Biskup Dobrila o Vatikanu, Riječka revija. I/1952, br. 4, str. 237-238

Gervais, Drago: Iz teških dana Istre. Kakva je bila sudbina istarskih Slavena? Naprijed. IX./1952, br. 11, 7. III. 1952, str. 3

Gervais, Drago: Canto del contadino istriano. Piassa grande. II./16. VII. 1952,

Gervais, Drago: Historia docet. Vatikan u službi fašizma, Riječki list, V./1952, br. 30 (1523), 6. i 7. II. 1952, str. 3

Gervais, Drago: Savjetovanje mladih književnika u Rijeci, Riječka revija, II./1953, br. 1-2, str. 91-92

Gervais, Drago: Oko Trsta. Riječka revija. II./1953, br. 3-4, str. 106-111

Gervais, Drago: Školski izvještaj gimnazije »Otokar Keršovani« u Pazinu, Riječka revija, II./1953, br. 5-6, str. 243

Gervais, Drago: Narodna čitaonica u Rijeci. Rijeka-Zbornik. 1953. Knj. 1.

Gervais, Drago: Lavo Čermelj. Društvo sv. Mohora za Istru prema spisima goričke prefekture. Sa slovenskog D. (rago) G. (ervais), Riječka revija, III./1954, br. 1-2, str. 11-15

Gervais, Drago: Jedna dobra knjiga o Dalmaciji. Riječka revija. III./1954, br. 1-2, str. 68-69

Gervais, Drago: »Iskra« - List za književnost, nauku i umjetnost. Izdanje omladinske organizacije II. Gimnazije i rafinerije nafte »Boris Kidrič« u Rijeci, Riječka revija, IV./1955, br. 2, str. 99

Gervais, Drago: O nekim problemima kazališta. Riječka revija. VI./1957, br. 1-2, str. 37-39

Gervais, Drago: Došao je očekivani dan, Narodni list, XIII./1957. br. 3748, 27. 7. 1957. /posthumno!/

C) Dramski tekstovi u časopisima i novinama

Ukupno dramsko stvaralaštvo Draga Gervaisa stane u nekoliko bibliografskih jedinica, ali pedesetih godina prošloga stoljeća komedije Draga Gervaisa bile su hit na pozornicama diljem Jugoslavije. Prva od osam »poznatih«13 komedija, Reakcionari, od svoje premijere u Rijeci u ožujku 1949. preko Zadra, Zagreba, Bjelovara, Pule, Šibenika, Karlovca, Siska i Slavonske Požege na hrvatskome jeziku, do Subotice na mađarskome ili Bitolja na makedonskome jeziku igrana je na četrdeset scena u četrdeset gradova.

Iz toga prvoga komediografskoga kruga kulturno-prosvjetne problematike14 u časopisima su objavljene prve dvije komedije: Reakcionari i Brod je otplovio. Treća komedija iz prvoga kruga Radi se o stanu, nije imala premijeru u Rijeci, već 1951. u Zagrebu i nije objavljena ni u časopisima ni kao knjiga.

Prva iz drugoga kruga komedija s poglavljima iz prošlosti Rijeke i najpoznatije Gervaisovo djelo Karolina Riječka krajem 1952. prouzročila je zanimljivu polemiku na stranicama Riječkoga lista. Sukob se začeo oko Gervaisove interpretacije povijesne ličnosti Karoline Belinić. Sjećanje na tu povijesnu epizodu je u Riječkom listu obnovio Vatroslav Cihlar, no Gervais je povijesnu građu prilagodio svojoj dramaturškoj zamisli.15 Iako je Karolina Riječka u međuvremenu zaigrala na pozornicama Zagreba, Ljubljane i Beograda te proglašena jednim od najboljih tekstova naše četiristogodišnje komediografije, sukob s Cihlarem naveo je Gervaisa da povuče djelo s repertoara riječkoga kazališta.

Obnovljena u povodu stote obljetnice Gervaisova rođenja u HNK I. pl. Zajca Rijeka krajem 2003. zbog angažiranja estradne zvijezde Severine opet je podigla mnogo medijske prašine, ali je pritom objavljena kao knjiga.

Drugi komediografski krug zatvara Čudo djevice Ivane, ali komedija o svetoj Ivani, inspirirana događajem koji se zbio u Rijeci početkom 20. st, nije nikad izvedena na sceni. O tom skandalu pisao je Supilov Novi list, no iako nije doživjela scensko uprizorenje, ona je objavljena u časopisima i to dvaput.

Treća komedija iz toga kruga - čakavska komedija Duhi, koja se i danas igra, također nije objavljena u časopisima.

Iz četvrtog komediografskog kruga objavljena je, međutim, komedija Palmin list.

