Kolo 2, 2002.

Naslovnica

SADRŽAJ

Gdje je što?

gdje je što

Ogledi

Julijana Matanović: Cihlarevi Vuci — početna pozicija hrvatskoga novopovijesnog romana

Petar Strčić: Vončinin genealoški, onomasiološki i kronološki pristup Franji Krsti Frankopanu

Jozo Puljizević: Zbunjeno srce

Davor Mojaš: Uspomenar od vanilije

Dnevnik

Stjepan Lice: Herbarij koji bi htio biti zemlja

Autobiografija u Njemačkoj

Hans Glagau: Romaneskni element moderne autobiografije i sud povjesničara

Ingrid Aichinger: Problemi autobiografije kao jezično-umjetničkog djela

Volker Hoffmann: Tendencije u njemačkoj autobiografskoj literaturi 1890-1923.

Rolf Tarot: Autobiografija

Friederike Eigler: O statusu autobiografskog teksta

Michael Jaeger: Historicizam Wilhelma Diltheya — apsolutna povijesnost autorefleksije

Marianne Gruber: Fikcija kao stvarnost — stvarnost kao fikcija

Peter Sprengel: Nefikcionalna proza

Frankenstein

Ljiljana Ina Gjurgjan: Uvodne napomene uz izbor kritika o romanu Mary Shelley: Frankenstein ili Moderni Prometej

Sandra M. Gilbert & Susan Gubar: Hororova blizanka: Čudovišna Eva spisateljice Mary Shelley

Barbara Johnson: Moje čudovište / moje jastvo

Gayatri Chakravorty Spivak: Tekstovi triju ženâ i kritika imperijalizma

Lee E. Heller: Frankenstein i kulturne porabe gotike

Kritika

Ivan Trojan: Sadističko življenje (Miljenko Jergović: Buick Rivera)

Zvonko Šundov: Uvod u filozofsku antropologiju (Hotimir Burger: Sfere ljudskoga)

Sanjin Sorel: Pjesništvo sustava (Branislav Zeljković: Mjesečina i krater)

Vlatko Perković: Čovjek sučeljen s poviješću (Nedjeljko Fabrio: Triemeron)

Zvonko Maković: Propitivanje istine (Milovan Tatarin: Povijest, istina, prašina)

Kolo 2, 2002.

2, 2002.

Klikni za povratak