Knjige

Zrinski i Frankopan u hrvatskom stihu

Priredili VLADIMIR LONČAREVIĆ i PETRA BABIĆ

Objavljena u povodu tristo pedesete obljetnice tragične pogibije Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana 30. travnja 1671. u Bečkom Novom Mje­stu, zbirka Zrinski i Frankopan u hrvatskom sti­hu predstavlja izbor autorskih lirskih i epskih pjesama hrvatskih pjesnika tematski ili motivski vezanih uz tragični završetak političkoga po­kreta (tzv. urote) Zrinskih i Frankopana, koji je završio njihovim uhićenjem i smaknućem. Izbor je načinjen temeljem pregleda hrvatske periodike, pjesničkih zbirki i antologija.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

»Bez obzira na sve mijene, ostaje nepobitna činjenica da su obitelji Zrinskih i Frankopana, a posebice njihovi istaknuti predstavnici, među kojima su Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan, u narodnoj svijesti ostali i živjeli kao nositelji ot­pora svakomu tuđinskom presizanju i svakoj tuđinskoj vlasti, sve do naših dana nadahnjujući svojim hrabrim činom mnoge nara­štaje u borbi za slobodu i samostalnost hrvatskoga naroda. Gotovo osamdesetak pjesnika svojim pjesmama, ako i ne uvijek na visini umjetničke izvrsnosti, svjedoče o njihovoj neumrloj slavi; čine to pjesmama kojih je glavni cilj bio pronositi dično ime i slobodarski duh Zrinskoga i Frankopana i stalno podsjećati na njihovo opiranje tuđinskoj samovolji ne bi li se u njihovu činu u raznim povijesnim okolnostima i previranjima snažila svijest hrvatskoga naroda da, unatoč teškim progonima i brojnim žrtvama, postigne svoju slo­bodu i samostalnost« (Božidar Petrač).

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tiskak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena predgovorom Božidara Petrača


Zrinski i Frankopan u hrvatskom stihu

PDF-ovi

Klikni za povratak