Komedije Ujak iz Amerike i operni libreto Kastavski kapitan, također, nisu objavljeni u časopisima, dok je komedija Lažni ili pravi načelnik iz 1957. čak izgubljena.

Gervais, Drago: Reakcionari, Emisija Radio-drame

27. 1. 1949. u programu Radio Beograda - tiskano u ediciji Treći program Radio Beograda

Gervais, Drago: Brod je otplovio. Komedija u tri čina, Ilustrirani vjesnik, 1950, br. 262/263, str. 36-37; br. 264, str. 14-15; br. 265, str. 14-15; br. 266, str. 14-15; br. 267/268, str. 37; br. 269, str. 15; br. 270, str. 14-15

Gervais, Drago: Čudo djevice Ivane. Komedija u četiri čina, Riječka revija, III./1954, br. 3-4, str. 123-144; Riječka revija. IV./1955, br. 1, str. 15-21

Gervais, Drago: Čudo djevice Ivane, komedija u četiri čina, fragment. 15 dana. Rijeka, III./1955, br. 27, str. 8

Gervais, Drago: Palmin list, Riječka revija, XII./1963, br. 2, str. 55-95

Gervais, Drago: Pašta i fažol, skeč, Dometi, I./1968, br. 1, str. 53-56

Gervais, Drago: Mladoženja, radio-komedija, odlomak, Dometi, I./1968, br. 2-3, str. 53-55

Hrvatska književna i kazališna kritika različito je ocjenjivala osam poznatih komedija Draga Gervaisa. Komedije tzv. prvoga kruga bile su odraz posebnih društvenih prilika u vremenu njihova nastanka, no u općem razvoju hrvatske četiristogodišnje komediografije u komedijama sljedećega kruga Gervais je donio mnogo svježega i originalnoga. Na tragu Matkovićeva nekrologa talentiranome komediografu »I opet je zamro tek rođeni smijeh...« možda je stogodišnjica rođenja Draga Gervaisa prigoda da se sve te komedije izdaju u jednoj maloj književnoj seriji.

1

Drago Gervais, Čakavski stihovi, Crikvenica, vl. naklada, 1929.

2

Naš glas, Glasilo udruženja slov. srednješolcev v Italiji, Trst, izdaja Roman Pahor, 1925-1928.

3

Ante Rojnić, Mladi Gervais. Tragom manje poznatih radova budućeg pjesnika i komediografa, Riječka revija, VIII./1959, br. 3, str. 17-25

4

Milan Selaković, Prijatelj Gervais, Riječka revija, IX. IX./1960. br. 3, str. 108-116

5

Milan Selaković, Isto.

6

Milan Selaković, Isto.

7

Istarski zbornik, Zagreb, Nakladni zavod Hrvatske, 1949. Ur.: Tone Peruško i Vlado Oluić

8

U broju 5 godine 1952. Hrvatskog kola Gervais objavljuje novelu Bez domovine, a sljedeće godine novelu Bijeg

9

Nedjeljko Fabrio, Odora Talije. Teatar Draga Gervaisa. Književno-kazališni razgovori, materijali i kontroverzije. Rijeka, Matica Hrvatska - pododbor u Rijeci, 1963.

10

Ivan Goran Kovačić: Slike koje sviraju, iz predgovora Čakavskim stihovima, 1941.

11

Gervais kot čovek, Materijali s Okruglog stola, Opatija, OK SSRNH-SIZ kulture-Skupština općine Opatija, 1987.

12

Drago Gervais, Jedna sanja bela, Opatija, O. Keršovani, 1987. te Drago Gervais, Čakavski stihovi. Reprint iz 1955, Opatija, OK SSRNH-SIZ kulture-Skupština općine Opatija, 1987.

13

Nedjeljko Fabrio, Odora Talije, Isto.

14

Nedjeljko Fabrio, Isto

15

U listopadu 1952. započela je u Riječkome listu serija tekstova u povodu premijere Gervaisove komedije Karolina Riječka. U br. 228 od 26. rujna pod naslovom Tko je bila Karolina Riječka s karikaturom D. Gervaisa bez potpisa.

Pod naslovom Gervaisova Karolina Riječka objavljen je članak 7. listopada potpisano inicijalima Z. D.

Vatroslav Cihlar piše članak Kazališna Karolina u brojevima 241 i 242 od 11. i 12. listopada.

Drago Gervais odgovara Cihlaru u br. 248, odnosno 18. listopada.

V. Cihlar nastavlja protuudar serijom članaka pod naslovom Riječka improvizacija u br. 258, 259, 260, 269 i 271

Kolo 1, 2005.

1, 2005.

Klikni za povratak