Kolo 4, 2004.

Naslovnica

SADRŽAJ

Gdje je što?

gdje je što

Ogledi

Branko Maleš: Dekonstrukcija i melankolija 5

Sanda Lucija Udier: Jezik romana Kurlani 13

Mario Kopić: Heideggerova zanesenost Istokom 30

Književnost

Josip Meštrović: Živiš li još na kredit 45

Vizija drukčijeg svijeta

Alida Bremer: Gynotopia »Knjiga o gradu žena« Christine de Pizan 67

Blaženka Brlošić: Macondo - rani Eden - (ne)moguće savršenstvo 82

Adriana Car-Mihec: Hod po mukama lažne utopije 90

Zdenka Janeković Römer: Otium litterarum, utočište, ishodište 103

Božica Jelušić: Fragmenti o nepisanju 115

Zoran Kravar: Naprednjakove regresije 126

Ana Lederer: Lica utopija i distopija u hrvatskoj drami na prijelazu

iz XX. u XXI. stoljeće 156

Kristina Peternai: Ne-mjesto okruga Sinistre 166

Jagna Pogačnik: Gdje je nestala utopija? 179

Andrea Zlatar: Apokalipsa svakodnevice 189

Milovan Tatarin: Muškarac koji je javno branio i slavio žene 197

Rijeka: kraj stoljeća - početak propasti

Nataša Šegota-Lah: Likovna Rijeka 90-e 217

Irvin Lukežić: Razgovor u planetariju 239

Ines Srdoč-Konestra: Riječka književnost na talijanskom jeziku 242

Kim Cuculić: Od nacionalnih budnica do iskoraka u kazališni eksperiment (kazalište u Rijeci 1987-2004) 253

Milorad Stojević: Il tormento delle figure 274

Sanjin Sorel: Razdioba riječke poezije druge polovice XX. stoljeća 288

Kritike

Lina Pliško: Prilog poznavanju štokavskoga narječja i njegovih

dijalekata 305

Amir Kapetanović: Prinova u Starim piscima hrvatskim 315

Zvonko Šundov: Osnove civilne normalnosti 319

Ljiljana Kolenić: Hrvatski školski pravopis 323

Marijan Šabić: O regionalizmu i slavenskim piscima 329

Snomorice

Lidija Barišić Bogišić: Rijeka vremena 333

Članstvo

Matica hrvatska 2004. 339

Kolo 4, 2004.

4, 2004.

Klikni za povratak