Kolo 2, 2004.

Naslovnica

SADRŽAJ

Gdje je što?

gdje je što

Ogledi

Boris Škvorc: Egzilna i emigrantska književnost: dva modela diskontinuiteta u sustavu nacionalnog književnog korpusa u

doba kulturalnih studija 5

Krešimir Šimić: Svira li postmoderni Orfej liru bez struna? 34

Zvonko Šundov: O biti Hegelove filozofije 58

Šimun Jurišić: Tvoračko umijeće u Primorju 74

Ilija Protuđer: Povijesni kronološki pregled hrvatskih jezičnih

savjetnika (od početka) 1904. do 2004. 79

Književnost

Borben Vladović: 15 pjesama 111

Aleksandar Bubanović: Porto Re Bop i druge priče o jazzu 121

Australski kulturoskop

Boris Škvorc: Australija kao sretna zemlja: usamljenosti,

gospodarske reforme i pitanje grižnje savjesti 155

David Malouf: Sud naroda 168

Michael Pusley: Ekono–trulež 172

Delia Falconer: Povijesni roman u Australiji 184

Jeanie Bell: Australski domorodački jezici 197

Craig Sherborne: Ne posve obično susjedstvo 211

John Birmingham: Opsjednuti grad 220

Ian Anderson: Crni dio, bijeli dio 228

Boris Škvorc: Australska proza kao autohtoni izraz izolirana

svijeta: primjer Petera Careya 241

Peter Carey: Voliš li me? 257

Anson Cameron: Dobro gađaš, kauboju 268

Performativ u književnosti

Govorni činovi i književnost 277

John R. Searle: Logički status fikcionalnog diskursa 278

Seumas Miller: Govorni činovi i konvencije 294

W. Stephen Croddy: Izvođenje ilokucijskih govornih činova:

analiza 309

James D. Marshal: Performativnost: Lyotard i Foucault kroz Searlea

i Austina 316

Judith Butler: Socijalna magija performativnosti 327

Angela Failler: Uzbuđujući govor: Judith Batler, Mae West i

seksualne aluzije 344

J. Hillis Miller: Marcel Proust 361

Slavonski tekst hrvatske književnosti

Dubravka Oraić Tolić: Povijest kulture iz prostorne vizure 401

Josip Užarević: Kulturni (neo)monumentalizam 405

Ružica Pšihistal: Izvrstan odnos teksta i metateksta 413

Mirko Ćurić: Što govore slavonski gradovi i tekstovi 416

Dubravka Brunčić: Književnopovijesni pregled hrvatske književnosti

u Slavoniji 425

Vera Erl: Ukoričeno kapitalno djelo 434

Slavonski tekst hrvatske književnosti, projektna izložba Osijek,

Slavonija, Mađarska 438

Memorabilije

Božidar Brezinščak Bagola: Srebrni pir, dnevnički zapisi od 1979. do 2004. 441

Čedo Prica: Tri poglavlja iz rukopisa: Poniženja 478

Kritika

Ana Šeparović: Aktivna vezanost uz kulturnu zbilju

(Andrea Zlatar: Svakodnevne raglednice) 511

Ljubica Anđelković: Važne spoznaje kroz mala vrata

(Ivica Matičević: Baklje u arhivima; rasprave o hrvatskoj

književnosti) 514

Zoran Kravar: Govor ljubavi (Tomislav Bogdan: Lica ljubavi) 519

Josip Lisac: Kuhinjski i kulinarski romanizmi

(Ljerka Šimunković–Maja Kezić: Glosar kuhinjske i kulinarske terminologije romanskog podrijetla u Splitu) 522

Iva Kurelac: Vrijedno obilje arhivske građe

(Lovorka Čoralić: Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi) 524

Josip Oslić: Odnos svijeta, života i čovjeka

(Dr. Anto Matković: Tajna spoznajnoga kruga) 528

Kolo 2, 2004.

2, 2004.

Klikni za povratak