Kolo 4, 2001.

Naslovnica

SADRŽAJ

Gdje je što?

gdje je što

Ogledi

Vladimir Maleković: Avangardna oprema scene Sergija Glumca 5

Drago Šimundža: Religiozna tematika u Krležinim romanima 26

Nino Zubčević: Avangarda Johna Cagea 72

Zlata Šundalić: Molitvenici u Slavoniji u XVIII. stoljeću 96

Josip Lisac: Osnovne značajke torlačkog narječja 130

Književnost

Delimir Rešicki: Dječaci iz starih austrougarskih vojarni 133

Borislav Arapović: Dvije priče 143

Mirko Ćurić: Košarkaš na mjesecu 161

Pet drama

Ana Prolić: Slučaj Hamlet 183

Daniel Ivin: Četvrti iskaz Ilije Gregorića 218

Čedo Prica Plitvički: Generalova baština 266

Davor Špišić: Jug 2 312

Nina Mitrović: Krivac 353

Memorabilije

Tomislav Ketig: Rakova djeca 375

Kronika

Mladen Klemenčić: Kavkaska kiselica 399

Kulturoskop — poljski feljton

Kinga Dunin: Poljska književnost ili književnost u Poljskoj? 421

Kinga Dunin: Poljska književna kritika ili književna kritika u Poljskoj? 426

Michal Glowizski: Kritika, drugarica književnosti 433

Izabela Filipiak: Riječ o kritici 443

Dariusz Nowacki: Respektić 455

Dariusz Nowacki: Što ima novog u poezijotici? 459

Katastrofično kino 463

Janusz Wróblewski: Mladi snimaju 468

Stanislav Bukowski: XIV. chopinovsko natjecanje potvrdilo je loše stanje poljske klaviristike 472

Michal Glowizski: Mit o Americi 477

Marek Ostrowski: Guralska ljutnja 479

Maja Wolny: Mrlje na jeziku 484

Jaroslaw Gowin: Stoljeće religije? 491

Maria Janion: Sukob oko antisemitizma 496

Kritika

Zvonko Šundov: Četiri pristupa (Danko Samokovlija: Abrahamova kći; Irvin Lukežić: Židovska dobrotvorna i kulturno-prosvjetna društva u Rijeci; Jasminka Domaš: Rebeka u nutrini duše; Cadik Danon Braco: Sasečeno stablo Danonovih) 525

Meri Kunčić: Život i građa (Lovorka Čoralić: Hrvati u procesima mletačke inkvizicije) 530

Zoran Ladić: Oporuka za Mletke (Lovorka Čoralić: U gradu svetoga Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima) 534

Vladimir Geiger: Upitne i zabavne vrijednosti (Ivan Balta: Zapisi o gradskim grobljima Istočne Hrvatske krajem XIX. i početkom XX. stoljeća) 539

Sanja Vulić: Izabrane pjesme Đuse Šimare-Pužarova (Đuso Šimara-Pužarov: Još uvijek snivam) 543

Kristina Peternai: Protočna granica (Kibertijela, kiberprostor, cyberpunk. Kulture tehnološke tjelesnosti) 545

Branko Kuna: O neodređenim izrazima logično i matematički jasno (Ljiljana Šarić: Kvantifikacija u hrvatskome jeziku) 550

Matica hrvatska 2002 559

Kolo 4, 2001.

4, 2001.

Klikni za povratak