Kolo 3, 2002.

Naslovnica

SADRŽAJ

Gdje je što?

gdje je što

Ogledi

Goran Rem: Intermedijalna puncta hrvatskog pjesništva druge polovice XX. stoljeća

Emilija Kovač: Modernizam u djelu Mare Ivančan

Dinko Šokčević: »U ogledalu, nejasno«

Josip Lisac: Štokavsko narječje: prostiranje i osnovne značajke

Književnost

Nikica Petrak: Zapisci nasumce

Márai

Klaus Herpprecht: Uskrsnuće Sándora Máraija

Sándor Márai: Magija

Sándor Márai: Očevid

Sándor Márai: Odgonetka

Sándor Márai: Proročanstvo

Sándor Márai: Trbuhozborac

Sándor Márai: Gradovi

Mađarski kulturoskop

Attila Bombitz: Nakon toga

Stjepan Lukač: Marginalije uz hrvatsko-mađarske književne odnose

Zoltán Virág: Varijante narod(nos)nih identita

Šandor Horvat: Etnička svojstva, uzajamni utjecaji i/ili panonski tip

Imre Kertész: Besudbinstvo

István Fried: Mađarski i srednjoeuropski građanin Sándor Márai

Endre Kukorelly: 666 999 Devet detalja o kritici

Péter Esterházy: Riječi, riječi, riječi — ostalo je mukla tišina

Sándor Márai: Svijeće gore do dna

Stjepan Lukač: Prevoditeljeva pripomena uz prijevod Esterházyjeva romana Sedamnaest labudova

Lili Csokonai, alias Péter Esterházy: Szedemnajszt laboda

Péter Esterházy: Predgovor ispravljenom izdanju

Endre Kukorelly: Ruševina. Povijest sovjeckog saveza

Putopis

Mladen Klemenčić: Avenija Hrvata, honved Krleža i povijesni inženjering

Habsburgovci

Neven Budak: Habsburzi i Hrvati

Mario Strecha: Franjo Josip prvi

Željko Krušelj: U dvadesetom stoljeću

Snomorice

Vlaho Bogišić: Crno žuti skandal

Kritika

Zvonko Šundov: Prilog filozofiji kulture (Johann Gottlieb Fichte: Filozofija zidarstva).

Dubravka Brunčić: Razglednice zagrcnute stvarnosti (Branimir Bošnjak: Susačke razglednice)

Lidija Barišić: Ciklusi imaginacije (Ivan Lovrenović: Bosanski Hrvati)

Sanjin Sorel: Humanistička arheologija (Andriana Škunca: Predivo sve užih dana)

Milovan Tatarin: Otisci forme (Miroslav Kirin: Album)

Kolo 3, 2002.

3, 2002.

Klikni za povratak